Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

TÜM DUYURULAR
 
2016 MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2016 toplanma devresinin 4. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.04.2016 gün ve 30702447-301.03-98 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.05.2016 Perşembe günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Okan YARAR’ın toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Okan YARAR’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi.

Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Meclis üyelerinden Aydın Dinçer yazılı bir talebi olduğunu söyledi. Dilekçenin okunup gündeme alınması oylandı. Yapılan oylama sonucu Aydın Dinçer’in talep dilekçesinin görüşülerek gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 adet önergenin bulunduğunu söyledi. Önergenin 1.maddesi şöyleydi: “Gestaş firmasının 01 Haziran 2016- 30 Eylül 2016 tarihleri arasında Erdek ve Avşa arasındaki kamyon, tır ve ağır taşıtların Yiğitler limanına bırakılması hususunun görüşülmesi” Önergenin 2.maddesi şöyleydi: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürülüğü’nün 22.04.2016 gün ve 7232 sayılı evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 42- 2015 Mali Yılı İdare ve kesin hesabı gelir- gider ödenek durumunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu zabıtlara geçen 2015 mali yılı kesin hesabının aynen kabul edilmesine, 5393 sayılı kanunun 64. maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesine uyularak gereği için Mali Hizmetler müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 43- Belediyemizin ihtiyacı halinde mahallelerde çalıştırılmak üzere yevmiyeli personel alınması hususunun görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemizin ihtiyacı halinde mahallelerde çalıştırılmak üzere yevmiyeli personel alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 44-07.12.2015 gün ve 11/1 sayılı meclis toplantısında alınan 169 sayılı kararın durumunun tekrar görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Saraylar Mahallesi Abroz mevkiinde bulunan cafe yerinin 30 Ekim 2016 tarihine kadar yıkımının ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 45- Saraylar mahallemizde yeni yaptırılan çay bahçelerinin ihale sürelerinin görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Mülkiyeti Belediyemize ait Saraylar mahallemizde yeni yaptırılan çay bahçesi olarak hizmet edilmesi amacıyla 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasına,  bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 46- Liman meydanında Belediyemizce yeni yaptırılan balıkçı barınağı binasının durumunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Liman meydanında Belediyemizce yeni yaptırılan balıkçı barınağı binasının yasal işlemleri yapıldıktan sonra Su Ürünleri Kooperatifine verilme hususunun gelecek toplantı da görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 47- İlçemiz merkez ve mahallelerinde bulunan plajların kumsallarına konulacak masaların, yer ücretinin görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu İlçemiz merkez ve mahallelerinde bulunan plajların kumsallarına konulacak masaların, yer ücretinin tarife komisyonuna havalesine ve tarife komisyonundan geldiği şekliyle gelecek toplantıda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 KARAR NO : 48- (Önergenin 1.maddesi) Gestaş firmasının 01 Haziran 2016- 30 Eylül 2016 tarihleri arasında Erdek ve Avşa arasındaki kamyon, tır ve ağır taşıtların Yiğitler limanına bırakılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Gestaş firmasının 01 Haziran 2016- 30 Eylül 2016 tarihleri arasında Erdek ve Avşa arasındaki kamyon, tır ve ağır taşıtların Yiğitler limanına bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 49- (Önergenin 2.maddesi) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2016 gün ve 7232 sayılı evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde Ek-1 fiyat tablosunda belirtilen konut harici yerlerin katı atık bedellerinin belirlenmesi için tarife komisyonuna havalesine ve tarife komisyonundan geldiği şekliyle gelecek toplantıda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 50- (Önergenin 3.maddesi) Aydın Dinçer’in 05.05.2016 tarihli dilekçesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu gündem maddesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapıldıktan sonra meclise tekrar getirilip karar alındıktan sonra gerekli müracaatlarımızın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Mayıs Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.05.2016, Saat: 16.45

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM