Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2017 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2017 toplanma devresinin 12. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 30.10.2017 gün ve 307024447-301.03-E.460/2234 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.11.2017 Cuma günü saat: 14.30’da Saraylar Belediye Ek Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden  Yaşar AYDOĞAN ve Okan YARAR’ın toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Yaşar AYDOĞAN ve Okan YARAR’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi:  “Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 108 Ada, 4 parselde bulunan kuran kursu binasında boş olan dairenin diyanet işlerine tahsisi hususunun görüşülmesi”  (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Baski Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 26.10.2017 tarihli 20876 nolu yazısına istinaden bazı abone türlerinde, katı atık tarifesindeki eksikliklerin görüşülerek karara bağlanması” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.   

KARAR NO: 49-  Marmara Saraylar Mahallesi G119D09D4C Pafta 121 ada 39 parsel numarasında bulunan 386,33 m2 miktarındaki Belediye adına kayıtlı, üzerinde ev olan arsanın durumunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Marmara Saraylar Mahallesi G119D09D4C Pafta 121 ada 39 parsel numarasında bulunan 386,33 m2 miktarındaki Belediye adına kayıtlı arsanın gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 50- (Önergenin 1.maddesi) : Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 108 Ada, 4 parselde bulunan kuran kursu binasında boş olan dairenin diyanet işlerine tahsisi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 108 Ada, 4 parselde bulunan kuran kursu binasında boş olan daire ve şuan kullandıkları dairenin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisine, Belediyemizin ihtiyacı dahilinde geri alınmak şartıyla oy birliği ile kabul edildi.  

 

KARAR NO : 51- (Önergenin 2.maddesi) : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Baski Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 26.10.2017 tarihli 20876 nolu yazısına istinaden bazı abone türlerinde, katı atık tarifesindeki eksikliklerin görüşülerek karara bağlanması hakkında idi. Hazırlanmış bulunan Tarife Komisyonu Raporu'nun hazırlandığı şekliyle aynen kabulü oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, "2018 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, yukarıda yazılan maddelerin 2018 yılı Gelir tarifesine işlenmesine, Tarife Komisyonunca belirlendiği şekliyle aynen kabulüne,  oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Kasım Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 03.11.2017, Saat: 15.45

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM