Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN


2018 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.03.2018...

İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2016 ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2016 toplanma devresinin 11. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 21.11.2016 gün ve 30702447-301.03-380 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.12.2016 Perşembe günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Aydın DİNÇER’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Aydın DİNÇER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 3 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi:  “Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel  Müdürlüğünün 10.11.2016 gün 18361 Sayılı yazısı ile gelen iskele amaçlı imar planı teklifi hakkında kurum görüşümüzün görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi:  “2016 yılı gelir tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi” (Önergenin 3.maddesi) şöyleydi: “Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen münakale talebinin görüşülmesi” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 3 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 82- Komisyona havale edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2016 gün ve 17790 sayılı evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanmasının plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Hazırlanmış bulunan Tarife Komisyonu Raporu'nun hazırlandığı şekliyle aynen kabulü oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, "2017  Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Tarife Komisyonunca belirlendiği şekliyle aynen kabulüne,  oybirliği ile karar verildi.    

 

KARAR NO : 83- Marmara merkez, Gündoğdu, Avşa ve Yiğitler mahallemizde yapılacak sahil düzenlemelerinin hazırlanan projeleri ile tekrar görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Marmara merkez, Gündoğdu, Avşa ve Yiğitler mahallerimizde yapılacak sahil düzenlenmeleri ile ilgili hazırlanan projelerin faaliyete geçirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 84 (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi:  “Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel  Müdürlüğünün 10.11.2016 gün 18361 Sayılı yazısı ile gelen iskele amaçlı imar planı teklifi hakkında kurum görüşümüzün görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu iskele amaçlı imar planı teklifi hakkında kurum görüşümüzün belirlenmesi için imar komisyonuna havalesine ve imar komisyonundan geldiği şekliyle gelecek toplantıda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 85- (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi:  “ 2016 yılı gelir tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu 2016 yılı gelir tarifesine inşaat bilgi tabela ücreti 100,00TL. olarak ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

           

KARAR NO : 86- (Önergenin 3.maddesi) şöyleydi: Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen münakale talebinin görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu münakale talebinin aynen kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Aralık Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 01.12.2016, Saat: 15.30

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM