Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN


2018 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.03.2018...

İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2017 MART AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 2. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 27.02.2017 gün ve 30702447-301.03-57/111 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.03.2017 Cuma günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden hepsinin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 4 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Ekinlik mahallesine güneş enerji santrali kurulması için hazırlanan projelerinin görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Belediyemiz ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile birlikte düzenlenecek olan uluslararası 2. Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumunun görüşülmesi” (Önergenin 3.maddesi) şöyleydi: “Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, Abroz mevkiinde peyzaj çalışmaları için hazırlanan projenin görüşülüp karar bağlanması” (Önergenin 4.maddesi) şöyleydi: “Avşa mahallemizde şuanda bulunan taksi durak yerinin değiştirilerek yeni taksi durağı yapılması hususunun görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 4 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

KARAR NO- 8: 2017 Mali yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi.

Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu eksikliği belirtilen maddelerin 2017 yılı Gelir tarifesine işlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO- 9- Marmara merkez ve mahallelerimizde ihaleye çıkarılacak yerlerin durumunun ve ihale sürelerinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Avşada yeni yapılan sahildeki cafe yerlerini 5 yıllığına, hediyelik eşya, takıcılar, pazar tezgahlarını ve kapalı pazar yeri içindeki çay ocağı ve bahçesinin 3 yıllığına, Marmara’daki lokantaların 5 yıllığına, Marmara halı saha, Mestenağa ve Kole plajındaki cafe yerlerinin 3 yıllığına ihaleye çıkarılmasına bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 10- Belediyemiz mevcut norm kadro cetvelinde bulunan Genel İdare Hizmetlerinde olan Programlayıcı ve Çözümleyici kadrolarının Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeye göre durumlarının görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. 5393 Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 11- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2017 gün ve 2740 sayılı katı atık ücreti hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu 04.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere su tüketimi olmayan yada yazlıkçı olarak tabir ettiğimiz abonelerden alınmamasına, 2016 yılında beklemede kalan katı atık ücretleri olan abonelerin tahakkuklarının 2017 yılına yansıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 12- İlçe Milli Eğitim müdürlüğünün 20.02.2017 gün ve 217508 sayılı “Marmara Sanat Atölyesi Yapımı” konulu yazısının görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu ilçemiz Kole burnu mevkiinde atıl durumda bulunan Belediyemize ait eski cafe yerinin (BENGİ) projesi kapsamında Marmara İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Marmara sanat atölyesi olarak kullanmak amacıyla tahsisine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 13- (Önergenin 1.maddesi) Ekinlik mahallesine güneş enerji santrali kurulması için hazırlanan projelerinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu hazırlanıp onaylanan projeleri ile Marmara ilçesi Ekinlik Mahallesi, pafta G18C20C3, Ada 106, parsel 86’da 19795.36 m2 miktarındaki Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz üzerine yenilebilir güneş enerji santrali kurulmasına (1 mw. gücünde güneş enerji santrali kurulmasına) oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 14- (Önergenin 2.maddesi) Belediyemiz ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile birlikte düzenlenecek olan Uluslararası 2. Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemiz ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile birlikte düzenlenecek olan Uluslararası 2. Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumunun Saraylar mahallemizde yapılmasını, konu hakkında hazırlanan protokolün imzalanması için Marmara Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanına tam yetki verilmesine hazırlanan protokolün meclis kararı ekine konulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 15- (Önergenin 3.maddesi) Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, Abroz mevkiinde peyzaj çalışmaları için hazırlanan projenin görüşülüp karar bağlanması hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, Abroz mevkiinde peyzaj çalışmaları için hazırlanan projenin maddi imkanlarımız dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 16- (Önergenin 4.maddesi) Avşa mahallemizde şuanda bulunan taksi durak yerinin değiştirilerek yeni taksi durağı yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu mevcut taksi durağının kaldırılarak eski Belediye hizmet binası içindeki alana, içinde tuvaleti, çayocağı ve oturma alanları olan yeni bir durak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Mart Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti.  

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 03.03.2017, Saat: 15.45

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM