Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2019 MAYIS AYI 4/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 4. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2019 MAYIS AYI 4/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.05.201...

2019 NİSAN AYI 3/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 3. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2019 NİSAN AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 15.04.2019...

2019 ŞUBAT AYI 2/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2019 ŞUBAT AYI 2/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.02.2019...

2019 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2019 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2019 Cuma...

2018 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 ARALIK AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.12.2018...

2018 KASIM AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 13. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 KASIM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.11.2018...

2018 EKİM AYI 12/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2018 Salı günü...

2018 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 11. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2018 EKİM AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2018 Pazartesi günü...

2018 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 10. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 EKİM AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2018...

2018 EYLÜL AYI 9/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 EYLÜL AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.09.2018...

TÜM DUYURULAR
 
2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 27.12.2017 gün ve 307024447-301.03-E.531/2611 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.01.2018 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Fırat ALİOĞLU, Ediz ÖZTÜRK, Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Fırat ALİOĞLU, Ediz ÖZTÜRK, Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan 2018 yılının ilk meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak "Öncelikle 2018 yılının Marmara'mıza, hemşerilerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dilerim. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm personeliyle adamızı daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaktır. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken diğer belediyelere örnek olan sosyal belediyecilik çalışmalarımız da sürecektir. Hemşerilerimizin çok değerli ilgi ve destekleriyle adamıza hizmet ve yatırımlarımız son hızıyla devam edecektir. 2018 yılının Marmara Adası için turizmde yeni bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını bir kez daha kutlarken, 2018'de tüm dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini dilerim” diyerek toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi:  “02.10.2014 gün ve 11/1 Sayılı 79 no.lu meclis kararımızda Marmara merkez ve mahallerimizde Pazar yeri yer tespiti çalışmaları tamamlandığından belirlenen yerlere halk pazarı yapılması hususunun görüşülmesi” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

KARAR NO: 1: Belediye Meclisinin 2018 yılı 1 aylık tatil döneminin belirlenmesi hakkında idi. Başkan konuyu üyelerin müzakeresine sundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre Belediye Meclisinin 2018 tatil döneminin Şubat 2018 ayında olmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre 2018 yılında görev yapacak denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi (3 kişi) hakkında idi. Başkan Üyelerden en çok oy alan  Mehmet ÇAKIRGÖZ, Mirze TEMEL ve Yakup AKSU’nun  2018 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek sesle ilan etti.

 KARAR NO: 3: 1 adet 6. Dereceli G.İ.H. Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 1. Dereceli T.H. Ekonomist kadrosu ihdası hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. 5393 Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 4:  1 adet 6. Dereceli T.H. Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine 1. Dereceli T.H. Ekonomist kadrosu ihdası hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. 5393 Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 5: Tam zamanlı Sözleşmeli 1.derecede veteriner kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu Belediyemizin tüm ada kapsamındaki Hayvan sağlık işlerini yönetmek amacıyla yukarıda belirtilen tarihler ve ek ödeme dahil olmak üzere 1 sayılı cetveldeki 2018 yılında uygulanacak net tavan ücret üzerinden tam zamanlı veteriner çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 6: Tam zamanlı Sözleşmeli 1.derecede ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2018 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında ek ödeme dahil olmak üzere 1 sayılı cetveldeki 2018 yılında uygulanacak net tavan ücret üzerinden ödenmesine ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

KARAR NO: 7: Tam zamanlı Sözleşmeli 1.derecede ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2018 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında ek ödeme dahil olmak üzere 1 sayılı cetveldeki 2018 yılında uygulanacak net tavan ücret üzerinden ödenmesine ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

KARAR NO: 8: Belediye Başkanının ve Belediye personellerimizin olası toplantı, davetlere katılma veya yurtdışında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bütçe dönemi içerisinde yurt dışına çıkmasına izin verilmesinin kabulü hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanının ve Belediye personellerimizin olası toplantı, davetlere katılma veya yurtdışında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bütçe dönemi içerisinde yurt dışına çıkmasına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:  9: Marmara Kaymakamlığı İlçe Emniyet Amirliğinin 27.12.2017 tarih ve 2017/119 sayılı tahsis talep yazısının görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu tüm masrafların ve onarımların Mahalli İdareler Birliğince karşılanarak, istenilen süre bitimine kadar uzatılmasına, yapılan harcamalar için hiçbir hak talep etmeden binanın Belediyemize teslim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:  10: (Önergenin 1.maddesi):  “02.10.2014 gün ve 11/1 Sayılı 79 no.lu meclis kararımızda Marmara merkez ve mahallerimizde Pazar yeri yer tespiti çalışmaları tamamlandığından belirlenen yerlere halk pazarı yapılması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Marmara merkez ve Mahallerimizde belirlenen yerlere halk pazarı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ocak Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 03.01.2018, Saat: 16.00

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

                                                                   (Bulunmadı)

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM