Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2018 HAZİRAN AYI 6/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 6. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.05.2018 gün ve 307024447-301.03-E.200/1029 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.06.2018 Salı günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Yakup AKSU, Okan YARAR, Yaşar AYDOĞAN’a toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Yakup AKSU, Okan YARAR, Yaşar AYDOĞAN’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan meclis üyelerimizden Aydın DİNÇER’in İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) Başkanı seçilmesi nedeniyle kendisini şahsım ve meclis üyeleri adına tebrik ettiğini, ayrıca yine meclis üyelerimizden Hüseyin GEÇGİN’in de İMİB yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesinden dolayı kendilerini tebrik ettiğini söyledi. Bu bizi çok gururlandırdı dedi. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi. Yaz sezonu çalışmaları hakkında İlçemiz merkezinde ve mahallelerimizde yapılmakta olan yaz sezonu çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlçemizde yine 24- 25 Mayıs tarihlerinde ilçemiz merkez ve mahallelerimizde çok şiddetli yağmur nedeniyle yağmur sele dönüşmüş ilçemiz merkezinde ve mahallelerinde ciddi zarar ve ziyana yol açmıştır. Belediyemizce tüm personel ve iş makinaları tekrardan hafriyatları taşıyarak yolları düzeltip geçici olarak betonlama çalışmaları yapmaktadır. Tam yaz sezonu ve bayram arifesinde işlerimizin aksamasına neden olmuştur. İnşallah tüm ekiplerimizle birlikte düzenlemeleri yetiştirip bayrama kadar hazırlığımızı yapacağız dedi. Selde zarar gören halkımıza Belediyemizce maddi manevi tüm yardımlar yapılmaktadır dedi. Meclis üyeleri de aynı fikirde olduklarını gereken ne varsa yapmamız gerektiğini söylediler.

Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 3 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi:  “Belediyemiz ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile birlikte düzenlenecek olan Uluslararası 3. Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Çınarlı Mahallemiz yeni yapılan liman yolunda uygun bir yerde gençlerimize de hitap edilebilecek ve liman yoluna canlılık kazandırılacak bir yer tespiti ile cafe yerleri yapılması için gerekli çalışmaların hazırlanması hususunun görüşülmesi” (Önergenin 3.maddesi) şöyleydi: “06.04.2016 gün 3/1 sayılı 40 no.lu Meclis Kararının iptal edilerek Marmara ilçesi, Saraylar mahallesi, Kefali mevkiinde Belediyemize ait 121 ada 40 parselin satışı için gerekli yasal işlemlerin yapılması”

 Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 3 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 30- Belediyemizce toplu sünnet yaptırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda tüm ada genelinde toplu sünnet yapılmasını düşünüyoruz dedi. Salonda hazır bulunan Yazı İşleri Müdürü; her yıl alınan meclis kararı sonucunda Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünce tüm mahallelerimizde ilanlar yapıldığını, müracaatların değerlendirilerek ona göre çalışmaların yapıldığını ve yapılan müracaatlarda çocuklar için sünnet doktorunun oraya getirilerek kendi bulundukları mahalleye ait sağlık ocağında kesimlerinin ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Salonda hazır bulunan meclis üyeleri bu tür faaliyetlerin Belediyemizin maddi imkânları olduğu müddetçe çok iyi çalışmalar olduğunu söylediler. Bizde yapılmasını istiyoruz dediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemizce Ramazan Bayramından sonra belirlenecek uygun bir tarihte toplu sünnet yaptırılmasına gelecek doktorların, eğlence için masraflarının, her çocuğa alınacak birer küçük altının, gelecek sağlık personellerinin ve çalgıcıların yemek ve yatacak bedellerinin Belediyemizce ödenmesine oy birliğiyle karar verildi

 

KARAR NO : 31- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı) tarafından ihalesi yapılan Balıkesir ili, Marmara İlçesindeki Avşa, Ekinlik, Çınarlı ve Saraylar İskeleleri olmak üzere toplam 4 Adet İskelenin İmar Planı ve Çed raporu hazırlanması işine ait olan imar paftalarının görüşülmesi hakkında idi. Başkan konu hakkında İmar v e Şehircilik Müdürüne söz verdi. İmar Müdürü;  Şehir plancısı Gökhan Süleyman ÖZOK tarafından hazırlanarak Belediyemize onay için gönderilen Balıkesir ili Marmara ilçesi; Avşa, Ekinlik, Çınarlı ve Saraylar iskelelerine ait imar planları Belediye Meclisimizce incelenerek, halen geçerli imar planlarımıza aynen uyduğu görülerek tüm planların 3194 sayılı imar Kanununun 8. Maddesine istinaden onanması ve iskelelerle ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması için  Şehir plancısı Gökhan Süleyman ÖZOK’a iadesi  gerektiğini söyledi. Başkan yapılan açıklamalar doğrultusunda gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu ;  Şehir plancısı Gökhan Süleyman ÖZOK tarafından hazırlanarak Belediyemize onay için gönderilen Balıkesir ili Marmara ilçesi; Avşa, Ekinlik, Çınarlı ve Saraylar iskelelerine ait imar planları Belediye Meclisimizce incelenerek, halen geçerli imar planlarımıza aynen uyduğu görülerek tüm planların 3194 sayılı imar Kanununun 8. Maddesine istinaden onanmasına, iskelelerle ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması için  Şehir plancısı Gökhan Süleyman ÖZOK’a iadesine  oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 32- (Önergenin 1.maddesi) Belediyemiz ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile birlikte düzenlenecek olan Uluslararası 3. Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan bu yıl 3. Prokennesos Mermer Heykel Sempozyumunun, Saraylar mahallemizde İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile müşterek yapılacağını, bu nedenle Marmara Belediyesi ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile birlikte bir protokol yapılacağını söyledi ve heykel sempozyumu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler bu tür faaliyetlerin ilçemiz ve mahallerinde yapılmasının tanıtım açısından çok önemli olduğunu, her zaman destek verdiklerini söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemiz ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile birlikte düzenlenecek olan Uluslararası 3. Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumunun Saraylar mahallemizde yapılmasını, konu hakkında hazırlanan protokolün imzalanması için Marmara Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanına tam yetki verilmesine hazırlanan protokolün meclis kararı ekine konulmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 33- (Önergenin 2.maddesi) Çınarlı Mahallemiz yeni yapılan liman yolunda uygun bir yerde gençlerimize de hitap edilebilecek ve liman yoluna canlılık kazandırılacak bir yer tespiti ile cafe yerleri yapılması için gerekli çalışmaların hazırlanması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan bu alanlarda nerelere yapabiliriz, bu konu hakkında bir çalışma yapalım dedi. Konu hakkında bilgi almak üzere İmar ve Şehircilik Müdürüne söz verdi. Çınarlı Limanı kenarında Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait kafe kullanım amacına uygun olabilecek alanlar belirlenerek, Kıyı Yasasında belirtilen miktar olan kapalı alanı 6,00m2 yi geçmeyecek şekilde, Maliye hazinesinden gereken izinler alındıktan sonra yap-işlet devret modelinde gereken işlemlere başlanmasının uygun olacağını söyledi. Başkan konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler turizmin canlandırılması ve gençlere eğlence yerlerinin yaz sezonunda ihtiyaç olduğunu bu nedenle Belediyemizin bir çalışma yapmasının uygun olacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Çınarlı Limanı kenarında Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait kafe kullanım amacına uygun olabilecek alanlar belirlenerek, Kıyı Yasasında belirtilen miktar olan kapalı alanı 6,00m2 yi geçmeyecek şekilde, Maliye hazinesinden gereken izinler alındıktan sonra yap-işlet devret modelinde gereken işlemlere başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 34 (Önergenin 3.maddesi) “06.04.2016 gün 3/1 sayılı 40 no.lu Meclis Kararının iptal edilerek Marmara ilçesi, Saraylar mahallesi, Kefali mevkiinde Belediyemize ait 121 ada 40 parselin satışı için gerekli yasal işlemlerin yapılması” hakkında idi. Başkan Saraylar Mahallemizde daha önceki yıllarda da bunlar gibi arsalarımızın olduğunu ve Belediyemizce satışlarının yapılarak tapularının verildiğini bu parselin Belediyemiz adına kayıtlı ve satışının yapılmadığı tespit edildiğinden satışını düşünüyoruz dedi ve meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra uygun olduğunu söylediler. Başkan o zaman bu konuda yasal işlemlerin ve dosyanın hazırlanması için Belediye encümenine yetki verelim dedi.  Gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara Saraylar Mahallesi Kefali Mevkiinde, Belediye adına kayıtlı 121 ada, 40 parsel numarasında bulunan 266.03 m2 miktarındaki Belediye adına kayıtlı arsanın gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.06.2018, Saat: 15.30

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM