Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2018 EKİM AYI 10/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 10. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.09.2018 gün ve 307024447-301.03-E.420/1951 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.10.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Hüseyin GEÇGİN, Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Hüseyin GEÇGİN, Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 41- 2019 Mali yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2019 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2019 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 42- 2019 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2019 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2019 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 43- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2018 gün ve 16790 sayılı evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclise önerge olarak sunduğu Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde 2019 yılı evsel katı atık fiyat çizelgesinin belirlenerek Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesi gerektiğinden bedellerin belirlenmesi için yasa gereği tarife komisyonuna havale edilmesi gerekiyor dedi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Salonda hazır bulunan üyeler tarife komisyonuna havalesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde 2019 yılı evsel katı atık fiyat çizelgesinin belirlenmesi için tarife komisyonuna havalesine ve tarife komisyonundan geldiği şekliyle gelecek toplantıda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 44- İlçemiz merkez ve mahallerinde ve ilçe dışında ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Toplu Taşıma Aracı (Otobüs) satın alınması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan; Her geçen gün gelişen ve bu gelişmeye paralel olarak nüfusu artan turistik ilçemiz ve mahallelerinde yaşayan insanların toplu taşıma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mahalleler arası ve ilçe dışında ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Toplu Taşıma Aracının (Otobüs) 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesine dayanarak satın alınmasını düşünüyorum dedi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; İlçemiz merkez ve mahallerinde ve ilçe dışında ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Toplu Taşıma Aracı (Otobüs) satın alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 45- Belediyemize ait Asmalı Mahallesi, G19D15D1C pafta, 132 Ada, 5 Parseldeki, Sahilde bulunan Muhtarlık binası ve lojmanların yıkılarak, yeni düzenleme yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan; Asmalı mahallesinde bulunan mülga Asmalı köy tüzel kişiliğinde Marmara Belediyesine tasviye komisyonu kararıyla devri yapılan 132 Ada, 5 parselde bulunan 2 katlı bina mevcut Sağlık ocağı ve lojman olarak kullanılmaktadır. Söz konusu binanın eski olması ve işlevini tamamlamasından dolayı yıkılarak yerine modern ve fen şartlarına uygun bina yapılması gerektiğini söyledi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemize ait Asmalı Mahallesi, G19D15D1C pafta, 132 Ada, 5 Parseldeki, Sahilde bulunan Muhtarlık binası ve lojmanların yıkılarak, yeni düzenleme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 46- Avşa mahallesi, merkez cami altındaki tuvaletlerin kaldırılarak başka bir yere yeniden yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan; Avşa mahallesi 38 pafta, 1939 parselde mülkiyeti Maliye hazinesi adına kayıtlı cami binasının altında bulunan tuvaletlere yaz aylarında adaya gelen yerli ve yabancı turistlerden ve ada halkından gelen yoğun şikayetler üzerine söz konusu tuvaletlerin çevre sağlığı da dikkate alınarak kaldırılmasıyla ilgili çalışmalara başladık, bu konuda Avşa mahallemizdeki halk ile de görüşmeler yaptık. Ada halkından da herkes bu konuda şikayetçi olduğunu, yine uygun bir yer bulalım cami altından tuvaletleri kaldırıp uygun bir yere yapalım dediğini söyledi. Bu konuda meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyelerden Yaşar AYDOĞAN söz alarak önce uygun bir yer bulalım, yerin çalışmasını yapalım dedi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Avşa mahallesi, merkez cami altındaki tuvaletlerin kaldırılması için, yeni yer bulunduktan sonra tekrar meclise getirilerek görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan gündemde komisyona havale edilen maddelerin tekrar görüşülebilmesi için, meclis toplantısının 09.10.2018 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmak üzere ertelenmesini üyelerin oylarına sundu. Yapılan oylama sonucu meclis toplantısının 09.10.2018 Salı günü saat:14.00e ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 01.10.2018, Saat: 15.20

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM