Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 Ağustos Ayı 9/1 Olağan Meclis Gündemi
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.08.2022...

2022 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                &nb...

2022 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

TÜM DUYURULAR
 
2020 KASIM AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2020 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 11. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 27.10.2020 gün ve E-307024447-105.04-2162 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04.11.2020 Çarşamba günü saat: 14.00’de ertelenen meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Mirze TEMEL ve Erhan UZUNER’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Mirze TEMEL ve Erhan UZUNER’İn toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açmadan önce İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Baş kontrolörlüğü tarafından 27.09.2016 – 19.10.2020 tarihleri arasında denetim gerçekleştirmek üzere Mahalli İdareler Başkontrolörü Rasim KIRKAŞ tarafından yapılan teftişin denetim raporunu meclisin bilgisine sundu. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Ekinlik Mahallesi, 106 Ada, 86 parsel numaralı tarafımızca kurulması planlanan lisanssız güneş en erji santrali (GES) ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için vekaletname verilmesi hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “İlçemiz Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahallelerindeki yeni yapılaşmalardaki zorunlu asgari bağımsız bölüm alanlarının  ve mimari proje esaslarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi”

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

 KARAR NO : 80- Saraylar mahallesi, Liman alanına yolcu bekleme salonunun yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan yapılacak yerin önemli olduğunu kışın halkımızın zor şartlarda gemi beklediğini, gemilerin seferlerinin çok olmasından kaynaklı bekleyen halkımızın mağdur olmaması için Belediyemiz imkanları dahilinde Saraylar liman alanına yolcu bekleme salonu yapmak istediğini ve bekleme salonu ismine daha önce beldemizde Belediye Başkanlığı yaparak ilçemize birçok katkı sağlayan Ahmet Remzi Dinçer adını koymak istediğini ve mermer işlerini Dinçer mermer katkılarıyla yapılacağını söyledi. Bu konuda meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gün dem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Saraylar mahallesi, Liman alanına yolcu bekleme salonunun yapılmasına ve isimin Ahmet Remzi DİNÇER konmasına oy birliği ile karar verildi.


            KARAR NO : 81- İlçemiz Asmalı Mahallesinde balıkçılarımız için yaptırılan 8 adet balıkçı yerlerinin S.S. Asmalı Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifine kiralanması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan ilçemizin ve tüm mahallelerimizin önemli geçim kaynağı olan balıkçılarımıza balıkçılığımızı geliştirmek için daha düzenli olabilecekleri ve malzemelerini koyabilecekleri yerler yaptık. Şuanda Asmalı mahallemizde kurulmuş olan S.S. Asmalı Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi adına Yavuz BALTA’nın 8adet balıkçı yerini oradaki balıkçılarımıza hizmet vermek amacıyla kooperatif adına kiralamak istediklerini söyledi. Başkan gündem maddesi hakkında meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler tüm mahallelerimizdeki balıkçılarımıza ekonomimizi geliştirmek için yardımcı olmamızın uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemiz Asmalı Mahallesinde balıkçılarımız için yaptırılan 8 adet balıkçı yerlerinin her biri için 60TL. olarak S.S. Asmalı Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifine kiralanmasına ve bu tarihten itibaren gelir tarifesine işlenmesine oy birliği ile karar verildi.
 

 KARAR NO : 82-  Mevcut Belediye Hizmet Binamızın deprem riskinin araştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi.  Başkan bu konuda; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki Belediye Hizmet Binamızın 1980 yıllarda inşa edildiğini, 1999 İzmit depremini geçirdiğini fakat, son deprem Yönetmeliğinden önce inşa edildiğinden Kamu Binalarında aranması gerekli Beton kalitesi ve diğer demir, çelik  donatıları yönünden teknik olarak incelenmesinin kesinlikle gerekliliğini anlattı. Yapılan müzakereler sonucunda; Mevcut Belediye Hizmet binamızın 6306 sayılı Yasa uyarınca deprem risklerinin acilen değerlendirilmesi ve kısa sürede bu konudaki Bakanlık yetki belgeli uzman firma, kurum ya da kuruluşlardan alınacak teknik raporların değerlendirilmek üzere Meclisimize sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 83-  (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Ekinlik Mahallesi, 106 Ada, 86 parsel numaralı tarafımızca kurulması planlanan lisanssız güneş enerji santrali (GES) ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için vekaletname verilmesi hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan GES projesinin yürütülmesi için ilgili kişilere vekalet verilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler projenin önemli olduğunu ve yasal işlemlerin devamlılığı için yapılmasının uygun olacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Ekinlik Mahallesi, 106 Ada, 86 parsel numaralı tarafımızca kurulması planlanan lisanssız güneş enerji santrali (GES) ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için 22801819810 TC. kimlik nolu Yücel YAVUZ, 75715006562 TC. kimlik Nolu Akif Tamer CEREN, 22408010108 TC. Kimlik nolu Ersin ÜNLÜGENÇOĞLU’na vekaletname verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 84-  (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: İlçemiz Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahallelerindeki yeni yapılaşmalardaki zorunlu asgari bağımsız bölüm alanlarının  ve mimari proje esaslarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. İlçemiz Avşa, Deniz ve Yiğitler  Mahallesindeki yeni yapılaşmalardaki zorunlu asgari bağımsız bölüm alanlarının  ve mimari proje esaslarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan söz alarak düzenli kentleşmeyi sağlamak adına bazı tedbirlerin alınmasını zorunlu görüyorum dedi. Toplantıya konu hakkında açıklama yapmak üzere İmar Müdürünü davet etti. İmar planı n otlarında eksiklikler olduğunu ve uygulamanın sağlıklı yapılabilmesi adına gerekli  teknik izahat verildi. Açıklama sonrasında aşıda belirtilen hususlara göre; İlçemiz Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahallesi Mevcut Uygulama İmar Planının gerekse gelişme alanlarında ki yoğun yapılaşma talebi nedeniyle, 2017 yılında yayımlanan imar yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz İmar ve şehircilik Müdürlüğünce düzenlenecek yeni yapı ruhsat eki mimari projelerde;

-Planlı alanlar yönetmeliğinin 29. Maddesi gözetilerek, bağımsız bölüm alanın plan notlarında belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla; Brüt olarak; 40,00m2‘den az yani imar durumundaki Taks ve Kaks değerlerinin; asgari 40m2 ve katları şeklinde bağımsız bölüm adetlerinin tespit edilmesine,

-Binaların üzerlerinin muhakkak suretle çatı ve kiremit örtüsü ile kapatılmasına çatı aralarında iskan edilmeyen alanların önüne ise ön ve arka cepheden en az 2,00 metre çekmek şartı ile en fazla 3,00mtx3,00mt ebadında açık terasa izin verilmesine

-Binalara dışarıdan zorunlu haller dışında en fazla 2 (İKİ) adet açık merdivenden başka açık merdiven yaptırılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Kasım Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 04.11.2020, Saat: 16.30

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                              Y.KATİP

 Süleyman AKSOY                               Ediz ÖZTÜRK                                   Recep Ali AYAZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM