Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2017 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 9. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 27.09.2017 gün ve 30702447-517.03-E.440/1974 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04.10.2017 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Aydın DİNÇER ve Gül AĞAOĞLU’nun toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Aydın DİNÇER ve Gül AĞAOĞLU’nun toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi:  “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2017 gün ve 13546058-940 sayılı evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması”  (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Belediye meclis üyelerimizden Gül AĞAOĞLU’nun istifa dilekçesinin görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO-38- “2018 Mali yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi” hakkında idi. Başkan 2018 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2018 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 39- “2018 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi” hakkında idi. Başkan 2018 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2018 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 40- “1 adet 1. Dereceli T.H. Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 6. Dereceli T.H. Ekonomist kadrosu ihdası hususunun görüşülmesi” hakkında idi.

Başkan gündem maddesi hakkında bilgi vermek üzere yazı işleri müdürüne söz verdi. Mevcut norm kadro cetvelimizde 1. dereceli Teknik Hizmetlerdeki Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 6.dereceli Teknik Hizmetler Ekonomist kadrosu ihdas edilmesi üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. 5393 Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

           KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                                     ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN                                                                                                UNVAN     

KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                   KODU     SINIFI      UNVANI       DERECESİ      ADEDİ                                                         

 

  6535        T.H.      PROGRAMCI        1               1                               8595          T.H.       EKONOMİST         6                     1

 

KARAR NO : 41- (Önergenin 1.maddesi) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2017 gün ve 13546058-940 sayılı evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclise önerge olarak sunduğu Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde 2018 yılı evsel katı atık fiyat çizelgesinin belirlenerek Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesi gerektiğinden bedellerin belirlenmesi için yasa gereği tarife komisyonuna havale edilmesi gerekiyor dedi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Salonda hazır bulunan üyeler tarife komisyonuna havalesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde 2018 yılı evsel katı atık fiyat çizelgesinin belirlenmesi için tarife komisyonuna havalesine ve tarife komisyonundan geldiği şekliyle gelecek toplantıda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 42- (Önergenin 2.maddesi) Belediye meclis üyelerimizden Gül AĞAOĞLU’nun istifa dilekçesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 5393 Sayılı Belediye kanunun 29. Maddesine istinaden meclis üyelerimizden Gül AĞAOĞLU’nun dilekçesinde “Gördüğüm lüzum üzerine devam etmekte olduğum Belediye Meclis üyeliğinden istifa ediyorum.” Demesi üzerine yasa gereği konu meclisin bilgisine sunulmuştur. Başkan yine yasa gereği İlçe seçim kuruluna yazılarak devamındaki yedek üyenin meclise devam etmesi için kişi belirlendikten sonra kendisine bilgi verileceğini söyledi.

 

Başkan gündemde komisyona havale edilen maddelerin tekrar görüşülebilmesi için, meclis toplantısının 09.10.2017 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmak üzere ertelenmesini üyelerin oylarına sundu. Yapılan oylama sonucu meclis toplantısının 09.10.2017 Pazartesi günü saat:14.00e ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 04.10.2017, Saat: 15.45

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM