Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

TÜM DUYURULAR
 
2016 HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2016 toplanma devresinin 5. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 30.05.2016 gün ve 30702447-301.03-165 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.06.2016 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Okan YARAR ve Aydın DİNÇER’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Okan YARAR ve Aydın DİNÇER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi.

Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 3 adet önergenin bulunduğunu söyledi. Önergenin 1.maddesi şöyleydi: Avşa Mahallesi Eski Belediye Hizmet Binasından bir odayı yaz sezonu için geçici olarak Esnaf ve Sanatkarlara verilmesi hususunun görüşülmesi Önergenin 2.maddesi şöyleydi: Yeni yapılan Marmara merkezdeki yolcu bekleme salonuna geçen eski ve yeni kiracıların kira bedellerinin yenilenmesi hususunun görüşülmesi Önergenin 3.maddesi şöyleydi: Marmara ilçesi Ekinlik Mahallesi, pafta G18C20C3, Ada 106, parsel 86’da 19795.36 m2 miktarındaki Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaza 14.03.2013 tarihli 6446 Sayılı Elektrik piyasası kanununun lisanssız elektrik üretilebilirliğine ilişkin yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden yenilebilir güneş enerji santrali kurulmasına, (1 mw. gücünde güneş enerji santrali kurulması) hususunun görüşülmesi

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 3 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 51- Liman meydanında Belediyemizce yeni yaptırılan balıkçı barınağı binasının yasal işlemleri yapıldıktan sonra Su Ürünleri Kooperatifine verilme hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Liman meydanında Belediyemizce yeni yaptırılan balıkçı barınağı binasının Su Ürünleri Kooperatifine aylık 50,00TL. kira karşılığında verilmesine ve yasal işlemleri için Belediyemiz ve Su ürünleri kooperatifi arasında protokol hazırlanmasına, protokol için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 52- Belediyemiz tarife komisyonuna havale edilen İlçemiz merkez ve mahallelerinde bulunan plajların kumsallarına konulacak masaların, yer ücretinin tarife komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu atılan masa ve sandalyeden gecelik işgaliye bedeli olarak 100,00TL. alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 53- Belediyemiz tarife komisyonuna havale edilen Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde Ek-1 fiyat tablosunda belirtilen konut harici yerlerin katı atık bedellerinin belirlenmesi hususunun tarife komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Yapılan müzakerede;

 

 

Ticari Olmayan Kurum ve Kuruluşlar;

-Okullar                                            : 12,85TL.

-Hastaneler                                       : 12,85 TL

-Kamu Binaları                                : 12,85TL.

-Diğer Ticari Olmayan Kurumlar  :   8,85TL.

Ticari Kuruluşlar;

-Bürolar                                            : 12,85TL.

-Restaurant, Market ve Pazarlar   : 21,31TL.

-Oteller                                              : 12,85TL.

-Diğer Ticarethaneler                                  : 21,31TL.

-Sanayi                                              : 21,31TL.

           Şeklinde hazırlanmış bulunan Tarife Komisyonu Raporu'nun hazırlandığı şekliyle aynen kabulü oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, "2016  Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" 06.06.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Tarife Komisyonunca belirlendiği şekliyle aynen kabulüne,  oybirliği ile karar verildi.                                  

KARAR NO : 54- Belediyemizce toplu sünnet yaptırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemizce Ramazan Bayramından sonra belirlenecek uygun bir tarihte toplu sünnet yaptırılmasına gelecek doktorların, eğlence için masraflarının, her çocuğa alınacak birer küçük altının, gelecek sağlık personellerinin ve çalgıcıların yemek ve yatacak bedellerinin Belediyemizce ödenmesine oy birliğiyle karar verildi

 

KARAR NO : 55- (Önergenin 1.maddesi) Avşa Mahallesi Eski Belediye Hizmet Binasından bir odayı yaz sezonu için geçici olarak Esnaf ve Sanatkarlara verilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Avşa Mahallesi Eski Belediye Hizmet Binasından bir odayı yaz sezonu için geçici olarak aylık 500,00TL. kira karşılığında Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kiraya verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 56-  (Önergenin 2.maddesi)  Yeni yapılan Marmara merkezdeki yolcu bekleme salonuna geçen eski ve yeni kiracıların kira bedellerinin yenilenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Yeni yapılan Marmara merkezdeki yolcu bekleme salonuna geçen Gestaş’ın yıllık 7.500,00 TL. ve S.S. Motorlu taşıyıcılar kooperatifinin 5.000,00 TL. olarak kira bedellerinin tarifeye işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 57-  (Önergenin 3.maddesi)  Marmara ilçesi Ekinlik Mahallesi, pafta G18C20C3, Ada 106, parsel 86’da 19795.36 m2 miktarındaki Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaza 14.03.2013 tarihli 6446 Sayılı Elektrik piyasası kanununun lisanssız elektrik üretilebilirliğine ilişkin yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden yenilebilir güneş enerji santrali kurulmasına, (1 mw. gücünde güneş enerji santrali kurulması) hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu; Marmara ilçesi Ekinlik Mahallesi, pafta G18C20C3, Ada 106, parsel 86’da 19795.36 m2 miktarındaki Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaza 14.03.2013 tarihli 6446 Sayılı Elektrik piyasası kanununun lisanssız elektrik üretilebilirliğine ilişkin yönetmeliğin 14. Maddesine istinaden yenilebilir güneş enerji santrali kurulmasına, (1 mw. gücünde güneş enerji santrali kurulmasına), bu konuda Belediye Başkanına tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Haziran Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 06.06.2016, Saat: 15.30

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM