Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2020 TEMMUZ AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.202...

2020 HAZİRAN AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Haziran Ayı Olağanüstü Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı...

2020 HAZİRAN AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2020 Salı...

2020 MAYIS AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısının 4. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı...

2020 MAYIS AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine...

20.ULUSLARARASI PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞVURU İLANI
20.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU ŞARTNAMESİ    Gene...

DUYURU
İlgi 26.03.2020- 01.04.2020 tarihli genelgelere istinaden Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Belediye...

2020 MART AYI 3/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Mart Ayı Olağan Toplantısının 3. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun...

2020 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.2020 Salı...

2020 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Ocak Ayı Olağanüstü Toplantısının 2. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı...

2020 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 13.01.2020...

2020 OCAK AYI 1/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun...

2020 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.01.201...

2019 ARALIK AYI 13/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 13. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

İLAN
EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ...

2019 ARALIK AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.12.2019 Salı...

2019 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2019 KASIM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.11.2019 Salı...

2019 EKİM AYI 11/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2019 EKİM AYI 11/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)


TÜM DUYURULAR
 
2018 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 14. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.11.2018 gün ve 307024447-301.03-E.503/2348 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.12.2018   Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Meclis 1. Başkan Vekili tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Süleyman AKSOY, Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Süleyman AKSOY, Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanaklar incelendi. Meclis 1. Başkan Vekili söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Toplantı açıldı. Üyelerden Yaşar AYDOĞAN’ın 05.12.2018 tarihli, yazılı bir önergesinin Meclis başkanlığına sunulduğu görüldü. Meclis 1. Başkan Vekili önergeyi Meclise okudu. Önerge şöyleydi: “Saraylar Belde Belediyesi Meclis, Encümeni ve komisyonlarının görev yaptığı dönemde Belediyemize ait olmadığını ve hazineye ait olduğunu sonradan öğrendiğimiz 136 ada 1 parseldeki 14.060.64m2 tapunun Saraylar Belde Belediyesi meclis oy çokluğu kararı ile yap- işlet- devret sistemi ile yeri talep eden şahsa kısmen kullanım hakkı verilerek şahıs tarafından inşası yapılan çayocağı bahçesinin dönem sonunda belde belediyesine devri söz konusuydu. Ancak iade devri yapılmadığı gibi hala bahse konu yer şahıs tarafından kullanılmaktadır. İmar Barışından faydalanmak için öncelik hakkının Belediyemize ait olmasına rağmen ilgili birimlere geç müracaat edilmesinden kaynaklanabilecek bir mağduriyet yaşanmaması adına bahse konu yer ile ilgili ihale meclis kararının dosyadan çıkartılarak kamu haklarının muhafaza edilmesi ve gereği için ilgili kurumlara konu hakkında bilgi yazılmasını, ayrıca tarafıma da konu hakkında bilgi verilmesini arz ederim” diyordu. Önergenin gündeme alınıp alınmaması Meclis 1.Başkan vekili tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge maddesinin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesinin görüşülmesine başlandı.

 

KARAR NO : 56- (Önergenin 1.maddesi) : Yaşar AYDOĞAN’ın 05.12.2018 tarihli, yazılı bir önergesinin görüşülmesi hakkında idi. Meclis 1. Başkan Vekili İmar ve Şehircilik müdürünü konu hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet etti. İmar ve Şehircilik Müdürü konu hakkında Belediyemizce 136 ada 1 parseldeki 14.060.64 m2 Maliye Hazinesine ait alana İmar affından Belediyemizce müracaat edildiğini bunun yanında Belediyemiz Büyükşehir Belediyesine bağlanmadan önce Saraylar Belde Belediyesi döneminde 01.08.2007 – 31.12.2019 tarihlerini kapsayan yap- işlet- devret modeliyle kiralama yapılmış, hak sahipliği 31.12.2019 tarihine kadar kiracı adına devam etmektedir. Belirtilen tarihten sonra Belediyemiz adına devrolunacaktır dedi. Meclis 1. Başkan Vekili; konu hakkında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce Marmara Milli Emlak Müdürlüğüne yazılı olarak müracaat edilerek bu alanın Belediyemizce ilgili kişiye yap- işlet -devret modeliyle verildiğini ve halen Belediyemizin kira sözleşmesinin devam ettiği durum böyle iken sözleşmenin diğer tarafındaki vatandaşın olası Belediyemiz tasarrufunda planlanan cafe yeri için İmar Barışı müracaatı yapılsa dahi satış işleminin gerçekleştirilmemesi konusunda Milli Emlak Müdürlüğüne yazışma yapılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu konunun ilgili birimlerimizin gerekli bütün yerlere resmi yazı yazılarak takibinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Meclis 1. Başkan Vekili Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Aralık Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

          Meclis 1. Başkan Vekili tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.12.2018, Saat: 15.00

 

 

 

MECLİS 1. BAŞKAN V.                                  KATİP                                           KATİP

 Fırat ALİOĞLU                                        Fırat ALİOĞLU                       Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM