Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2018 EYLÜL AYI 9/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 9. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.08.2018 gün ve 307024447-517.03-E.380/1764 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.09.2018 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Meclis 1. Başkan Vekili tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Süleyman AKSOY, Yaşar AYDOĞAN, Okan YARAR ve Aydın DİNÇER’in toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Süleyman AKSOY, Yaşar AYDOĞAN, Okan YARAR ve Aydın DİNÇER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı.

Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 38- Belediyemize ait Okullar Mahallesi A Blok lojmanlarında yeni düzenleme yapılacağı için kiracıların tahliyesi ile tadilat ve tamirat işlemlerinin yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Meclis 1. Başkan Vekili; Belediyemiz Okullar Mahallesi Sahil mevkiinde mevcut çekek yerinin Belediyemizce düzenlenmesi sonucu imar planında yeşil alan olarak planlı Marmara Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Liman Başkanlığına ve Kıyı Emniyet Müdürlüğüne tahsisi yapılan alanın gerek görsel açıdan gerekse işlevsel açıdan kirlilik arz ettiğinden bu alanın düzenlenebilmesi için mevcut tahsisli Liman Başkanlığının, Kıyı Emniyetin ve 112 Botlarının Hizmet Binalarının kaldırılması gerekmekte olduğunu söyledi. Bu konuda meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Meclis 1.Başkan vekili çalışmaların sonrasında düzenleme getireceğiz; bu amaçla ilgili kurumların hizmetine verilmek üzere o alanda bulunan Belediyemize ait lojmanların ve depoların içerisindeki kiracıların tahliyesi yapılarak tadilatının yapılmasının, tadilat yapıldıktan sonra binaların Kıyı Emniyeti, Acil 112 ve Liman Başkanlığının hizmetine verilmesinin uygun olacağını söyledi. Meclis 1. Başkan Vekili gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; ilgili kurumların hizmetine verilmek üzere o alanda bulunan Belediyemize ait lojmanların ve depoların içerisindeki kiracıların tahliyesi yapılarak tadilatının yapılmasına, tadilat yapıldıktan sonra binaların Kıyı Emniyeti, Acil 112 ve Liman Başkanlığının hizmetine verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 39- Mülkiyeti Belediyemize ait Kole burnunda bulunan tarihi binada restorasyon yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Meclis 1. Başkan vekili konu hakkında açıklama yapmak üzere Fen İşleri Müdürünü toplantıya davet etti. Fen İşleri Müdürü bina hakkında bugüne kadar yapılan resmi yazışmalar hakkında bilgi verdi. Balıkesir ili, Marmara İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kole burnu, No:4 adresinde 10 pafta 585 parsel olarak 2.grup tarihi eser niteliğinde bulunan Belediyemize ait tescilli binanın rolöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Balıkesir Valiliği İl Yatırım İzlem Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yapılan maddi yardım ile yaptırılmıştır. 01.11.2014 gün 3825 sayılı Bursa Kültür Varlıkları Bölge Kurulu onayı ile Zemin kat kafeterya üst kat misafirhane olmak üzere projesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bugüne kadar maddi yetersizlik nedeniyle proje gerçekleştirilememiştir. Gerek binanın görüntü kirliliğine sebep vermesi gerekse metruke binanın tehlike arz etmesi restorasyonun aciliyetine mecbur kılmıştır dedi.  Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler binanın zaten çok kötü durumda olduğunu, biran önce yapılması gerektiğini söylediler. Meclis 1. Başkan vekili gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu gerekli imkanlar çerçevesinde Kole burnunda bulunan tarihi binada restorasyon yaptırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO : 40- İlçemiz Okullar Mahallesi yeni yapılan çekek yerinden itibaren Aba plajı girişine kadar sahile düzenleme yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Meclis 1. Başkan vekili; İmar planında yeşil alan olarak planlı alanda mevcut kamu kurumlarına ait yapılar boşaltılıp yıkıldıktan sonra Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen  sahil düzenlemesi projesine uyumlu projelendirilerek düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Meclis üyeleri uygun olduğunu, sahilde yapılan düzenleme halkımız tarafından çok beğenildiğini, yürüyüş yolunun devam ettirilmesinin güzel olacağını söylediler. Meclis 1. Başkan vekili gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; Okullar Mahallesi yeni yapılan çekek yerinden itibaren Aba plajı girişine kadar sahile düzenleme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

            Meclis 1. Başkan vekili tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.09.2018, Saat: 15.20

 

 

MECLİS 1. BAŞKAN V.                           KATİP                                                 KATİP

   Fırat ALİOĞLU                              Fırat ALİOĞLU                            Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM