Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2020 TEMMUZ AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.202...

2020 HAZİRAN AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Haziran Ayı Olağanüstü Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı...

2020 HAZİRAN AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2020 Salı...

2020 MAYIS AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısının 4. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı...

2020 MAYIS AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine...

20.ULUSLARARASI PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞVURU İLANI
20.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU ŞARTNAMESİ    Gene...

DUYURU
İlgi 26.03.2020- 01.04.2020 tarihli genelgelere istinaden Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Belediye...

2020 MART AYI 3/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Mart Ayı Olağan Toplantısının 3. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun...

2020 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.2020 Salı...

2020 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Ocak Ayı Olağanüstü Toplantısının 2. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı...

2020 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 13.01.2020...

2020 OCAK AYI 1/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2020 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun...

2020 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.01.201...

2019 ARALIK AYI 13/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 13. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

İLAN
EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 2.TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 2 ARALIK 2019 PAZARTESİ...

2019 ARALIK AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.12.2019 Salı...

2019 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2019 KASIM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.11.2019 Salı...

2019 EKİM AYI 11/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2019 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2019 EKİM AYI 11/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)


TÜM DUYURULAR
 
2019 TEMMUZ AYI 6/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 6. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 25.06.2019 gün ve 307024447-301.03-E.175/1236 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.07.2019 Pazartesi günü saat: 14.00’da Marmara Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Meclis üyelerimizden Şahin ALAGAŞ’ın 2 maddelik dilekçesinin olduğu görüldü. Oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu dilekçenin önerge olarak gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “21.06.2019 tarihli Marmara Birlik Zeytin Kooperatifinin 97/78 sayılı yazı ile tahsis talebinin görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Abroz Mahallesi, Belde üstü ocakları, Küme evleri mevkiinde bulunan, aktif çalışmayan çeneli kırıcı ve trafosunun kiralanma talebinin görüşülmesi”

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. 

 

KARAR NO: 44. Belediyemize ait Topağaç Mahallemizde bulunan mezbaha yerinin durumun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 29.12.2017 gün ve 225/35258 sayılı yazıları ekinde hazırlanan protokol gereği Marmara Topağaç Mahallesinde 124 ada 10 parselde faaliyet gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan Marmara küçük kapasiteli (mobil) kesimhane bakım ve onarım işlerinin yapılması şartıyla 31.12.2023 tarihinde kadar Belediyemize bedelsiz olarak tahsis ve teslim edilmiştir. Başkan kesimhanenin Belediyemize bir hayli yük getirdiğini bakım, onarım, personel, veteriner gibi sorunların yaşandığını bu nedenle nasıl bir yol izlememiz gerektiğini, Belediyemize yük getirmeden hem ilçe merkezinin hem de mahallelerimizde bulunan kasapların işini görmek için yasal çerçeveler içinde bir çözüm bulmamız gerektiğini söyledi. Bu konuda salonda hazır bulunan üyelere görüşlerini sordu. Üyeler önemli bir hizmet olduğunu mutlaka Belediyemizce bir çalışma yapmamız gerektiğini söylediler Başkan o zaman yasal çerçeveler içinde bir çalışma yapalım gerekirse ihaleye çıkartalım dedi. Gündem maddesini oylamaya sundu.  Yapılan oylama sonucu Belediyemizce çalıştırabilirsek çalıştırılmasına eğer olmuyorsa protokol bitiş tarihine kadar ihaleye çıkartılmasına, encümene bu konuda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 45. Balıkesir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 19.04.2019 gün ve 444590 sayılı yazısına istinaden Marmara ilçesi- Avşa Mahallesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sentetik çim sahanın Belediyemize kiralama talebinin güncellenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan konunun 02.08.2018 tarih ve 8/1 sayılı meclisin 36 karar numarasıyla görüşüldüğünü fakat yeniden güncellenmesi gerektiği için meclise getirildiğini söyledi. Gündem maddesini oymaya sundu. Yapılan oylama sonucu; Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, tasarrufu Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait ilçemiz Avşa Mahallesinde yapılan sentetik çim sahanın Belediyemiz tarafından 3 yıl süre ile kiralanması için talepte bulunulmasına ve bu konuda iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 46 Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığının 17.06.2019 gün ve 71  sayılı yazısının görüşülmesi hakkında idi. Başkan Ata sporumuz yağlı güreşleri hak ettiği noktalara getirmek amacı doğrultusunda faaliyet gösteren Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığının üyelik daveti olduğunu söyledi. Meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler Balıkesir ilimizde kurulan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine katılmamızın uygun olacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Yağlı Güreş sporunu desteklemek ve milli ve manevi değerler için Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğine üye olunmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:47 Balıkesir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Kadastro Güncelleme Çalışmaları ile ilgili bilirkişi seçiminin görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan ilgili yazıya istinaden Marmara İlçesi,

-Hürriyet Mahallesinden 1 kişi; Ramazan KARAGÖZ

-Okullar Mahallesinden 1 kişi; İsmail Celalettin KARATEPE

-Yeni Mahalleden 2 kişi; Refik BAŞKAN, Recep KUZU

-Gündoğdu Mahallesinden 5 kişi; Hüseyin YAKUP, Mehmet ÜLKER, Osman KOCABAŞ, Ali HASIRCI, Osman BOZ

-Çınarlı Mahallesinden 1 kişi; Ömer İSKENDEROĞLU‘nun Kadastro Güncelleme çalışmalarında bilirkişi olarak çalışmalarına oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçen kişilerin görevlendirilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 48 Avşa Adası, Deniz Mahallesi, Mavikoy Mevkiinin kanalizasyon inşaatı talebi hakkında idi. Başkan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce SUKAP programı kapsamında 12.10.2018 tarihinde DİRGÜN İnş. Tur. Doğ. Teks. Gıda Tic. Ltd. Şti. & 58 Yapı İnş. A.Ş. (İş Ortaklığı) firmasına ihale edilen Marmara (Balıkesir) Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İkmal İnşaatı İşinin 08.11.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 23.11.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış ve yapım işi devam etmektedir.

Yapı denetim hizmetleri İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce müştereken yürütülen yapım işi kapsamında Marmara Merkez ile Çınarlı Mahallesinin kanalizasyon şebekesi ile alt yapı problemi çözümleneceği bilinmektedir.

İlçemizin önemli turizm bölgelerinden olan Avşa Adası merkezi kısmı olan iskele bölgesinde, mevcut otel, motel, pansiyon ve diğer turistik tesislerin bulunduğu kısıtlı bir alanda, Belediyesince fenni bir projeye bağlı kalmadan yapılmış pissu şebekesi vardır. Bu şebeke yardımı ile toplanan pissular, bir keson kuyuda toplanarak pompa yardımı ile denize deşarj edilmektedir.

Ada Merkezi iskele bölgesine mevcut kanalizasyon şebeke hattına zamanında Belde Belediyesince ve Baski Genel Müdürlüğünce ek şebeke hatları yapılarak problemler kısmen çözümlenmiştir.

Ancak Avşa Adası yeni yerleşim yeri olan Deniz Mahallesi Mavikoy Mevkiinde mevcut bir kanalizasyon sistemi ve projesi bulunmamakta olup; vatandaşlardan bölgeye ait kanalizasyon altyapı yatırımı ile ilgili yoğun talep gelmektedir.

Bu itibarla Belediyemizce de alınacak Meclis kararı doğrultusunda; Avşa Adası Deniz Mahallesi Mavikoy Mevkiinde bölgesel kanalizasyon şebeke, ihtiyaç durumunda terfi merkezi ve hatlarına ait projeler hazırlanarak ilave imalatlarının, hızla devam etmekte olan Marmara (Balıkesir) Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İkmal İnşaatı işinin kapsamında yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğinden, konu hakkında meclis üyelerine bilgi verildikten sonra, görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler yapılacak olan işin biran önce programa alınıp yapılmasının uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Avşa Adası, Deniz Mahallesi, Mavikoy Mevkiinin kanalizasyon inşaatının yukarıda zabıtlar geçtiği şekliyle programa alınıp yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 49 (Önergenin 1.maddesi) 21.06.2019 tarihli Marmara Birlik Zeytin Kooperatifinin 97/78 sayılı yazı ile tahsis talebinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Topağaç Mahallemizde adamızın en önemli gelir kaynaklarından birisi olan zeytin müstahsilinin faydalanması amacıyla Belediyemiz bünyesinde bulunan 116 ada, 47 parselde zeytin alım yeri yapılmıştır. Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifince söz konusu alım yerinin çiftçilerimize kolaylık olması amacıyla iç düzenlemesi yapılması gerekmektedir. Bunların yapılabilmesi için Marmara Birlik Kooperatifince söz konusu kendilerine ait yerin ücretsiz olarak tahsisini talep etmektedirler. Çiftçilerimize ve adamıza büyük bir gelir kaynağı olan zeytinciliği geliştirmek için bizimde Belediye olarak elimizden gelen tüm yardımları yapmayı düşünüyorum dedi. Bu konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini soruyorum dedi. Salonda hazır bulunan üyeler söz konusu işin ilçe merkezimiz ve mahallelerimiz için çok yararlı olduğunu ve desteklememiz gerektiğini söylediler. Başkan o zaman gündem maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Marmara İlçesi, Topağaç Mahallesinde Belediyemiz bünyesinde bulunan 116 ada, 47 parseldeki zeytin alım yerinin 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi gereği 9 yıllığına S.S. 996 Sayılı Marmara Adası Zeytin Tarım Satış Kooperatifine tahsisine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 50 (Önergenin 2.maddesi) Abroz Mahallesi, Belde üstü ocakları, Küme evleri mevkiinde bulunan, aktif çalışmayan çeneli kırıcı ve trafosunun kiralanma talebinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan şuanda atıl durumda olan Belediyemize ait trafonun faaliyete geçirilip çalıştırılması için talepler olduğunu söyledi. Böyle bir çalışma yaparsak hem atıl durumda olan tesisi faaliyete geçirip, hem de iş sahası açmış olacağız dedi. Bu konu hakkında sizlerin de görüşlerini soruyorum dedi. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Abroz Mahallesi, Belde üstü ocakları, Küme evleri mevkiinde bulunan, aktif çalışmayan çeneli kırıcı ve trafosunun faaliyete geçirilmesi için 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Başkan toplantıda görüşülecek gündem maddelerinin sona erdiğini, ancak üyelerden Şahin ALAGAŞ’ın 2 maddelik bilgi amaçlı dilekçesinin olduğunu bu konuları görüşmemizin uygun olacağını söyledi. Dilekçenin ilk maddesi “İlçemiz plajlarında uygun olan yerler için mavi bayrak alınması konusunda gerekli çalışmaların yapılması” idi. Başkan ilçemiz ve mahallelerinde bulunan tüm plajlarımız için çalışmalarımızı yaptığımızı, özellikle Avşa plajının yapı olarak ve turizm açısından uygun olması üzerine Belediyemizce Mavi Bayrak için başvuruda bulunmamızın yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde turizm ve çevre sektörünü bir araya getiren tanınmış eko-etiket haline gelmesi nedeniyle önem teşkil etmekte olduğunu, ayrıca Mavi bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olduğunu, temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü olması nedeniyle başvuru için gerekeni yapmamız gerektiğini dedi. Bu konuda belediye personellerimiz ve meclis üyelerimizle yasal işlemlerimizi başlatacağımızı söyledi.

 

Dilekçenin 2.maddesinde; “Avşa adası, Deniz mahallesi, 37 pafta 1797 parselde bulunan ve 28.05.2019 tarih ve 411 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisimiz kararıyla İlçe Belediyemize tahsis edilen arazinin Belediyemize bedelsiz devri veya 25 yıllık tahsisi için gerekli çalışmaların yapılması” idi. Başkan Büyükşehire bağlanırken devir tasviye komisyonunca o günkü Avşa Belediyesince bu pafta, parselin Büyükşehire devir edildiğini, Belediyemizce Büyükşehire talep etmemiz üzerine kısa süreliğine tahsisi yapıldığını, uzun süreli ve bedelsiz devri için talepte bulunacağımızı söyledi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Temmuz Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

01.07.2019, Saat: 16.45

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                               KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                        Mirze TEMEL                                                             Ediz ÖZTÜRK           

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM