Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 Ağustos Ayı 9/1 Olağan Meclis Gündemi
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.08.2022...

2022 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                &nb...

2022 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

TÜM DUYURULAR
 
2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

                                                                                                                                                         T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

Karar Tarihi: 05/07/2021

Karar No: 9/1

BELEDİYE BAŞKANI          : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Mirze  ,TEMEL, Erhan UZUNER, Hasan ÇAMUR, Recep Ali AYAZ, Cemal AKSOY, Hüseyin GEÇGİN,

Cemal AKSOY, Fatih BAŞIDİNÇ, Şahin ALAGAŞ

BULUNMAYANLAR              : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 9. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 02.07.2021 gün ve E-30702447-301.03 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.07.2021 Pazartesi günü saat: 10.30’a ertelenen meclis toplantısı için Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı.

Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

KARAR NO: 56. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek yetersizliği bulunan harcama kalemlerine ek bütçe yapılmasının komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Ek ödenek bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşıldığından veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan bir ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerindeki ise Belediye meclislerince kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediyesince karara bağlanır. Bu nedenle meclis kararı ekinde bulunan ek olağanüstü bütçe cetveli tablosunda gösterildiği üzere;

EK / OLAĞANÜSTÜ BÜTÇE CETVELİ

Kurum Adı      MARMARA BELEDİYESİ

ÖNGÖRÜLEN GİDERLER

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

FİN. TİPİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA

 

 

AÇIKLAMA

 

 

TUTAR

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

46

10

19

32

06

2

0

00

5

06

7

9

01

DİĞER GİDERLER

8.750.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

GİDER TOPLAMI

8.750.000,00

 

ÖNGÖRÜLEN GELİRLER / FİNANSMAN

EKONOMİK SINIFLANDIRMA

 

 

AÇIKLAMA

 

 

TUTAR

I

II

III

IV

04

4

1

01

KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR

5.250.000,00

04

4

1

02

KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YADIMLAR

3.500.000,00

                               

GELİR / FİNANSMAN TOPLAMI

8.750.000,00

 

 

 

Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince ek ödenek verilmesine oy birliği ile karar verildi.

        Başkan gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Temmuz Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

        Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.07.2021, Saat: 12.00

 

 

      MECLİS BAŞKANI                                         KÂTİP                                                          KÂTİP

       Süleyman AKSOY                                      Ediz ÖZTÜRK                                            Mirze TEMEL

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM