Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

TÜM DUYURULAR
 
2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

                                                                                                                                                                                                                   T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OLAĞAN MECLİS KARARI

MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

Karar Tarihi: 06/05/2022

Karar No: 6/1

BELEDİYE BAŞKANI  V.    : 

Hasan ÇAMUR

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Mirze TEMEL, Recep Ali AYAZ, Erhan UZUNER

Fatih BAŞIDİNÇ, Şahin ALAGAŞ,  Cemal AKSOY

BULUNMAYANLAR                        : 

Süleyman AKSOY, Hüseyin GEÇGİN

 

 

 

 

 

 

 

               

           

 

 

2022 yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 6. Birleşiminin 1.oturumudur.

           5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 29.04.2022 gün ve E-30702447-105.04-3007 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.05.2022 Cuma günü saat: 14.00’de meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan Vekili tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Başkan Süleyman Aksoy ve Hüseyin GEÇGİN’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Başkan Süleyman AKSOY ve Hüseyin GEÇGİN’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi, Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO:34- 2021 Mali Yılı İdare ve kesin hesabı gelir- gider ödenek durumunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan vk. Mali Hizmetler Müdür vekilini toplantıya davet ederek 2021 yılı kesin hesabı hakkında bilgi vermesini istedi. Mali Hizmetler Müdürü tarafından 2021 mali yılı kesin hesabı hakkında bilgi verdi;

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Mali yılı Kesin Hesabında;

MARMARA-2021 MALİ YILI İDARE VE KESİN HESABI GELİR- GİDER ÖDENEK DURUMU KESİN HESAP GİDER TOPLAMI         :

 2021 yılı bütçesi 49.578.700,00 TL. ödenek verilmiş olup,  45.312.715,10 TL. harcama gerçekleşmiş bunun 42.385.968,37 TL. ödeme yapılmış, ödenemeyen 2.926.746,73 TL. gelecek yıla emanete alınmıştır. Bütçede kullanılmayan 4.265.984,90 TL. ödenek imha edilmiştir.

GELİR DURUMU:

2021 yılı gelir bütçesine 49.578.700,00 TL. ödenek konulmuş olup, 2020 yılından 10.439.149,82 TL. tahakkuk devretmiş, yıl içinde 53.965.001,89 TL tahakkuk gerçekleşmiş olup toplam 64.404.151,71 TL.sıdır. Bu bakiyeden 52.940.094,38 TL.sı tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 11.464.057,33 TL. 2022 yılına tahakkuk devretmiştir.

 BÜTÇE GİDERLERİ

01 Personel Giderleri                                                :  5.948.905,90  TL.

02 Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Giderleri          :       995.963,20 TL.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                               : 25.051.093,61 TL.

05 Cari Transferler                                                   :       124.378,47 TL.

06 Sermaye Giderleri                                               :  10.721.668,04 TL.

08 Yurtiçi Borç Verme                                               :    2.470.705,88 TL.

Toplam                               :  45.312.715,10 TL.

BÜTÇE GELİRLERİ

01 Vergi Gelirleri                                            :    17.297.055,48 TL.

03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri                   :   14.978.099,47 TL.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar                        :     7.634.536,46 TL.

05 Diğer gelirler                                              :   12.769.536,35 TL.

06Sermaya Gelirleri                                        :        232.674,00 TL.

KESİN HESAP GELİR TOPLAMI                   :   52.911.901,76 TL.

 

Yukarıda zabıtlara geçen 2021 Mali yılı kesin hesabı yeniden okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçen 2021 Mali yılı kesin hesabının oy birliği ile aynen kabul edilmesine, 5393 sayılı kanunun 64. maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesine uyularak gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi

           Başkan vk. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Mayıs Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan vk. tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 06.05.2022, Saat:15:40

 

 

  MECLİS BAŞKAN V.

     Hasan ÇAMUR

KATİP

Mirze TEMEL

KATİP

Ediz ÖZTÜRK

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM