Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2019 AĞUSTOS AYI 7/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 7. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.07.2019 gün ve 307024447-301.03-E.213/1519 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.08.2019 Perşembe günü saat: 14.00’da Avşa Belediye ek hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Hasan ÇAMUR’un toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Hasan ÇAMUR’un toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Başkan Belediye işleriyle ilgili önerge olup olmadığını sordu. Meclis üyelerimizden Şahin ALAGAŞ’ın 5 maddelik önergesinin olduğu görüldü. Önerge meclise okundu ve Başkan oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu üyelerden Şahin ALGAŞ ve Cemal AKSOY’un kabul oyu, Fatih BAŞIDİNÇ’in çekimser oyu ve salonda diğer bulunan üyelerin red oyu ile gündeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

Başkan gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce ilçemizi ziyarete gelen Bandırma Belediyesi meclis üyelerinden Selim PANÇ ve Hüseyin KOÇYİĞİT’e katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı öncesi şuan yaz sezonu oluşu nedeniyle Marmara merkez, Saraylar, Avşa ve tüm mahallelerimizde yaptığımız çalışmalardan bahsedelim dedi. Yaz sezonu yoğunluğuyla Marmara merkez, Saraylar, Avşa ve tüm mahallerimizde turizmin artmasına rağmen, Kurban bayramı haftasın da olduğumuz, Belediyemizin tüm imkânlarını kullanarak elimizden gelen herşeyi yaptığımızı söyledi. Avşa Mahallemizde hemen hemen tüm inşaat işleri bitti tamamen turizme yönelik çalışıyoruz. Şuanda Marmara merkezde kanalizasyon ve taş döşeme işimiz devam ediyor, biraz sıkıntı yaratsa da yarıda bırakmamızın imkânı olmadığını, devam ettirmek zorunda olduğumuzu söyledi. Yine önümüzdeki bu hafta içinde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi rektörleri bir heyet halinde yüksek okul açılması için, gerekli çalışmaları yapmak üzere ilçemizi ziyaret ettiler. Bizde onlara tüm imkânları kullanabileceğimizi söyledik. İnşallah olumlu bir sonuç çıkacak dedi. Turizme yönelik bölümler için Avşa’ya, balıkçılığa yönelik bölümler için Marmara merkeze, mermere yönelik bölümler içinde Saraylar’a, yüksek okul açılması planlandığını söyledi. Yine şuanda Çınarlı mahallemizde Belediyemiz mülkiyetindeki Çınarlı girişinde yaklaşık 3000m2 üzerinde bulunan Belediyemiz taşınmazının bir bölümüne Belediyemize hem gelir getirmek, hem de Çınarlı halkına ve gelen turistlere hizmet verebilmek için dükkân yeri, market, vb… olarak kullanılmak üzere bir yer yapıyoruz ve ihaleye çıkartacağız, isteyen ve talep eden büyük marketler ihaleye katılmak istemesi üzerine vereceğimizi söyledi. Yine Marmara merkezde çekek yeri bitiminde olan sahil projesine daha önce Belediye Meclisimizin 05.09.2018 tarih ve 9/1 sayılı oturumunun 38 nolu kararına istinaden yaz sezonu sonu proje çalışmasına başlayacağız, sahilde bulunan tüm prefabrik binaları kaldırıp, Belediyemize ait A-Blok ön lojmanlarına yerleştirme çalışmalarına başlıyoruz dedi.

 Toplantıda maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

KARAR NO: 51. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığının 17.06.2019 gün ve 71  sayılı yazısına istinaden belediyemizce üyesi olunmuş, Belediyemizi temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi.

“Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeleri bir araya getirmek ve bu kentler arasında güreş ile ilgili planlamanın entegrasyonu, sürdürülebilir gelişme, yönetişim ve sosyal destek yaratmak, kentler arası Yağlı Güreş sporunun organizasyonun yönünde eşitsizlikleri azaltmak sürdürülebilir, geleneksel değerleri kuşaktan kuşağa aktarmak ve sporun ulusal ve uluslararası organizasyonların uygulanabilirliği konusunda çalışmalar yapmak amacıyla “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği” kurulmuştur.

5393 Sayılı Belediye Kanunun  18.maddesinin (o) bendi hükmünce merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne” üye olunması 5335 sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanunun 5.maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulü ve tüzüğün 13.maddesinde belirtilen doğrultuda, birliğin doğal üyesi olan Belediye Başkanımızın yanı sıra 1 Asil ve 1 yedek üyenin seçilmesi hususlarının görülmek üzere evrakın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim .” denilmektedir.

Yapılan müzakereler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (o) bendi hükmünce merkezi Balıkesir olmak üzere kurulan  “Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne” 01.07.2019 gün ve 6/1 meclis toplantısının 46. Karar numarasına istinaden üye olunması yönünde karar alınmış olup,

 5355 sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanununun 5.maddesine istinaden hazırlanan birlik tüzüğünün kabulüne Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere Birliğin doğal üyesi Belediye Başkanımızın yanı sıra, birlik tüzüğünün 13.maddesi doğrultusunda yapılan seçim sonucunda, 1- Mirze TEMEL asil üye ve 1- Fatih BAŞIDİNÇ’in yedek üye olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 52. Gündoğdu mahallesi, Sahilde G19D17B3B3 Pafta, 115 Ada, 1 Parselde bulunan yerin tadilatının görüşülmesi hakkında idi. Başkan Gündoğdu mahallemizde bulunan şuanda ilk katının mahalle için umumi merkez tuvaletleri olarak kullanıldığını, 2. katının PTT Müdürlüğünce kullanıldığını, diğer üst katının kullanılmayacak ve atıl durumda olması üzerine, ilçemizin deniz aşırı ada oluşu nedeniyle sürekli misafirlerimizin ve iş yapmak üzere gelen personellerin aynı gün için gelip dönmeleri mümkün olmadığından Belediyemizin misafirhaneye ihtiyacı bulunduğunu ve mevcut olan binayı iç-dış tadilat yapmamız gerektiğini söyledi. Meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Gündoğdu mahallesi, Sahilde G19D17B3B3 Pafta, 115 Ada, 1 Parselde bulunan binaya iç- dış tadilat yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 53. Marmara merkez sahil bandında bulunan meydanın yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Marmara sahil projesi için; 300 metre sahil boyu peyzaj düzenlemesi dâhilinde 8 adet çay bahçesi, dinlenme alanları, çiçek bahçeleri, iskele karşılama meydanı, bekleme alanları ve yürüyüş yolu planlanmaktadır, bunun için proje çalışmalarının yapıldığını söyledi. Konu hakkında bilgi vermek üzere toplantıya İmar Müdürünü davet etti. İmar müdürü meclis üyelerine yapılacak olan düzenlemeler ve proje çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hazırlanan projeleri gösterdi, imkânlarımız dâhilinde sırasıyla projelerimizi faaliyete geçireceğiz dedi. Başkan meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler projelerin çok güzel olduğunu yapılmasının uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara merkez sahil bandında bulunan meydanın projelerine göre yeniden düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ağustos Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

01.07.2019, Saat: 16.30

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                               KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                         Mirze TEMEL                                                           Ediz ÖZTÜRK           

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM