Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2017 EKİM AYI 11/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 11. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 09.10.2017 gün ve 30702447-301.03-E.447/2085 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 12.10.2017 Perşembe günü saat: 14.00’de ertelenen meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Okan YARAR, Aydın DİNÇER, Ediz ÖZTÜRK ve  Yaşar AYDOĞAN’ın toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Okan YARAR, Aydın DİNÇER, Ediz ÖZTÜRK ve  Yaşar AYDOĞAN’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Başkan; bir önceki toplantıda kendi isteği ile istifa eden meclis üyelerimizden Gül AĞAOĞLU yerine 1. Yedek sıradaki Ak Parti meclis üyelerimizden Mirze TEMEL’in toplantıya katıldığı görülerek görevinde başarılar diliyoruz dedi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO-43- Komisyona havale edilen 2018 gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Başkan 2018 Mali yılı gelir tarifemizin hayırlı olmasını dilerim dedi, tüm komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

KARAR NO: 44- Komisyona havale edilen 2018 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2018 yılı mali yılı gelir ve gider bütçelerinin komisyon çalışmalarının tamamlanarak komisyon raporu ekinde Belediye meclisince görüşülmek üzere geldiğini söyleyerek bütçe ekindeki bütçe komisyon raporunu üyelere okudu. 2018 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Bütçe Kararnamesinin esami tayini sureti ile oylanarak zabıtlara geçirilmesinden sonra; salonda hazır bulunan meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman AKSOY konuşmasının sonunda bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm personele ve meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni mali yılın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

 

KARAR NO : 45- Komisyona havale edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde 2018 yılı evsel katı atık fiyat çizelgesinin tarife komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Başkan konu hakkında bilgi vermek üzere Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürünü toplantıya davet etti. Tarife Komisyonu Raporu'nun hazırlandığı şekliyle aynen kabulü oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, "2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Tarife Komisyonunca belirlendiği şekliyle aynen kabulüne,  oybirliği ile karar verildi.    

 

KARAR NO : 46- Önergenin 1.maddesi) : Meclis 1. Başkan Vekili istifası nedeniyle yerine 1. Meclis başkan vekili seçilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden en çok oy alan Fırat ALİOĞLU’nun 1. Başkan Vekilliğine bu tarihten itibaren seçime kadar seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO : 47- (Önergenin 2.maddesi) : İller Bankası Genel Müdürlüğünden iş makinası alınması için kredi talebinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu; İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeye imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü iller bankasına ipotek vermeye, Belediyemiz her türlü gelir hak ve alacaklarına iller bankasına terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller bankasına rehin vermeye, İller Bankasındaki mevcut mevzuatı ve bundan meydan gelecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına ve iş makinesinin alınmasına oy birliği ile karar verildi.  

 

KARAR NO : 48- (Önergenin 3.maddesi) : 1 Adet 6. Dereceli Ekonomist kadrosunda tam zamanlı personel çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu TH sınıfında bulunan 6. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2017 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında net ücretin ödenmesine ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ekim Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 12.10.2017, Saat: 17.00

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM