Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2018 EKİM AYI 12/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 12. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 09.10.2018 gün ve 307024447-517.03-E.434/2019 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 10.10.2018 Çarşamba günü saat: 14.00’de ertelenen meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Okan YARAR, Aydın DİNÇER ve Mehmet ÇAKIRGÖZ’ün toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Okan YARAR, Aydın DİNÇER ve Mehmet ÇAKIRGÖZ’ün toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi:  “01.10.2018 gün ve 10/1 sayılı Belediye Meclisinin 46 sayılı kararında görüşülen Avşa merkez cami altında bulunan tuvaletlerin yer tespitinin görüşülmesi” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO-47- Komisyona havale edilen 2019 gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi.

Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Başkan 2019 Mali yılı gelir tarifemizin hayırlı olmasını dilerim dedi, tüm komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

KARAR NO: 48- Komisyona havale edilen 2019 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi.

            2019 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Bütçe Kararnamesinin esami tayini sureti ile oylanarak zabıtlara geçirilmesinden sonra; salonda hazır bulunan meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman AKSOY: “ Marmara Belediyesi olarak bu güne kadar Belediye bütçesini en verimli, en faydalı bir şekilde kullandık. Bütçemizi oluştururken tüm ada halkını düşünerek hareket ettik. Sosyal durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı her zaman gözettik. Eğitim yatırımlarımızı, kültürel etkinliklerimizi, Marmara’nın eğitim ve kültür yönünden gelişmesi için yaptık. Attığımız her adımda Marmara’nın ve Marmara Ada Halkının ortak menfaatini gözetiyoruz. 2019 yılında da aynı kararlılıkla, aynı düşünceyle, aynı tasarruf anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bizim tek amacımız, Marmara Adalar halkı yüreğinin ortak attığı, kardeşçe yaşadığı bir ilçede yaşam kalitesini artırmaktır. 2019 yılı bütçesi ilçemiz için hayırlı olsun” diye sözlerini tamamladı. Başkan Aksoy konuşmasının sonunda bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm personele ve meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni mali yılın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

 

KARAR NO : 49: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Baski Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 03.09.2018 tarihli 16790 nolu yazısına istinaden abone türlerinde, katı atık tarifesinin görüşülerek karara bağlanması hakkında idi.

Hazırlanmış bulunan Tarife Komisyonu Raporu'nun hazırlandığı şekliyle aynen kabulü oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, "2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, yukarıda yazılan maddelerin 2019 yılı Gelir tarifesine işlenmesine, Tarife Komisyonunca belirlendiği şekliyle aynen kabulüne,  oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 50: (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi:  “01.10.2018 gün ve 10/1 sayılı Belediye Meclisinin 46 sayılı kararında görüşülen Avşa merkez cami altında bulunan tuvaletlerin yer tespitinin görüşülmesi” hakkında idi. Başkan tuvaletler için yapılan çalışmalarda en uygun yerin Köyiçi Mevkiinde (Samanyolu taverna ile Takı pazarında olan) yapılmasının uygun olacağını sordu. Meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Meclis üyeleri uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Avşa merkez cami altında bulunan tuvaletlerin

Köyiçi Mevkiinde (Samanyolu taverna ile Takı pazarında olan) yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ekim Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 10.10.2018, Saat: 17.00

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                      KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM