Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
İLAN


2018 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.03.2018...

İLAN
696 KHK gerekçesi ile Belediyemizce kurulacak olan şirkette çalışmak üzer...

2018 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 2. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2018...

2018 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2018 toplanma devresinin 1. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2018 OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.01.2018...

2017 ARALIK AYI 14/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 14. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 ARALIK AYI 14-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 07.12.2017 Perşembe günü...

2017 ARALIK AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 13. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 ARALIK AYI 13-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.12.2017...

2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 KASIM AYI 12-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.11.2017...

2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI 11-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 09.10.2017 Pazartesi...

2017 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2011 toplanma devresinin 10. birleşiminin 1. oturumudur. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21....

2017 EKİM AYI 10-1 MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 09.10.2017...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.10.2017...

2017 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2017 toplanma devresinin 8. birleşimidir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine...

TÜM DUYURULAR
 
2017 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 5. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 29.05.2017 gün ve 307024447-301.03-E.238/878 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.06.2017 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Meclis Başkan vekili tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Başkan Süleyman AKSOY’un ilçe dışında olması ve Aydın DİNÇER’in de toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Başkan Süleyman AKSOY ve Aydın DİNÇER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Meclis Başkan vekili toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

 

KARAR NO- 31- 5393 Sayılı Belediye Kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (n) fıkrasına göre; ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan ve müdürlüğümüzce tespit edilen ismi bulunmayan ve ismi değiştirilecek olan sokaklara verilecek isimlerin görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu gündem maddesinin, komisyonun sunacağı çalışmalar neticesinde gelecek toplantılarda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO- 32- Belediyemizce toplu sünnet yaptırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Meclis Başkan vekili daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda tüm ada genelinde toplu sünnet yapılmasını düşünüyoruz dedi. Yapılan oylama sonucu Belediyemizce Ramazan Bayramından sonra belirlenecek uygun bir tarihte toplu sünnet yaptırılmasına gelecek doktorların, eğlence için masraflarının, her çocuğa alınacak birer küçük altının, gelecek sağlık personellerinin ve çalgıcıların yemek ve yatacak bedellerinin Belediyemizce ödenmesine oy birliğiyle karar verildi

KARAR NO- 33- Ekinlik derneğinin meclise sunmuş oldukları 2 adet talep dilekçesinin görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu gelecek toplantılarda daha detaylı görüşülüp karar bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO- 34- İlçe sınırımız tamamında, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yaptırılması ve onaya sunulması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Meclis Başkan vekili konuyla ilgili gündem maddesini oylamaya sundu. (Hazırlanacak 1/1000 ölçekli  imar planlarının  onama yetkisinin İlçe Belediye Meclisimizde kalmak koşuluyla) yapılan oylama sonucu İlçemiz sınırlarında ve henüz uygulama imar  planı bulunmayan alanlarda  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yaptırılması konusunda  Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na “ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım Yetkisi” verilmesine, ve onay için Marmara Belediye Meclisine sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Meclis Başkan Vekili gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Haziran Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti.  

           Meclis Başkan Vekili tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.06.2017, Saat: 15.45                      

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM