Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

TÜM DUYURULAR
 
2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

                                                                                        

                                                                                            T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI

MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

Karar Tarihi: 21/03/2022

Karar No: 4/1

BELEDİYE BAŞKANI         : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Hasan ÇAMUR, Hüseyin GEÇGİN, Mirze TEMEL,

Fatih BAŞIDİNÇ, Recep Ali AYAZ, Cemal AKSOY,

Şahin ALAGAŞ, Erhan UZUNER

BULUNMAYANLAR                        : 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                  

                                                              

            2022 yılı Mart Ayı Olağanüstü Toplantısının 4. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 16.03.2022 gün ve E-44357730-105.04-2702 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 21.03.2022 Pazartesi günü saat: 14.00’de meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO 19: Mevcut  Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahalleleri imar planımızdaki sahil kesimlerindeki kısmi yapılaşmaların belirlenmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesi için meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5. fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 Belediye Başkanı tarafından, gündemin 19.maddesi olan “Mevcut Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahalleleri imar planımızdaki sahil kesimlerindeki kısmi yapılaşmaların belirlenmesi” konusunun II. Oturumda görüşüleceği belirtilerek, yine I. Oturumda görüşülen ve İmar Komisyonuna havale olunan gündemin 19. Maddesini İmar Komisyonunda değerlendirilip karara bağlanması için Meclise 1 saat ara verileceği belirtildi.             

II.OTURUM:

         Marmara Belediye Meclisi’nin Olağanüstü Meclis Toplantısı 4.Birleşimi Oturum No:2

         Meclis Başkanı Süleyman AKSOY tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. Gündemde olup II. Oturuma bırakılan “Mevcut Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahalleleri Mahallesi imar planımızdaki sahil kesimlerindeki kısmi yapılaşmaların belirlenmesi” ile I. Oturumda görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edilerek komisyonca karara bağlanan konuların görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,  21.11.1991 tarihinde Belediye meclisinin 19 sayılı kararıyla onaylanarak ve sonrasında 02.08.2013  tarihinde revize edilerek mevcut halinde günümüze kadar uygulanmıştır.

Marmara Denizindeki, geçtiğimiz yıldaki aşırı müsilajdan sebep; 04.11.2021 günlü Cumhurbaşkanlığımız Kararnamesi kapsamında Marmara denizine kıyısı olan İl, İlçeler  ve Marmara İlçemizin tamamı Özel Çevre Koruma bölgesi ilam edilmiştir. Kararname gereği planlarımız müsilaj nedenli Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından incelenmektedir.

Yapılan ön inceleme sonucunda;  Belediyemizden 3621 sayılı Kıyı Kanununun uygulanmasına dair yönetmelik yönünden Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahalleleri Sahil şeridindeki onaylı planlarımız için;  kısmi yapılaşma Belediye Meclis kararları talep edilmiştir. Konu İmar komisyonumuzdan geldiği haliyle incelenerek; İmar Komisyonu raporunda;

Belediye Meclisimizin olağan toplantısında komisyonumuza havale edilen konu hakkında;

İlçemiz Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı,  21.11.1991 tarihinde onaylanarak ve sonrasında 02.08.2013 kısmen revize edilerek mevcut haliyle günümüze kadar uygulanmıştır. 04.11.2021 günlü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında İlçemizin tamamı Özel Çevre Koruma bölgesi ilam edilmiştir. Kararname gereği planlarımız Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) tarafından incelenmektedir.

Yapılan ön inceleme sonucunda;  Belediyemizden 3621 sayılı Kıyı Kanununun uygulanmasına dair yönetmelik yönünden Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahallemizde Sahil şeridindeki onaylı planlarımız için;  kısmi yapılaşma Belediye Meclis kararları talep edilmiştir.

Yapılan teknik çalışma ve Belediye arşivinde, 22.10.1992 günlü meclis kısmi yapılaşma kararına ulaşılmasına rağmen ek haritaları sağlıklı olarak bulunamadığından,  yeniden yapılan incelemede Avşa, Deniz ve Yiğitler mahallesi (Köy yerleşik alan sınırında); kalan Ayrıca yeni ekli haritada belirtilen toplamda 333 (Üçyüzotuzüç) adet imar adası ile alakalı olarak;

1- Sahil şeridinin belirlenmesine ilişkin 16. Maddesine göre sahil şeridi belirlenmesi gerektiği ya da Sahil şeridinde 11.07.1992 tarihinden önce yürürlükteki plan veya mevzuata uygun olarak yapılmış veya ruhsat alınmış parsellerdeki en az subasman seviyesindeki yapılar için geçerlidir…” 

2- Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahalleleri Köy yerleşik alan sınırında kalan ve 10 Ocak 1975 tarihinden önce yapılmış yapılar ise;  “ 2981 sayılı Kanununu geçici 2. Maddesine göre İmar Mevzuatına uygun olarak inşa edilerek Kullanma izni almış yapılar olarak kabul edilir.”  denmektedir.

3- Harita Genel Komutanlığının 1987 yılına ait Hava fotoğraflarında Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahalleleri, köy yerleşik alan sınırlarındaki, onaylı imar planında belirlenen 333 adet imar  adasındaki parsellerde  %50’nin üzerinde yapılaşma olduğu görülmektedir.

 Harita eki listede 333 adet imar adasına rastlayan parsel üzerinde Yapı ruhsatı verilmiş, halihazır haritalarda mevcut,  2981 sayılı yasa kapsamında kalan ve 1992 öncesi onaylı Köy yerleşik alan haritasında işlenmiş üzerinde yapı olan tüm parseller detaylıca her ada numarası için ayrı ayrı belirtilmiştir.

   Yukarıda belirtilen maddelerde, bulunan ve onaylı listedeki bulunan taşınmazlarda kısmi yapılaşmaların tamamlanmış olduğu,  İlçemiz Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahallesindeki mevcut uygulama imar planın yukarıda tarif edilen kıyı şeridi esaslarına göre 18.01.1975 tarih ve 15122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmar Kanununun Ek 7. ve 8. Maddelerine ilişkin Yönetmeliğin 1.08-A.a) maddesinde;  belirtildiği üzere Kıyı şeridinin 10 m olarak uygulanmasına,

Komisyonumuzdaki üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

Denmektedir. Komisyon kararı, eki harita ve taşınmaz listeleri incelenerek yapılan müzakereler sonucunda; İmar Komisyonu raporunun benimsenerek komisyon raporunda belirtilen şekilde 67 adet imar adasında ve ekli listedeki taşınmazların tamamında yapılaşmaların tamamlandığına karar verilerek, mevcut imar planında sahil şeridinin, 1991 yılından itibaren uygulandığı şekilde kıyı kenar çizginden itibaren 20 metre olarak korunarak imar planlarımızda uygulanmasına devam edilmesinin uygun olduğuna, ayrıca üyeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca halen devam eden plan inceleme işlemleri hakkında, İmar planlarımızda yalnızca konut ve 2. Konut alanı bulunduğu, Adalarımızdaki tüm imar planlarında denizi ya da  çevreyi  kirletici fabrika ya da sanayi tesisinin yerinin asla olmadığından konunun Belediyemiz ilgili birimlerince titizlikle takibinin yapılarak  çözüme kavuşturulmasına,

 Oy birliği ile karar verildi.  Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

 

MECLİS BAŞKANI

Süleyman AKSOY

KATİP

Mirze TEMEL

KATİP

Ediz ÖZTÜRK

           

 

 

 

Teslim Edildiği Tarih              :

Kayıt Numarası                      :

 

                                               

 

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM