Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2018 MAYIS AYI 5/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 5. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 27.04.2018 gün ve 307024447-301.03-E.136/762 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.05.2018 Perşembe günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Okan YARAR’ın toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Okan YARAR’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan üyelerin herhangi bir önergesi olup olmadığını sordu. Herhangi bir önergenin olmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 28- 2017 Mali Yılı İdare ve kesin hesabı gelir- gider ödenek durumunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Mali Hizmetler Müdür vekilini toplantıya davet ederek 2017 yılı kesin hesabı hakkında bilgi vermesini istedi. Mali Hizmetler Müdürü tarafından 2017 mali yılı kesin hesabı hakkında bilgi verdi;

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Mali yılı Kesin Hesabında;

MARMARA-2017 MALİ YILI  İDARE VE KESİN  HESABI GELİR- GİDER ÖDENEK DURUMU 

KESİN HESAP GİDER TOPLAMI                    :

 2017 yılı bütçesi 20.757.143,00 TL. ödenek verilmiş olup, 18.096.667,53 TL. harcama gerçekleşmiş bunun 15.948.422,06 TL. ödeme yapılmış ödenemeyen 2.148.245,47 TL.gelecek yıla emanete alınmıştır. Bütçede kullanılmayan 2.660.475,47 TL. ödenek imha edilmiştir.

 

GELİR DURUMU:

2017 yılı gelir bütçesine 20.757.143,00 TL.ödenek konulmuş olup, 2016 yılından 9.866.475,65 TL. tahakkuk devretmiş, yıl içinde 13.226.735,57 TL tahakkuk gerçekleşmiş olup toplam 23.093.211,22 TL.sıdır. Bu bakiyeden 16.400.143,89 TL.sı tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 6.693.067,33 TL. 2018 yılına tahakkuk devretmiştir.

  

BÜTÇE GİDERLERİ

01 Personel Giderleri                                      : 4.072.757,15  TL.

02 Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Giderleri          :    684.647,03 TL.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                   : 9.758.314,01 TL.

05 Cari Transferler                                         :      49.688,14 TL.

06 Sermaye Giderleri                                     :  3.531.261,20 TL.

Toplam                       : 18.096.667,53 TL.

BÜTÇE GELİRLERİ

01 Vergi Gelirleri                                :   7.535.914,37 TL.

03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri       :   4.249.404,12 TL.

05 Diğer gelirler                                  :   4.595.180,84 TL.

KESİN HESAP GELİR TOPLAMI :   16.380.499,33 TL.

 

 Yukarıda zabıtlara geçen 2017 Mali yılı kesin hesabı yeniden okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçen 2017 Mali yılı kesin hesabının aynen kabul edilmesine, 5393 sayılı kanunun 64. maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesine uyularak gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 29- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 SC 399 plakalı Isuzu Marka 2007 Model 1 Adet otobüsün bedelsiz olarak Belediyemize tahsisi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan ilçe merkezi ve mahallelerimizde kullanılmak üzere bir adet otobüsün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan bedelsiz olarak talep edelim dedi. Salonda hazır bulunan üyelerin bu konuda görüşlerini sordu. Tüm üyeler otobüs talebinin uygun olduğunu söylediler. Başkan, gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 SC 399 plakalı Isuzu Marka 2007 Model 1 Adet otobüsün bedelsiz olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan talep edilmesine oy birliği ile karar verildi.

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 03.05.2018, Saat: 15.30

 

 

  

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM