Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2018 AĞUSTOS AYI 8/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 8. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 30.07.2018 gün ve 307024447-301.03-E.352/1589 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.08.2018 Perşembe günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Okan YARAR ve Aydın DİNÇER’in toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Okan YARAR ve Aydın DİNÇER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı.

Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “2018 Gelir Tarifesindeki Mezbaha tarife ücretlerinden Büyükbaş kesim ücretlerinde Kurban Bayramlarında değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıyı açmadan önce yaz sezonu için tüm mahallelerimizde ve merkezde yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

KARAR NO : 36- Marmara ilçesi- Avşa Mahallesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapılan sentetik çim sahanın Belediyemize 3 yıl süre ile kiralanması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini oymaya sundu. Yapılan oylama sonucu; Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, tasarrufu Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait ilçemiz Avşa Mahallesinde yapılan sentetik çim sahanın Belediyemiz tarafından 3 yıl süre ile kiralanması için talepte bulunulmasına ve bu konuda iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO : 37- (Önergenin 1.maddesi) : 2018 Gelir Tarifesindeki Mezbaha tarife ücretlerinden Büyükbaş kesim ücretlerinde Kurban Bayramlarında değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Kurban Bayramında yoğunluk olduğunu o nedenle dışarıdan yevmiyeli eleman almamız gerektiği için tarifemizde belirtilen küçükbaş kesim ücretinin aynı kalabileceğini fakat büyükbaş ücretlerinin yetersiz olduğu için en az 250TL. yapmamız gerektiğini söyledi. Bu konuda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu 2018 Gelir Tarifesindeki Mezbaha tarife ücretlerinden Büyükbaş kesim ücretlerinin 250TL. olarak belirlenmesine oy birliği ile  karar verildi.

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 02.08.2018, Saat: 14.45

MECLİS BAŞKANI                                              KATİP                                                 KATİP

 Süleyman AKSOY                                        Fırat ALİOĞLU                           Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM