Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2018 NİSAN AYI 4/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2018 toplanma devresinin 4. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.03.2018 gün ve 307024447-301.03-E.91/552 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.04.2018 Perşembe günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Ediz ÖZTÜRK ve Aydın DİNÇER’in toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Ediz ÖZTÜRK ve Aydın DİNÇER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan üyelerin herhangi bir önergesi olup olmadığını sordu. Meclis üyelerimizden Yaşar AYDOĞAN söz istedi. 3 maddelik yazılı önergesinin olduğunu söyledi.  Önerge alındı. Önergenin 1.maddesi okundu. Gündeme alınıp alınmaması için oylama yapıldı. Salonda bulunan tüm üyeler red ederek, gündeme alınamamasına oy birliği ile karar verildi. Aynı şekilde önergenin 2.maddesininde red edilmesine oybirliği ile karar verildi. Önergenin 3.maddesi okundu. Başkan 3.maddededeki konu ile ilgili daha önce Belediye meclisimizin 03.03.2017 gün ve 2/1 sayılı meclis kararıyla Marmara, Saraylar Mahallesi, Abroz mevkiindeki sahildeki düzenleme ile ilgili meclis kararı alındığını ve çalışmalara başlanıldığını ve bugünkü toplantı bitiminde de yapılan çalışmaların ve projenin tüm detaylarının projeksiyondan ayrıntılı olarak anlatılıp gösterileceğini söyledi ve salondaki üyelere başka bir önerge bulunup bulunmadığını sorduktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 18- Encümen Üyeleri seçimi (2 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi  tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Başkan üyelerden en çok oy alan Hüseyin GEÇGİN ve Mirze TEMEL’in bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Encümen Üyeliklerine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO : 19- Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi (3 kişi) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden Hüseyin GEÇGİN, Okan YARAR ve Yakup AKSU’nun bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO : 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi (3 kişi) İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi (3 kişi) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden  Mehmet ÇAKIRGÖZ, Mirze TEMEL ve Yakup AKSU’nun bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine oy birliği ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO : 21- Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi (1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Başkan üyelerden en çok oy alan Okan YARAR’ün Marmara Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Mirze TEMEL’in Marmara Belediyeler Birliği Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO : 22- Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine üye seçimi (2 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail TÜFEK ve Okan YARAR’ın Asil Üyelik için, Mehmet ÇAKIRGÖZ’ün Yedek Üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail TÜFEK ve Okan YARAR’ın Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Asil Üyeliğine, Mehmet ÇAKIRGÖZ’ün Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO : 23- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre Marmara Belediyesi’ne ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca faaliyet raporunun okunması ve ibrası sırasında Meclisi yönetmek üzere yerime 1.Başkan Vekili Fırat ALİOĞLU’na bırakıyorum diyerek 1.Başkan Vekili Fırat ALİOĞLU’na Meclise nezaret etmek üzere yerini verdi. Marmara Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunmasına başlandı. 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunun bilgisi verilmesinden sonra Başkan Vekili; 1 yıllık faaliyet raporu hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Üyelerden söz isteyen olmadı. Meclis Başkan Vekili, Başkan tarafından hazırlanan 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı tarafından verilen 1 yıllık faaliyet raporunun yeterli olduğuna karar verilerek üyelerden Yaşar AYDOĞAN’ın çekimser oyu ile diğer üyelerin oy çokluğu ile kabulüne, yapılan oylama sonucu karar verildi. Başkan tüm meclis üyelerine faaliyet raporunu olumlu bulmaları ve gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

 

KARAR NO : 24- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Meclise okudu. Denetim Komisyonu raporu hakkında müzakereler yapıldı. Suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmadığı tespit edildi. Başkan, Komisyon üyeleri ve Meclis üyelerimiz işlerin çok düzgün olduğunu söyledi ve bu konuda personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

KARAR NO : 25- Marmara merkezde bulunan mezarlık dolduğundan yeni yer tespitinin yeniden görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesi hakkında bilgi vermek üzere İmar ve Şehircilik Müdürü Güven KAHRAMANTÜRK’ü toplantıya davet etti. Mevcut şehir mezarlığımız etrafındaki kamu ve özel mülkiyette bulunan mezarlığa ilave edilebilecek yerler konusunda bilgiler verildi. Başkan konunun arazide titizlikle incelenerek mevcut mezarlığa ilave edilmesi en uygun yerin tespit edilerek maliyetinin belirlenmesini istedi. Üyelerden Fırat ALİOĞLU söz aldı. Mevcut mezarlığımızın arkasında olan zeytinlik sahipleri ile görüşmeler yapalım dedi. Üyelerden Yakup AKSU yine aynı fikirde olduğunu merkez mezarlığa yakın bir yerde tespit yapılmasının gerektiğini söyledi. Merkez mezarlığının bölünmesinin uygun olmadığını söyledi. Başkan o zaman üyelerimizden Yakup AKSU’nun Marmara’yı daha iyi tanıması ve bu konuda meclise daha çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum o da araştırma yapsın gelecek toplantılarda tekrar bu konuyu tekrar görüşelim dedi. Gündem maddesini oylamaya sundu. Konu hakkında yapılan müzakereler sonucunda bu konudaki maddi çalışmanın yapılarak bir an evvel yapılarak mezarlığa ilave edilecek arazinin işlemlerinin tamamlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 26- Marmara merkezdeki düğün salonun tamir ve tadilatı hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan göreve geldiğimizde yapılması gereken projelerimizin arasında olan düğün salonu için aynı mevcut yerdeki düğün salonumuzun hazırlanan projeler dahilinde tamir ve tadilatını yapıyoruz, yer olarakta şuan en uygun yer yine aynı yer olacağını tespit ettiğimizi, yapılan salonun çok amaçlı olmasının düşünüldüğü söyledi. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Bu konuda meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler düğün salonunun en büyük ihtiyaçlarımızdan biri olduğunu ve yapılmasının çok uygun olacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu yapılan oylama sonucu Marmara merkezdeki düğün salonun tamir ve tadilatının projesine uygun olarak yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 27- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Baski Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.12.2017 tarihli 25827 sayılı yazısına istinaden kiralama taleplerinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan mülkiyeti Belediyemize ait Marmara ilçesi, Marmara merkez mahallesi 2144 parsel nolu taşınmaz içerisindeki depo yerinin, Deniz mahallesi 8357 parsel nolu taşınmaz içerisinde bulunan tahsilat merkezinin, Saraylar mahallesi 101 ada 96 parsel nolu taşınmaz içerisindeki depo yerinin ve 103 ada 7 parsel nolu taşınmaz içerisindeki tahsilat merkezinin kiralanması hususunda BASKİ Genel Müdürlüğünün talebi olduğunu söyledi. İlçemiz merkezi ve mahallelerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin İlçemize daha iyi hizmet etmeleri için Belediyemize ait taşınmazlarda kiracı olmalarının uygun olduğunu söyledi. Salonda hazır bulunan üyelerin görüşlerini sordu. Üyeler İlçemiz ve mahallelerinin hizmet sürekliliği için Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi gerekmektedir dediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda yazılı Belediyemize ait taşınmazların (depo ve tahsilat yerlerinin) BASKİ Genel Müdürlüğüne her biri için aylık 100,00TL. kira bedeli üzerinden kiralanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Nisan Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti.  Bu arada Belediyemiz teknik elemanlarınca şuan da yapılmakta olan Saraylar Abroz mevkiindeki sahil düzenlemesi ile ilgili proje çalışmalarının slayt gösterimi şeklinde tek tek sunumunu başlattı. Üyelerden Yaşar  AYDOĞAN’ın önergenin 3.maddesindeki kıyı kenar çizgisiyle ilgili plajdaki kumun bittiği yerde yapılan beton duvar hakkında yani plaj ile yürüyüş yolunu ayıran beton duvarın açıklaması yapıldı. Başkan maddi imkanlarımız dahilinde tüm mahallelerimizde de bu çalışmaların yapılacağını söyledi.

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.04.2018, Saat: 15.30

 

 

MECLİS BAŞKANI                                              KATİP                                                 KATİP

 Süleyman AKSOY                              Fırat ALİOĞLU                           Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM