Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

TÜM DUYURULAR
 
2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

                                                                                                                     T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

Karar Tarihi: 04/01/2022

Karar No: 1/1

BELEDİYE BAŞKANI         : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Hasan ÇAMUR, Hüseyin GEÇGİN, Mirze TEMEL,

Fatih BAŞIDİNÇ, Recep Ali AYAZ, Cemal AKSOY

BULUNMAYANLAR                        : 

Şahin ALAGAŞ, Erhan UZUNER

 

 

 

 

 

 

 

               

             2022 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumudur.

        

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 31.12.2021 gün ve E-30702447-105.04-2256 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04.01.2022 Salı günü saat: 14.00’de meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Şahin ALAGAŞ ve Erhan UZUNER’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Şahin ALAGAŞ ve Erhan UZUNER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan 2022 yılının ilk meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak "Öncelikle 2022 yılının Marmara'mıza, hemşerilerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dilerim. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm personeliyle adamızı daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaktır. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken diğer belediyelere örnek olan sosyal belediyecilik çalışmalarımız da sürecektir. Hemşerilerimizin çok değerli ilgi ve destekleriyle adamıza hizmet ve yatırımlarımız son hızıyla devam edecektir. 2022 yılının Marmara Adası için turizmde yeni bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını bir kez daha kutlarken, 2022'de tüm dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini dilerim diyerek toplantıyı açıyorum dedi.

Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “İlçemiz Topağaç Mahallesinde Kamu Yararı (Spor Tesisi) amaçlı taşınmazın mera vasıf değişikliği hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Değirmenardı Mevkii, 170 no.lu parselde kayıtlı 16.615 m2.lik alan üzeri kayıtlı bulunan Avşa Futbol Sahasının kiralama talebinin görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddelerinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan üyelerin herhangi bir sorusu, yazılı, sözlü talebi olup olmadığını sordu. Başkan önergelerin gündeme alınması için oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu önergelerin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 1: Belediye Meclisinin 2022 yılı 1 aylık tatil döneminin belirlenmesi hakkında idi. Başkan konuyu üyelerin müzakeresine sundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre Belediye Meclisinin 2022 tatil döneminin Şubat 2022 ayında olmasına oy birliği ile karar verildi.

 

            KARAR NO: 2: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre 2022 yılında görev yapacak denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi (3 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis görevlisi tarafından toplanıldı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Fatih BAŞIDİNÇ’in 8 adet oy, Mirze TEMEL’in 8 adet oy ve Hüseyin GEÇGİN’in 8 adet oy aldığı görülerek, Başkan Üyelerden en çok oy alan  Fatih BAŞIDİNÇ,  Mirze TEMEL ve Hüseyin GEÇGİN’in  2022 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek sesle ilan etti.

 

KARAR NO: 3: Tam zamanlı Sözleşmeli SH 1.dereceli veteriner kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan adamızdaki başıboş ve sahipli hayvanların bakımı ve aşılanması için Belediyemiz bünyesinde Avşa mahallemizdeki hayvan barınağında veteriner hekim çalıştırmak zorunluluğumuz kapsamında; Avşa hayvan barınağında tam zamanlı sözleşmeli veteriner çalışması ve Belediyemizin hayvan sağlık işlerini yürütmek amacıyla 1 adet tam zamanlı veterinere ihtiyacımız olduğunu söyledi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden 01.01.2022 ve 31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2022 yılında net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli veteriner çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu Belediyemizin tüm ada kapsamındaki Hayvan sağlık işlerini yürütmek amacıyla yukarıda belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2022 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 4.750TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı veteriner çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 4: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2022 ve 31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2022 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2022 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2022 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 4.950TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 5: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2022 ve 31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2022 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2022 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2022 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 4.900TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 6: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2022 ve 31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2022 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2021 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2022 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 4.600TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

            KARAR NO: 7: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli mühendis kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2022 ve 31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2022 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Mühendis kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2022 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2022 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 4.700TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı mühendis çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 8: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.dereceli tekniker kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2022 ve 31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2022 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Tekniker kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2022 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2022 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 4.550TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı tekniker çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 KARAR NO: 9: Tam zamanlı Sözleşmeli G.İ.H 3.dereceli eğitmen kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2022 ve 31.12.2022 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2022 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu G.İ.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2022 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2022 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2022 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 4.550TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı eğitmen çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

            KARAR NO: 10:  İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kole Burnundaki restorasyon yaptığımız tarihi binanın İl Kültür Turizm Bakanlığına 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddelesine göre; 15 yıllığına tahsisi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Cumhuriyet Mahallesi Kole Burnundaki restorasyon yaptığımız yerin Kütüphane amaçlı kullanılmak üzere restorasyon edilen tarihi bina için, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine göre İl Kültür Turizm Bakanlığına 15 yıllığına tahsisinin yapılması gerektiğini söyledi. Konu hakkında meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda bulunan üyeler bu tür yararlı işler için sosyal tesislerin yapılmasını ilçemize kültürel anlamda katkı sağlayacağından uygun olduğu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Cumhuriyet Mahallesi Kole Burnundaki restorasyon yaptığımız tarihi binanın kütüphane amaçlı kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddelesine göre; İl Kültür Turizm Bakanlığına 15 yıllığına tahsis edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

             KARAR NO: 11: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın Üst Kurul toplantı kararlarında 2022 yılında uygulanacak Zemin Tahrip Bedellerinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2022 Gelir Tarifesindeki;

 

MADDE 8) KAZI KANAL AÇMA ÜCRETİ (13082)

            A) FUZULİ TAHRİP- İZİNSİZ KAZILAR

Belediyemiz yollarının herhangi bir şekilde (Belediyemizin yazılı izin olmadan) izinsiz                      tahribi ve müdahalede bulunulduğunun tespiti halinde:  

TARİFE

1. Hizmetin götürüldüğü toprak yolların m2’sinden

43.00.₺

2. Granit, Arnavut  yol tahribinin m2’sinden

200.00.₺

3. Parke  yol tahribinin m2’sinden

100.00.₺

4. Mozaik, karo ve yaya yolu tahribinin m2’sinden   

200.00.₺

5.Beton yol tahribinin m2’sinden

100.00.₺

6. Stabilize yol tahribinin m2.sinden

50.00.₺

7. Asfalt yol tahribinin m2’sinden

200.00.₺

Tarifeden çıkarılarak,

Aynı maddeye;

Fen İşleri Müdürlüğünce alınan 2022 yılında uygulanacak Zemin Tahrip Bedellerinin aşağıda belirtildiği şekli ile 2022 yılı Mali Yılı Ücret Tarifesine eklenmesine ve yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmasına;

 

KAPLAMA CİNSİ

 

2022 FİYATLARI

Andezit

m2

200 ₺

Baskı Asfalt

m2

200 ₺

Baskı Beton Döşeme

m2

135 ₺

Bordür (Beton)

mt

90 ₺

Bordür (Granit )

mt

275 ₺

Bordür 10-25-70 (Andezit )

mt

175 ₺

Çim

m2

70 ₺

Granit Küp

m2

260 ₺

Granit Plak

m2

460 ₺

Mineral Parke/plak

m2

145 ₺

Özel Plak Döşeme Kaplama (Emprador)

m2

475 ₺

Soğuk Asfalt(Sathi Kap.)

m2

100 ₺

Stabilize

m2

55 ₺

Toprak(ham)

m2

40 ₺

Tretuvar (Beton )

m2

135 ₺

Tretuvar (Her Türlü Karo Plaka)

m2

105 ₺

Yol Asfalt Kaplama(Sıcak Asfalt)

m2

155 ₺

Yol Beton Kaplama

m2

215 ₺

Yol Parke Kaplama

m2

90 ₺

Görme Engellilere Yönelik Yer Kaplaması

m2

185 ₺

Yol Yağmursuyu Oluğu (Beton)

mt

55 ₺

Kazı Keşif Bedeli

Adet

75 ₺

 

Oy birliğiyle kabul edildi

 

KARAR NO: 12: (Önergenin 1.maddesi) İlçemiz Topağaç Mahallesinde Kamu Yararı (Spor Tesisi) amaçlı taşınmazın mera vasıf değişikliği hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan konu hakkında açıklama yapmak üzere İmar Müdürünü toplantıya davet etti. Yapılan açıklamaya göre;

 İlimiz Marmara İlçesi Topağaç Mahallesi 127 ada 5 parsel Mera vasfındaki parselde Kamu Yararı bulunduğundan taşınmazın Spor Tesisi olarak; 4342 sayılı Mera Kanununun 14-c maddesine göre Tahsis Amacı Değişikliği konulu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.01.2022  tarihli yazısında;

İlimiz Marmara İlçesi Topağaç Mahallesi 127 ada 5 parsel Mera vasfındaki parselde Kamu Yararı bulunduğundan (Spor Tesisi) amaçlı olarak; 4342 sayılı Mera Kanununun 14.(c) maddesine göre Tahsis Amacı Değişikliği yapılarak Marmara Belediyesi adına tahsis işlemlerinin yapılması gerekmekte, Marmara İlçesi Topağaç Mahallesi 127 ada 5 nolu  Mera vasfındaki parselde Kamu Yararı bulunduğundan ekli krokide gösterilen (B) ile gösterilen 24,817 m2’lik kısmın Spor Tesisi amaçlı olarak; 4342 sayılı Mera Kanununun 14.(c) maddesine göre Tahsis Amacı Değişikliği işlemi için evrakımızın  Belediye Meclisine havale edilmesi; gerekmektedir.  denilmektedir.

Teklif üzerine Belediye Meclisimizce yapılan inceleme ve müzakere neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi ile 4342 sayılı Mera Kanununun 14-c maddesine göre; İlimiz Marmara ilçesi Topağaç Mahallesinde mera vasfındaki 127 ada 5 parselde Kamu Yararı bulunduğundan ekli krokide (B) gösterilen 24,817 m2’lik  kısmının  Spor Tesisi olarak; "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün” 23.08.2014 tarih ve 14052 sayılı talimatı ile 4342 sayılı Mera Kanunu Değişik 14. Madde Uygulamalarının 19/b maddesi uyarınca mera tahsis amacı değişikliği işlemlerinin yapılmasının uygun olduğuna ve Mera Komisyonu Başkanlığına tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulmak üzere Belediye Başkanımız Süleyman AKSOY yetki verilmesinin uygun olduğuna,

Kabulüne ilişkin yapılan işaretle oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 13: (Önergenin 2.maddesi) “Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Değirmenardı Mevkii, 170 no.lu parselde kayıtlı 16.615 m2.lik alan üzeri kayıtlı bulunan Avşa Futbol Sahasının kiralama talebinin görüşülmesi” hakkında idi.

Başkan Mülkiyeti Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü tasarrufu Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait ilçemiz Avşa Mahallesinde yapılan sentetik çim sahanın kiralama talebinin 10.02.2022 tarihinde sona ereceğinden, Belediyemiz tarafından 5 yıl süre ile kiralanması için güncelleme yapılması gerektiğini söyledi. Konu hakkında meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; Mülkiyeti Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü tasarrufu Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait,  Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Değirmenardı Mevkii, 170 no.lu parselde kayıtlı 16.615 m2.lik alan üzeri kayıtlı bulunan Avşa Futbol Sahasının, Belediyemiz tarafından 5 yıl süre ile kiralama yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ocak Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 04.01.2022, Saat:16.30

 

MECLİS BAŞKANI                                              KATİP                                               KATİP

 Süleyman AKSOY                                        Mirze TEMEL                                    Ediz ÖZTÜRK

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM