Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
20.ULUSLARARASI PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞVURU İLANI

20.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU ŞARTNAMESİ 
 
Genel Açıklamalar 
 
Madde 1. Uluslararası Prokonessos Heykel Sempozyumu, Marmara adası Saraylar bölgesinde 05 Ağustos - 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.  
 
Madde 2. Sempozyuma katılacak sanatçılar, Marmara Adalar Belediyesi Başkanlığı tarafından,  sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak saptanacaktır. Sempozyum sonunda her sanatçıya Marmara Adalar Belediyesi tarafından onaylanmış bir katılım belgesi ve plaket verilecektir. 
 
Madde 3. Sempozyuma 6 sanatçı 2 asistan katılacaktır. Katılımcılardan biri, Marmara Adalar Belediyesi Başkanlığı görevlendirilmiş Sanatçı olacaktır. Jüri gerekli gördüğü takdirde katılımcı sayısı 6 kişiden az olabilir.  
 
Madde 4. Yontu malzemesi olarak yaklaşık 3 m3 Marmara Mermeri kullanılacaktır.  
 
Madde 5. Sempozyumun Teması: Ada değerleri (Bağ Bozumu, üzüm, üzümcülük, şarap, deniz, balıkçılık, balık vb…) konulu insan ve kentle ilişkili fonksiyonel heykeller istenilmektedir. Seçilen heykeller Avşa adası açık hava müzesine yerleştirecektir. Marmara Adasında yapılıp Avşa Adasına yerleştirilecektir.  (Gerekli Bilgilere http://www.marmara.bel.tr linkinden ulaşabilirsiniz.) 
 
Madde 6. Yapıtların mülkiyeti Marmara Adalar Belediyesine aittir. Eserlerin müzeye konması veya geçici sergilere katılması amacıyla taşınması Belediye’nin tasarrufundadır. Sanatçı, çalışma sürecinin ve eserlerinin görüntülenmesine izin verir. Marmara Adalar Belediyesi tanıtım amacıyla görüntüleri kullanma hakkına ve heykelin yer değiştirme hakkına da sahiptir. 
 
Madde 7. Sanatçıların sempozyum süresince gerçekleştirdikleri eserleri, Marmara Adalar Belediyesi tarafından Avşa Adası açık hava müzesi heykel parkına, Sempozyum Komitesi ve Marmara Adalar Belediyesi tarafından belirlenen yerlere yerleştirilecektir. 
 
Madde 8. Sempozyuma katılan sanatçıların, ulaşım, sabah, öğle ve akşam yemekleriyle konaklamaları Marmara Adalar Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 
 
Madde 9. Ulaşım, Yurtdışından gelen sanatçılar için (1250 TL) Türkiye’den katılan sanatçılar için (750 TL) dır. Her sanatçı uçak biletini kendisi temin edecektir.   
 
Madde 10. Kendisine tanınan sürede ve mekânda yapıtını gerçekleştiren her sanatçıya, genel harcamalar ve telif hakkı olarak toplam 15.000 TL. (Onbeşbin Türk lirası) Ödeme yapılacaktır. Sempozyumun ilk beş günü içerisinde net 5.000TL (Beşbin Türk Lirası) sempozyumun son gününde net 10.000 TL ( Onbin Türk Lirası) nakit ödeme şeklinde yapılacaktır.   

 
 
Üniversite öğrencilerinden 2 asistan seçilecektir. Asistanlar için 2.500 TL ödeme yapılacaktır. Sempozyumun ilk beş günü içerisinde net 1.000TL (bin Türk Lirası) sempozyumun son gününde net 1.500 TL (bin beş yüz Türk Lirası) nakit ödeme şeklinde yapılacaktır.   Madde 11. Sempozyuma katılmaya hak kazandığı halde gelemeyeceğini bildiren sanatçıların ya da sempozyumun başlangıç tarihinden itibaren 3 günlük süre içerisinde herhangi bir mazeret bildirmeksizin sempozyumda hazır bulunmayan sanatçıların katılımları iptal edilecektir. 
 
Madde 12. Sanatçılar, çalışma saatleri içerisinde sempozyum alanında bulunmak ve sempozyum takvimine uymakla yükümlüdürler. Gelişebilecek istisnai durumlar Sempozyum Komitesi’nce değerlendirilir. 
 
Madde 13. Çalışma alanına sistematik olarak öğrenciler, gençler, bisikletçiler, yaşlılar, engelliler gibi ziyaretçi grupları getirilecektir. İsteyen sanatçılar 2 çalışma günü içerisinde 2 saatlik bir program dahilinde, adalı çocuklar ile bir sanat atölyesi etkinliği yapabilecektir. Sempozyuma katılan sanatçıların, adalı izleyiciler ve sanat çevreleri ile paylaşmak üzere, beraberlerinde çalışma dokümanı, kentlerine ve ülkelerine ait kültürel ve sanatsal değerlere ya da eserlerine ait görsel materyal içeren tanıtıcı doküman getirmeleri önerilir. 
 
Başvuru 
 
Madde 1. Sempozyuma katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak dosyalar aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir: 
 
-Başvuru formu. 
 
-Sanatçının katıldığı en önemli 10 etkinliği belirttiği bir daktilo sayfasını aşmayan İngilizce veya Türkçe fotoğraflı özgeçmişi. 
 
-Sanatçının gerçekleştirdiği beş çalışmayı tanıtan jpeg formatında görsel doküman. 
 
-Sanatçının sempozyumda gerçekleştireceği yapıtı değişik açılardan gösteren çizim, maket fotoğrafları, montaj şeması, varsa heykelde kullanılacak ek malzemeler. Sanatçı gerekli gördüğü takdirde yapıt hakkında İngilizce veya Türkçe kısa açıklama dosyada yer alabilir. 
 
Madde 2. Yukarıdaki belgeleri içeren ve toplam 1.5 MB aşmayan başvuru dosyası en geç 19 Haziran 2020 Cuma günü, saat 00.00’ye kadar aşağıdaki adrese e-posta ile iletilmelidir.  
 
Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurulardeğerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru adresi: saraylarheykelsempozyumu@gmail.com 
 
Madde 3. Başvuru dosyalarındaki belgeler, basın duyurusu ve daha sonra basılacak olan katalog ve benzeri yayınlarda kullanılabilecektir. 
 
 

 
Çalışma Koşulları 
 
Madde 1. Malzeme olarak mermer kullanacak sanatçılar için maksimum 3 metreküp mermer idare tarafından temin edilecektir. Sanatçılar eserini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu mermer ve var ise kaide ölçüsünü ayrıca montaj için ihtiyaç duyacağı ekipmanları eksiksiz olarak başvuru dosyasında belirtmelidirler. 
 
Madde 2. Sanatçılar elektrikli ve küçük el aletleri ile bunların sarf malzemelerini kendileri getirmekle yükümlüdür.  
 
Madde 3. Montaj haricindeki ek malzeme kullanımında teknik çözüm ve masraf sanatçıya aittir. 
 
      Madde 4. Sanatçılara sempozyum alanında 220V elektrik, uzatma kablosu, gölgelik ve ayrıca vinç, hilti temin edilecektir. 
 
Madde 5. Çalışma alanında güvenliği sağlamak için gündüz ve gece güvenlik görevlileri bulundurulacaktır. . Madde 6. Sempozyum süresince katılımcıların, üçüncü kişilerin ve çalışanların uğrayabilecekleri her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve iş kazalarından Marmara Adalar Belediyesi sorumlu olmayacaktır. 
 
Madde 7. Büyük / küçük kesici, delici her türlü aletin bakımı için bir teknisyen sempozyum süresince görevli olacaktır. 
 
Madde 8. Sanatçılar kendi kaza sigortalarını yaptırmakla tetanos, Hepatit B, vb. aşılarını yaptırmakla yükümlüdürler. 
 
Madde 9. Çalışma açık havada gerçekleştirilecektir. Sanatçıların, ani yağmur ve sıcak gibi mevsime bağlı hava şartlarına hazırlıklı olmaları gerekmektedir. 
 
Madde 10. Yapıtların herhangi bir nedenle sempozyum süresi içerisinde gerçekleştirilememesi durumunda (mücbir sebepler hariç), Marmara Adalar Belediyesi ve Sempozyum Komitesinin karar alma hakkına sahiptir. Bu kararlar sonucunda sanatçılarla yaşanabilecek ve dostane çözüm yoluyla  
 
giderilmeyen her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde yalnızca Marmara Adalar Adliye Mahkemesi ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sempozyum Takvimi 
 
19 Haziran 2020– Sempozyuma son başvuru tarihi. 29 Haziran 2020– Başvuran sanatçılara sonuçların e-posta yoluyla bildirilmesi. 27 Temmuz 2020– Sempozyuma katılacak sanatçıların tercih ettikleri geliş-gidiş detaylarını bildirmeleri için son gün. 04 Ağustos 2020– Buluşma: Sanatçıların karşılanması, konaklama mekânlarına yerleşmeleri. 05 Ağustos 2020– Açılış töreni. Sempozyumun başlangıcı. 30 Ağustos 2020– Kapanış töreni. Sanatçıların katılım belgelerinin verilmesi, genel harcamalar ve telif hakkı ödemelerinin yapılması. 31 Ağustos 2020– Saraylardan ayrılış. 
 
 
Sempozyuma katılmak üzere başvuran sanatçılar, sempozyum şartnamesini ve takvimini kabul etmiş sayılırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  saraylarheykelsempozyumu 
 
   prokonnesos heykel sempozyumu 
 
    saraylarheykelsempozyumu@gmail.com 
 
   http://www.marmara.bel.tr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
20. PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞVURU FORMU 
 
Sanatçının  
 
Adı Soyadı 
 
 
Doğum Yeri ve Yılı 
 
 
Mesleği 
 
 
E-Posta 
 
 
Telefon No  
Adres  
 
 
Çalışma Hakkında Bilgi 
 
 
 
 
 
Sanatçının kullanacağı taş blok veya bloklarının toplamı 3m3’ü aşmayan ölçüleri 
 
 
 
 
Şartnamede yazan tüm hükümleri okudum ve kabul ediyorum.                                                
 
 
                                                                                                                                        Tarih                                                                                                                                                                                                       Sanatçının imzası 

 

 

 

 

20th INTERNATIONAL PROKONESSOS SCULPTURE SYMPOSIUM SPECIFICATION 
General Explanations  
Article 1. International Prokonessos Sculpture Symposium, Palaces On Marmara 05 August It will take place between  August 30th. 
Article 2. The artists participating in the symposium will be determined by Marmara Islands Municipality Presidency based on the application files submitted by the artists. At the end of the symposiumeach artist will receive a certificate of attendance and a plaque approved by the Municipality of Marmara Islands. 
Article 3. Symposium 6 artists will participate. One of the participants will be the Artist assigned to Marmara Islands Municipality Presidency. The number of participants may be less than 6 if the jury deems it necessary. 
Article 4. Approximately 3 m3 of Marmara Marble will be used as sculpture material. 
Article 5. Theme of symposium; it has been requested functional sculptures related to human and urban that is subjected the island’s values (grape harvest, grape, viniculture, wine, sea, fishery and fish.... etc.) It will be placed to outdoor museum in Avsa Island which are selected sculptures. http://www.marmara.bel.tr) 
Article 6. Ownership of the works belongs to Marmara Islands Municipality. The municipality has the right to move the works in order to put them in the museum or participate in temporary exhibitions. The artist allows viewing of the work process and his work. The Municipality of Marmara Islands also has the right to use images for promotional purposes and the right to relocate the statue. 
Article 7. The works performed by the artists during the symposium will be placed at the sculpture park prepared by Marmara Islands Municipality and at the locations determined by the Symposium Committee and Marmara Islands Municipality when the park is completed. 
Article 8. The accommodation of the artists participating in the symposium, transportation, morning, lunch and dinner shall be covered by Marmara Islands Municipality. 
Article 9. For artists traveling abroad (1,250 TL), for artists participating in Turkey (750 TL), each artist will provide transportation tickets themselves. 
Article 10. A total of 15,000 TL for each artist who performs his or her work in the time and place recognized for him, as general expenses and copyright.  Within the first five days of the symposium, 5,000 TL (five thousand Turkish Liras) will be paid. At the end of the symposium, net 10,000 TL (ten thousand) cash payment. There will be a total payment of 15.000 TL. 
 
 
 
 

 Article 11. The participation of artists who are not present at the symposium if they are entitled to participate in the symposium or artists who are not present at the symposium without any excuse within 3 days from the start date of the symposium will be canceled. 
Article 12. The artists are obliged to be in the field of symposium within working hours and comply with the schedule of the symposium. Exceptions that may arise are assessed by the Symposium Committee. 
Article 13. The study area will be systematically brought together with groups of visitors such as students, young people, cyclists, elderly people, disabilities. Artists will be able to perform an art workshop with the islanders within a 2-hour program within 1 working day. In order to share with the artists who participated in the symposium, islanders and the art circles, it is recommended that they bring a document of study with them, introductions of cultural and artistic values belonging to their cities and their countries, or visual material containing their works. 
Application 
Article 1. The files to be taken as basis for the selection of the artists to participate in the Symposium will include the following information and documents: 
-Application form. 
- A photograph of a photograph in English or Turkish that does not exceed a typewriter page that the artist has indicated the 10 most important events he participated in. 
-Visual document in .jpeg format, introducing the five works performed by the artist. 
-The drawing that the artist will perform at the symposium from different angles, model photographs, montage scheme, and any additional materials to be used in the sculpture. If the artist deems necessary, a brief description of the work in English or in Turkish may be included in the file. 
Article 2. The application file containing the above documents and not exceeding 1.5 MB in total must be submitted at the latest 
The following documents must be sent by e-mail on June 19, 2020, till 00:00 hours. Only applications made by e-mail will be accepted. Missing applications will not be evaluated. 
Application address: saraylarheykelsempozyumu@gmail.com  
Article 3. The documents in the application files may be used in press releases and in catalogs and similar publications to be printed later. 
 
 
 
 
 

 
Working conditions 
Article 1. A maximum of 3 cubic meters of marble shall be supplied by the Contracting Entity for the artists who will use the marble as the material. The artists must specify the marble that is needed to create the work and, if present, the base scale and the equipment needed for the installation in the application file. 
Article 2 The artists are obliged to bring in electric and small hand tools and their consumables themselves. 
Article 3. The technical solution and expense for the use of additional materials other than montage belongs to the artist. 
Article 4 In the field of artistic symposium, 220V electricity, extension cable, shade and also crane, hilt will be provided. 
Article 5. Day and night security officers shall be provided to ensure safety in the workplace. 
Article 6 Marmara Islands Municipality shall not be responsible for any direct or indirect damages, losses or work accidents that participants, third persons and employees may suffer during the symposium. 
Article 7. A technician shall be in charge for the maintenance of all types of cutters, drillers, etc. during the symposium. 
Article 8. Artisans have their own accident insurance, tetanus, hepatitis B, etc. They are obliged to have their vaccinations. 
Article 9 The work will be conducted outdoors. Artists must be prepared for seasonal weather conditions, such as sudden rain and hot weather. 
Article 10. In case the works can not be performed within the duration of the symposium for any reason (except for coercive reasons), Marmara Islands Municipality and the Symposium Committee have the right to take decisions. As a result of these decisions, only Marmara Island Court of Justice and Executive Directorships have been authorized to settle any dispute that can be experienced with artists and not resolved through amicable settlement. 
 
  saraylarheykelsempozyumu                            prokonnesos heykel sempozyumu 
 
    saraylarheykelsempozyumu@gmail.com         http://www.marmara.bel.tr 
 
 
 
 

 
Symposium Calendar 
19 June 2020- Symposium deadline. 
June 29, 2020- Announcement of the results of the artist who submitted by e-mail. 
27 July 2020- Last day to report on the arrival and departure details of the artists who will attend the symposium. 
August 04, 2020 - Meeting: Meeting the artists, settling in accommodation spaces. 
05 August 2020 - Opening ceremony. The beginning of the symposium. 
30 August 2020 - Closing ceremony. Giving participation documents of artists, making general expenses and copyright payments. 
August 31, 2020 - Departure from the palaces. 
Applicants who apply to participate in the symposium are deemed to have accepted the symposium specifications and schedule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020 PROKONESSOS SCULPTURE SYMPOSIUM APPLICATION FORM 
the Artist 
Name and surname  
Place of Birth and Year  
Job  
Email  
Phone number  
Address  
 
Your artist will use 
 
 
 
Stone block or blocks 3m3 of nonexceeding measures 
 
 
 
I have read and agree to all the clauses in the clause. 
                                               
 
                                                                                                                             History 
                                                                                                                     Signature of  artist 

 

 

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM