Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2018 KASIM AYI 13/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 13. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 30.10.2018 gün ve 307024447-517.03-E.466/2149 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.11.2018 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanaklar incelendi. Başkan söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih ve E.191437 sayılı İmar planı teklifinin görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih ve E.191441 sayılı İmar planı teklifinin görüşülmesi” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Bu sırada üyelerden Yaşar AYDOĞAN’ın yazılı bir önergesinin Meclis başkanlığına sunulduğu görüldü. Başkan önergeyi Meclise okudu. Önergedeki madde gündemimizin 52.maddesinde görüşüleceği Meclis üyelerine anlatıldı. Teknik elemanlarımız tarafından açıklama yapıldıktan sonra Başkan önergenin gündeme alınıp alınmamasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu üyelerden Yaşar AYDOĞAN ve Yakup AKSU’nun kabul oyları ile salonda hazır bulunan Başkan dahil 6 red oyu ile önergenin gündeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 51- İlçemiz merkez ve mahallerinde ve İlçe dışında ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Toplu Taşıma Aracı (Otobüs) satın alınması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan; Her geçen gün gelişen ve bu gelişmeye paralel olarak nüfusu artan turistik ilçemiz ve mahallelerinde yaşayan insanların toplu taşıma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mahalleler arası ve ilçe dışında ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere daha önceki meclisimizde 1 adet otobüs kararı almıştık fakat devlet malzeme ofisinden maddi imkanlarımız elverirse 1 adet daha Toplu Taşıma Aracının (Otobüs) 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesine dayanarak satın alınmasını düşünüyorum dedi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; İlçemiz merkez ve mahallerinde ve ilçe dışında ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Toplu Taşıma Aracı (Otobüs) satın alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

KARAR NO : 52- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.10.2018 tarihli yazılarıyla, Yapı Kayıt Belgesi alımına dair teklifinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan; “İlçemiz hudutları dahilinde Mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediyemize ait parsellere 31.12.2017 tarihinden önce yapılan binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan “Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar” hakkında tebliğ yayınlanmıştır.” dedi. Başkan gündem maddesini oyladı. Yapılan oylama sonucu; Tebliğ kapsamında 31.12.2017 tarihinde önce mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediyemize ait taşınmazlar üzerinde Belediyemiz tarafından yapılan binaların, ihtiyaç duyulması halinde, İmar Barışından Yararlandırılması ve Yapı Kayıt Belgesi müracaatının yapılması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 38-g maddesine istinaden her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ve imzaların atılmasında Marmara Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:53- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih ve E.191428 sayılı İmar planı teklifinin görüşülmesi hakkında idi. İlgi yazı ekinde Belediyemize iletilen İlçemiz Saraylar Mahallesi “Feribot İskelesi” amaçlı taslak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin meclisimizce gerekli görüşmeler yapılmış olup, yapılan oylama sonucu; hazırlanan planların hazırlandığı şekli ile kabul edilmesine ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca gönderilen planlar için  uygun görüş bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 54- (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih ve E.191437 sayılı İmar planı teklifinin görüşülmesi hakkında idi. İlgi yazı ekinde Belediyemize iletilen İlçemiz Çınarlı Mahallesi “Feribot İskelesi” amaçlı taslak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin meclisimizce gerekli görüşmeler yapılmış olup, yapılan oylama sonucu; hazırlanan planların hazırlandığı şekli ile kabul edilmesine ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca gönderilen planlar için  uygun görüş bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

KARAR NO : 55- (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarih ve E.191441 sayılı İmar planı teklifinin görüşülmesi hakkında idi. İlgi yazı ekinde Belediyemize iletilen İlçemiz Avşa Mahallesi “Feribot İskelesi” amaçlı taslak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin meclisimizce gerekli görüşmeler yapılmış olup, yapılan oylama sonucu; hazırlanan planların hazırlandığı şekli ile kabul edilmesine ve 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca gönderilen planlar için  uygun görüş bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Kasım Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.11.2018, Saat: 15.30

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                              KATİP                                                 KATİP

 Süleyman AKSOY                              Fırat ALİOĞLU                           Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM