Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 AĞUSTOS AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2020 yılı Ağustos Ayı Olağan Toplantısının 7. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 29.07.2020 gün ve 44357730-105.02-E.1435 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04.08.2020 Salı günü saat: 14.00’da Belediye Hizmet Binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Ediz ÖZTÜRK’ün toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Ediz ÖZTÜRK’ün toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 maddelik önergenin bulunduğunu söyledi. Önergenin 1.maddesi şöyleydi: Körfez Belediyeler Birliğine üye olunması ve üye seçimi hususunun görüşülmesi hakkında idi. (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: Avşa mahallesinde bulunan mevcut halen kullanılmakta olan Sağlık Ocağı Binasının depreme dayanıklılığının ölçümü için gerekli kamu kurumları nezrinde gerekli girişimlerin Belediyemizce yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddelerinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantıya üyelerden herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı.

Başkan öncelikle tüm meclis üyelerinin kurban bayramını kutlayarak "Müslüman dünyası için dayanışma ve birliğin simgesi olan Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilediğini söyledi. Ayrıca yaz sezonundaki aşırı yoğunluk nedeniyle tüm mahallelerimizde ve merkezde yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi

Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 55. Belediyemize ait Saraylar Mahallesi 121 Ada 40 parsel yerinin satışı hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan, Balıkesir ili, Marmara İlçesi, Saraylar Mahallesinde bulunan imarlı 121 Ada, 40 nolu parselin satışı için Belediyemizin iş ve yatırımda kullanılmak üzere nakde ihtiyaç olduğundan bu arsayı satmak istiyoruz bu konudaki görüşleriniz nelerdir dedi. Salonda hazır bulunan üyeler satışının uygun olduğunu, maddi olarakta Belediyemize katkı sağlayacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemize ait Saraylar Mahallesi, 121 Ada, 40 no.lu parselde bulunan arsanın satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliğiyle ile karar verildi.

 

KARAR NO: 56. Belediyemize ait fiber teknenin satışı hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan mevcut teknenin Belediyemize sürekli masraf çıkardığından ve 2004 model olduğu için ekonomik ömrünü yitirdiğinden piyasa fiyatının araştırılmasından sonra satılmasının uygun olacağını söyledi. Salonda hazır bulunan üyeler satışının uygun olduğunu, maddi olarakta Belediyemize katkı sağlayacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemize ait fiber teknenin satış işlemleri için gereğinin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 57. Mülkiyeti Belediyemize ait Avşa- Deniz Mahallesi, Kukuma Mevkiinde bulunan müstakil imarlı parsellerin satışı hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan, Balıkesir ili, Marmara İlçesi, Avşa- Deniz Mahallesi, Kukuma Mevkiinde bulunan müstakil imarlı 28 Pafta, 112 Ada, 12-13-22-23-24-25-26-27-28-29 nolu toplam 10 parselin satışı için bu mevkideki arsalara çok talep olduğundan bu arsaları satmak istiyoruz, bu konudaki görüşleriniz nelerdir dedi. Salonda hazır bulunan üyeler satışının uygun olduğunu, maddi olarakta Belediyemize katkı sağlayacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemize ait Avşa- Deniz Mahallesi, Kukuma Mevkiinde bulunan müstakil imarlı 28 Pafta, 112 Ada, 12-13-22-23-24-25-26-27-28-29 no.lu parseller olmak üzere toplam 10 adet arsanın Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından  gerekli izinlerin alınarak satışlarının yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliğiyle ile karar verildi.

 

KARAR NO: 58. (Önergenin 1.maddesi) Körfez Belediyeler Birliğine üye olunması ve üye seçilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (o) bendi hükmünce Merkezi Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde bulunan Körfez Belediyeler Birliğine üye olunmasına; 5355sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun4.madde ikinci fıkrası ile Körfez Belediyeler Birliği Tüzüğünün kabulüne; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 8.maddesi ile Birlik Tüzüğünün 8.Maddesi hükmünce Körfez Belediyeler Birliği Tüzüğünün kabulüne; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 8.maddesi ile Birlik Tüzüğünün 12.maddesi hükmünce yapılan üye seçimi sonucuna göre Körfez Belediyeler Birliği Üyeliğine;

1-Mirze TEMEL’in asil üye olarak,

2-Fatih B AŞIDİNÇ’in asil üye olarak,

3- Recep Ali AYAZ’ın yedek üye olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 59. (Önergenin 2.maddesi): Avşa mahallesinde bulunan mevcut halen kullanılmakta olan Sağlık Ocağı Binasının depreme dayanıklılığının ölçümü için gerekli kamu kurumları nezrinde gerekli girişimlerin Belediyemizce yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan konu hakkında gerekli kamu kurumlarıyla yazışma yapılarak rapor sonuçlarına göre; sağlamlaştırma, yeni bina yapımı gibi işlemlerinin çabuklaştırılması gerektiğini söyledi. Konu hakkında meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu ve Sağlık ocağının zaten yetersiz kaldığını, aynı zamanda binanın bakımsız olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda belirtildiği gibi, gerekli kamu kurumlarıyla yazışma yapılarak rapor sonuçlarına göre; sağlamlaştırma, yeni bina yapımı gibi işlemlerinin çabuklaştırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

           Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ağustos Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

04.08.2020, Saat: 15.15

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                           Y. KATİP

 Süleyman AKSOY                                    Mirze TEMEL                              Recep Ali AYAZ    

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM