Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

TÜM DUYURULAR
 
2016 NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

 

2016 toplanma devresinin 3. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.03.2016 gün ve 30702447-301.03-61 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.04.2016 Çarşamba günü saat: 14.00’de Saraylar Belediye Ek Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 4 adet önergenin bulunduğunu söyledi. Önergenin 1. maddesi şöyleydi: “Ada genelinde ocak sahalarındaki atık malzemelerinin yeşillendirilmesi hususunun görüşülmesi” Önergenin 2. maddesi şöyleydi: “2016 yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi” Önergenin 3.maddesi şöyleydi: “Marmara ilçesi, Saraylar mahallesi, Kefali mevkiinde Belediyemize ait 121 ada 40 parselin ihtiyaç sahibi vatandaşa verilebilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması hususunun görüşülmesi” Önergenin 4.maddesi şöyleydi: “05.04.2016 tarihli Ünal TOPTAŞ’a ait talep dilekçesinin görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 4 önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 21 Meclis 1. ve 2. Başkan vekili seçimi ( 2 kişi) hakkında idi. Üyelerden en çok oy alan Gül AĞAOĞLU’nun 1. Başkan Vekilliğine, Hüseyin GEÇGİN’in 2. Başkan Vekilliğine bu tarihten itibaren seçime kadar seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:  22 Meclis Katip Üyelerinin seçimi( 2 asil, 1 yedek) hakkında idi. Üyelerden en çok oy alan Fırat ALİOĞLU ve Mehmet ÇAKIRGÖZ’ün Meclis Katibi Asil Üyeliğine, Okan YARAR’ın Meclis Katibi Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren seçime kadar seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 23 Encümen Üyeleri seçimi (2 kişi) hakkında idi. Üyelerden en çok oy alan Gül AĞAOĞLU ve Ediz ÖZTÜRK’ün bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Encümen Üyeliklerine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 24 Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi (3 kişi) hakkında idi.  Üyelerden en çok oy alan  Hüseyin GEÇGİN, Yakup AKSU ve Ediz ÖZTÜRK’ün bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 25 İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi (3 kişi) hakkında idi. Üyelerden en çok oy alan Mehmet ÇAKIRGÖZ, Ediz ÖZTÜRK ve Yakup AKSU’nun bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti

 

KARAR NO: 26 Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi (1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Üyelerden en çok oy alan Ediz ÖZTÜRK’ün Marmara Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Okan YARAR’ın Marmara Belediyeler Birliği Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 27 Trakyakent Belediyeler Birliğine üye seçimi (2 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Yoğun işlerimiz nedeniyle yapılan toplantılara ve faaliyetlere katılamadığımız belirtilerek yapılan oylama sonucu Trakyakent Belediyeler Birliğinden üye kaydımızın silinmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 KARAR NO: 28 Ege Belediyeler Birliğine üye seçimi (1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden Aydın DİNÇER asil üyelik için, Fırat ALİOĞLU’nun yedek üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Aydın DİNÇER’in Ege Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Fırat ALİOĞLU’nun Ege Belediyeler Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

 KARAR NO: 29 “Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine üye seçimi (2 asil, 1 yedek)” hakkında idi. Üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamı (Kaymakam Vekili veya yerine atanan Kaymakam) ve Gül AĞAOĞLU’nun Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Asil Üyeliğine,Okan YARAR’ın Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 30 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre Marmara Belediyesi’ne ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı tarafından verilen 1 yıllık faaliyet raporunun yeterli olduğuna karar verilerek tüm üyelerin katılımı ile kabulüne, yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verildi. Başkan tüm meclis üyelerine faaliyet raporunu olumlu bulmaları ve gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

 

KARAR NO : 31 Marmara ilçesi, Avşa Mahallesi, Manastır mevkii, Seyir tepe de Belediyemize ait 24 pafta 661 parselde bulunan yerin Belediyemiz kontrolünde hazırlanan maket projeye göre yap işlet devret modeliyle kiraya verilmesi ve süresinin görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Marmara ilçesi, Avşa Mahallesi, Manastır mevkii, Seyir tepe de Belediyemize ait 24 pafta 661 parselde bulunan yerin Belediyemiz kontrolünde 15 yıllığına yap- işlet- devret modeliyle kiraya verilmesine, bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 32- Avşa Mahallemizde mevcut bulunan hayvan barınağına barınak ve hayvanlar için yapılacak her türlü harcamanın görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemizin maddi imkânları dâhilinde Avşa Mahallemizde mevcut bulunan hayvan barınağına barınak ve hayvanlar için yapılacak her türlü harcamanın yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 33- Topağaç mahallemizdeki mevcut benzin istasyon yerinin durumunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Topağaç mahallemizdeki mevcut benzin istasyon yerinin aynı şartlarla kontrat süresinin 5 yıl daha uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 34-Saraylar Mahallemizdeki yıkılan Saraylar aile çay bahçesi boş alanının durumunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu; Saraylar Mahallemizdeki yıkılan Saraylar aile çay bahçesi boş alanının yap- işlet- devret modeliyle Belediyemizin kontrolünde 10 yıllığına ihaleye çıkarılmasına bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 35- Belediyemizce hazırlanan Topağaç Mahallesi, yerleşik alan tespitinin onaylanması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu; Marmara ilçesi, Topağaç Mahallesi, yerleşik alan tespitinin Belediye Meclisimizce onaylanmasına ve bu kararın Büyük Şehir Belediye Meclisimize onay için gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 36- Marmara merkezde bulunan feribot iskelesi bekleme salonunda bulunan mevcut kiracıların ve yeni yapılan dükkân yerlerinin durumunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu  Marmara merkezde bulunan feribot iskelesi bekleme salonunda bulunan mevcut kiracılara ve yeni yapılan dükkân yerlerinde gişe yeri verilmesine, diğer kalan yerlerinde yine iskele ve ulaşım ile ilgili kiralama taleplerine göre değerlendirilip kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 37- Balıkesir Büyükşehir Belediyesince organize edilen mahalle ligi futbol turnuvası yıldızlar kategorisinde Marmara Temsilcisi Ada Gücü futbol takımının Bulgaristan’a götürülmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Adalarımızı temsil etmek ve başarılı gençlerimizi ve sporu ödüllendirmek amacıyla 14 kişiden oluşan Mahalle ligi futbol takımının 20 - 23 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bulgaristan’da ilçemizi temsilen görevlendirilmelerine; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesine göre ilçemizde spor müsabakalarında üstün başarı gösteren öğrencilerimizin yurtdışına gidiş işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 38 (Önergenin 1.maddesi) “Ada genelinde ocak sahalarındaki atık malzemelerinin yeşillendirilmesi hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu  gelen talebin teknik açıdan araştırılması üzerine raporların uygun görülmesi halinde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 39 (Önergenin 2.maddesi) “2016 yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi” hakkında idi. Gelir tarifemizde belirtilen; Saraylar Mahallesinde Enver ÇETİNER Saraylar Cafeterya ve oyun salonu 9 nolu dükkan yeri, Gökhan ARSLAN Spor Salonu altındaki 7 no.lu dükkan yeri, Malik KABAKCI oto yıkama yeri, Cem SAR çınarlı otopark yanında bulunan dükkan yerini kendi istekleri ile bırakmaları üzerine tarifeden silinmesine, Turistik ilçemizde yazın plajlarımızda aşırı yoğunluk yaşandığı için 2015 tarifemizde %10 artış ile 2016 yılı için hesaplanan ücretlerin kuruşlu tahsilinin zor olacağından şemsiye ücretinin 4,00TL. ve şezlong ücretlerinin 6,00TL olarak değiştirilerek 2016 yılı Gelir tarifesine işlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO: 40 (Önergenin 3.maddesi) “Marmara ilçesi, Saraylar mahallesi, Kefali mevkiinde Belediyemize ait 121 ada 40 parselin ihtiyaç sahibi vatandaşa verilebilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Marmara ilçesi, Saraylar mahallesi, Kefali mevkiinde Belediyemize ait 121 ada 40 parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 69 ve 60-i maddelerine göre ihtiyaç sahibi vatandaşa yasal işlemler yapıldıktan sonra verilebilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 41 (Önergenin 4.maddesi) “05.04.2016 tarihli Ünal TOPTAŞ’a ait talep dilekçesinin görüşülmesi” hakkında idi. Yapılan oylama sonucu gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra konunun tekrar meclise getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Nisan Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 06.04.2016, Saat: 16.00

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM