Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2018 MART AYI 3/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 3. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 22.02.2018 gün ve 307024447-301.03-E.36/301 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.03.2018 Perşembe günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Mehmet ÇAKIRGÖZ, Okan YARAR, Yaşar AYDOĞAN ve Hüseyin GEÇGİN’in toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Mehmet ÇAKIRGÖZ, Okan YARAR, Yaşar AYDOĞAN ve Hüseyin GEÇGİN’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “05.05.2016 gün ve 4/1 sayılı meclis toplantısının 48 nolu kararının yeniden görüşülmesi” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 12- 2018 Mali yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi. Başkan yeni yürürlüğe giren otopark ücretleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün çalışma yaptığını, bu nedenle gündem maddesini tarife komisyonuna havale etmemiz gerektiğini söyledi. Salonda hazır bulunan üyeler komisyonumuz bu konuda çalışsın tekrar gündeme getirildiğinde karar verelim dediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu gündem maddesinin komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantılarda görüşülmesine oy birliği karar verildi.

 

KARAR NO : 13-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının 29.12.2017 gün ve 35258 sayılı yazı ekinde gönderilen protokol gereği Belediyemize devrolunan Marmara Topağaç Küçük kapasiteli kesimhanede uygulanacak ücretlerin belirlenerek 2018 Mali yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemize devrolunan Marmara Topağaç Küçük kapasiteli kesimhanede uygulanacak ücretlerin Büyükbaş kesim ücreti: 150,00TL. Küçükbaş kesim ücreti: 50,00TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 14-Belediyemizin ihtiyacı halinde mahallelerde çalıştırılmak üzere yevmiyeli ve geçici personel alınması hususunun görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Belediyemizin ihtiyacı halinde mahallelerde çalıştırılmak üzere yevmiyeli ve geçici personel alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 15- Marmara merkez ve Mahallelerimizde ihaleye çıkarılacak olan; Çınarlı çınaraltı çaybahçesi, Avşa İskele meydanı büfe yeri, Marmara Gündoğdu mahallesindeki çaybahçeleri, Kole Plajı 2 nolu cafe yeri, 15 Temmuz Özgürlük Meydanında bulunan 4 adet büfe yeri, Çınarlı Fayton Büfe ve Marmara Merkezde bulunan fayton büfe yerlerinin durumunun ve ihale sürelerinin görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu yazıldığı şekliyle kararın aynen uygulanması için, Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.   

 

KARAR NO : 16-Marmara merkezde bulunan mezarlık dolduğundan yeni yer tespiti hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan konu hakkında bilgi vermek üzere İmar ve Şehircilik Müdürünü toplantıya davet etti. Marmara Merkezde bulunan mezarlığımızın tamamen dolduğundan yeni bir mezarlık yeri bulmamız gerektiğini söyledi. Tüm meclis üyeleri ve İmar Müdürümüzle birlikte bir çalışma yapalım uygun olan yerleri tekrar meclise getirerek bir görüşme yapalım dedi. Salonda hazır bulunan üyeler bir çalışma yapalım, daha sonra tekrar mecliste görüşelim dediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara merkezde bulunan mezarlık dolduğundan yeni yer tespiti hususunun çalışma yapılarak gelecek toplantılarda yeniden görüşülmesine oy birliği karar verildi.

 

KARAR NO : 17 - (Önergenin 1.maddesi) 05.05.2016 gün ve 4/1 sayılı meclis toplantısının 48 nolu kararının yeniden görüşülmesi hakkında idi. Yapılan oylama sonucu Gestaş firmasının 15 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasında Erdek ve Avşa arasındaki kamyon, tır ve ağır taşıtların Yiğitler limanına, 1 Ekim- 14 Mayıs tarihleri arasında Avşa limanına bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Mart Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 01.03.2018, Saat: 15.30

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                              KATİP                                                 KATİP

 Süleyman AKSOY                              Fırat ALİOĞLU                           Mehmet ÇAKIRGÖZ

                                                                                                                                            (Bulunmadı)

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM