Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

TÜM DUYURULAR
 
2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 31.03.2022 gün ve E-30702447-105.04-2796 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 07.04.2022 Perşembe günü saat: 14.00’de meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Cemal AKSOY’un toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Cemal AKSOY’un toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi, Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede mimar kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi”

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: ‘Marmara Okullar Mahallesi 336 Ada 3-4 Parsel de kayıtlı taşınmazların üzerindeki Metruk Binaların yıkılarak yeni düzenleme yapılmasının hususunun görüşülmesi.’’ Başkan üyelerin herhangi bir sorusu, yazılı, sözlü talebi olup olmadığını sordu. Başkan önergelerin gündeme alınması için oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu önergelerin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO:20- Encümen Üyeleri seçimi (2 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden  Recep Ali AYAZ’ın 9 oy, Ediz ÖZTÜRK’ün 9  oy aldığı görülerek , Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ’ın ve Ediz ÖZTÜRK’ün  bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Encümen Üyeliklerine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:21- Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi (3 kişi) hakkında idi.  Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Mirze TEMEL’in 9 oy, Hüseyin GEÇGİN’in 9 oy, Fatih BAŞIDİNÇ’in 9 oy aldığı görülerek,  Başkan üyelerden en çok oy alan Mirze TEMEL’in, Hüseyin GEÇGİN’in ve Fatih BAŞIDİNÇ’in  bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi (3 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu üyelerden; Erhan UZUNER’in 9 oy, Ediz ÖZTÜRK’ün 9 oy, Şahin ALAGAŞ’ın 9 oy aldığı görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Erhan UZUNER’in, Ediz ÖZTÜRK’ün ve Şahin ALAGAŞ’ın  bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:23- Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi (1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden  Recep Ali AYAZ’ın  9 oy asil üyelik için Mirze TEMEL’in 9 oy  yedek üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ’ın Marmara Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Mirze TEMEL’in Marmara Belediyeler Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

KARAR NO: 24- Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine üye seçimi (2 Asil) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamı 9 oy ve Recep Ali AYAZ’ın 9 oy Asil Üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamı ve Recep Ali AYAZ’ın  Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Asil Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

KARAR NO: 25- Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine üye seçimi ( 1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden Recep Ali AYAZ’ın 9 oy asil üyelik için, Mirze TEMEL’in 9 oy yedek üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ’ın Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Mirze TEMEL’in Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

KARAR NO: 26- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi 2. fıkrası uyarınca Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Başkan yardımcısı kadrosuna atanan personel hakkında meclisin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Belediyemiz başkan yardımcılığı kadrosunun boş olduğunu, ayrıca Marmara ilçe merkeziyle birlikte 14 mahallemizin olduğunu, işlerin takibi için başkan yardımcısına ihtiyacımız olması sebebiyle Zabıta kadrosunda görev yapan personelin ataması Başkanlığımızca uygun görüldü ve yasal işlemlerin yapıldığını söyledi. Başkan konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi 2. fıkrası uyarınca Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Başkan yardımcısı kadrosuna Zabıta kadrosunda görev yapan Murat ÜNLÜ’nün ataması hakkında Belediye meclisinin bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO : 27- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre Marmara Belediyesi’ne ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca faaliyet raporunun okunması ve ibrası sırasında Meclisi yönetmek üzere yerime 1.Başkan Vekili Hüseyin GEÇGİN’e bırakıyorum diyerek 1.Başkan Vekili Hüseyin GEÇGİN’e Meclise nezaret etmek üzere yerini verdi. Marmara Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunmasına başlandı. 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunun bilgisi verilmesinden sonra Başkan Vekili; 1 yıllık faaliyet raporu hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.Salonda hazır bulunan üyelerimiz çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.  Meclis Başkan Vekili söz aldı. Başkan tarafından hazırlanan 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı tarafından verilen 1 yıllık faaliyet raporunun yeterli olduğuna karar verilerek,  yapılan oylama sonucu oy birliği ile  karar verildi. Başkan tüm meclis üyelerine faaliyet raporunu olumlu bulmaları ve gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

KARAR NO : 28- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Meclise okudu. Denetim Komisyonu raporu hakkında müzakereler yapıldı. Suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmadığı tespit edildi. Başkan, Komisyon üyeleri ve Meclis üyelerimiz işlerin çok düzgün olduğunu söyledi ve bu konuda personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

         KARAR NO : 29- 2022 Yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2022 Yılı Gelir Tarifesindeki 20.maddesindeki Yükleme- Boşaltma İzin Ücretlerinde gemi yüklemelerinde harcanan masraf ve elektrik ücretlerinin artması nedeniyle değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Salonda hazır bulunan üyelerin gündem maddesi hakkında meclis üyelerini görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler eksikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonunca çalışma yapıldığını ve 2022 gelir tarifesine eklenmesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu belirlenen eksikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde 2022 Yılı Gelir Tarifesine:

 

 

MADDE 20) YÜKLEME- BOŞALTMA İZİN ÜCRETİ (13010)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden belediyemize ait Bedalan, Viranköy ve Saraylar  iskele ve rıhtımlarına yanaşarak her türlü malzemenin yükleme ve boşaltmalarına izin verilen gemilerden tonilato belgesinde yazılı ton başına ücret alınır.

TARİFE:

 Blok Mermer Tonu Yurt Dışına İhraç Edilenler- Yurt içine sevk edilenler   

Yurt Dışına Kırma Mıcır Ton Başı (Firmaya)

6,30 TL

Yurt Dışına Kırma Mıcır Ton Başı (Gemi Ücreti)

                 4,00TL

Yurt İçi Kırma Mıcır Ton Başı (Firmaya)

                 4,50TL

Yurtiçi Moloz Ücreti Ton Başı (Firmaya)

                 6,50TL

Konteyner Yükleme

700.00TL

 

Yükleme ve boşaltma izni verilen gemilerden ton başına                         

Yurt dışına ihraç edilenlerden Blok (Firmaya)

5.90TL

Yurt içine sevk edilenlerden Blok (Firmaya)

  5.90TL

Vinç Yükleme Ücreti Ton Başına

12.90TL

Gemi ücreti Blok Ton Başına (Yurtdışı)

                 5.60TL

Gemi ücreti Blok Ton Başına (Yurtiçi)

5.60TL

Gemi Ücreti Mıcır, Moloz ve Konteyner Ton Başına (Yurtiçi)

4.00TL

Römorkör Ücreti

Gelirin %20 Tahsil Edilir

 

Günlük Mıcır Gemileri  1.500 ton, Blok Gemileri için 1.000 ton olarak yüklenecek olup günlük limitlerinin altında kalan Mıcır Gemileri için yükleyici firmaya 8.000 TL, Blok Gemilerine  ise günlük yükleyici firmaya  10.000 TL şeklinde cezai işlem  uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

         KARAR NO : 30- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığının 08.03.2022 gün ve 40046 sayılı yazısına istinaden Saraylar Mahallesi 101 ada, 138 parsel numaralı taşınmazın 120M2’lik kısmının tahsisi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesi hakkında bilgi verdikten sonra meclis üyelerinin görüşlerine sundu. Yapılan görüşme sonucunda İlçemiz Saraylar mahallesi 101 ada, 138 parsel numaralı 8.790,48 m2 yüzölçümlü taşınmazın 120 M2.  kısmının arazi birimi personellerinizce toplanma, dinlenme, barınma vb. amaçla kullanılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı adına tahsisi istendiği ancak yukarda belirtilen parselin hemen 10 metre ilerisinde Baskiye ait kendi tapulu taşınmazları olduğundan bu alanda yapılmasını daha uygun olduğunu söyledi ve Meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır olan üyelerimiz aynı mevkide kendi taşınmazlarının üzerine yapılmasının daha uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu  oy birliğince karar verildi.

 

         KARAR NO : 31- 02.11.2011 gün ve 10/1 sayılı meclis kararının gündemin 2.maddesi gereğince; Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 29.maddesi uyarınca kurulan etik komisyonun üyelerinin yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2011 yılında kurulan etik komisyonu üyelerinden Mehmet MERSİN’in emekliye ayrılması üzerine etik komisyonu üyelerinin tekrar seçilmesi gerektiğini söyledi.

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce düzenlenen etik komisyonu kuruluşu aşağıda yazıldığı şekliyle görüşülmesine başlandı:

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU HAKKINDA:
25 Nisan 2004 Tarih ve 5176 sayılı "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Kanun" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 7. Maddesine istinaden "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hazırlanarak 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğin amacı;
1.      Kamuda etik kültürünü yerleştirmek.
2.      Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek.
3.      Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
4.      Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak.
5.      Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek.
6.      Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.
ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU HAKKINDA:
13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
-Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
-Personele etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek.
-Kurumumuzdaki etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
-Kurulla işbirliği içinde çalışma görevini yerine getirmek.
            Etik Komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ:
Başkan: Canan MİDİLLİ
Üye     : Hatice KAYACAN
Üye     : Murat ÜNLÜ
MEVZUAT:
-  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-  Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı Kanun)      

Başkan Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 29.maddesi uyarınca etik komisyonu oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 29.maddesi uyarınca seçilen etik komisyonunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

         KARAR NO: 32- (Önergenin 1.maddesi):  Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli mimar kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2022 ve 31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2022 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Mimar kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2022 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2022 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 6.660,00TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı mimar çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 33- (Önergenin 2.maddesi): Marmara Okullar Mahallesi 336 Ada 3-4 Parsel de kayıtlı taşınmazların üzerindeki Metruk Binaların yıkılarak yeni düzenleme yapılmasının hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Belediyemize ait parseller üzerinde tek katlı çok eskiden yapılan ahşap ve lojman olarak kullanılan Metruk Binaların olduğu İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden Metruk Binaların yıkılması gerekiyor. Bu alanlar için daha önceki dönemde de meclis kararı almıştık. Şuan da boş olan kullanılmayan binaların elektriklerin ve sularının kesilmesi için talimat yazılmasına içinde oturan mevcut kiracılara da gerekli tebligatların yapılması için çalışmalara başlayalım dedi. Bu konuda meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır olan meclis üyelerimiz atıl durumda bulunan bu alanda yeni çalışmalar yapmamızın uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu yapılan oylama sonucu Marmara Okullar Mahallesi 336 Ada 3-4 Parsel de kayıtlı taşınmazların üzerindeki Metruk Binaların yıkılarak yeni düzenleme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

      Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Nisan Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 07.04.2022, Saat:17.15

MECLİS BAŞKANI

Süleyman AKSOY

KATİP

Mirze TEMEL

KATİP

Ediz ÖZTÜRK

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM