Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2019 EKİM AYI 9/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 9. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 25.09.2019 gün ve 307024447-301.03-E.250/1805 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.10.2019 Çarşamba günü saat: 14.00’da Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı.  Toplantıya herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Meclis üyelerimizden Şahin ALAGAŞ’ın 2 maddelik dilekçesinin olduğu görüldü. Oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu dilekçenin önerge olarak gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “İlçemizde sinema filmi çekileceğinden Belediyemizce gerekli katkının sağlanması hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 04.09.2019 gün ve 203608 sayılı yazısı ile istenilen 103837821- Balıkesir ili, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi, “Paket Atıksu Arıtma Tesisi” amaçlı imar planı teklifi hususunun görüşülmesi”

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce başkan Belediye işleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2020 yılında hazırlık için uygulanacak stratejik plan toplantısı hakkında bilgi verdi. Önümüzde yıllarda yapılacak olan Marmara merkez ve tüm mahallelerimizin acil ihtiyaçları olan tüm yatırımları görüştüğünü söyledi. Bu sırada üyelerden Şahin ALAGAŞ Belediye işleri ile ilgili Balıkesir’de yapılan katıldığı bir toplantıda Marmara merkez ve mahallelerimizdeki çöp toplama alanlarıyla ilgili açıklamalar yaparak talepte bulunduğunu, başkan bu konuları Balıkesir’e getirmeden önce sözlü olarak görüşüp yapmamız gerektiğini söyledi. Kendi içimizde bu sorunları çözebiliriz dedi. Belediyemizce bu konularda zaten çalışmalarımız olduğunu söyledi ve konu ilerleyerek tartışmalara yol açtı. Bunun üzerine meclis üyelerimizden Şahin ALAGAŞ saat 14.30da toplantıyı terk etti.

Başkan toplantıyı devam ettirip, gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. 

KARAR NO : 57- 2020 Mali yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2020 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2020 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 58- 2020 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2020 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2020 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 59- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü’nün 09.09.2019 gün ve 2373 sayılı evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclise önerge olarak sunduğu Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde 2020 yılı evsel katı atık fiyat çizelgesinin belirlenerek Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesi gerektiğinden bedellerin belirlenmesi için yasa gereği tarife komisyonuna havale edilmesi gerekiyor dedi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Salonda hazır bulunan üyeler tarife komisyonuna havalesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde 2020 yılı evsel katı atık fiyat çizelgesinin belirlenmesi için tarife komisyonuna havalesine ve tarife komisyonundan geldiği şekliyle gelecek toplantıda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 60- 28.08.2019 tarihli Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18197 sayılı yazısı ile Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, 101 ada, 64 parsel nolu taşınmaz üzerindeki 2 adet su deposu alanı için bedelsiz devir talebinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının İlçemiz Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, 14.890,94 m2 yüzölçümlü 101 ada 64 parsel nolu taşınmaz içerisinde 1985 yılında tamamlanmış 100 m3lük ve 2009 ihtiyacını karşılayan 2 adet su deposu bulunmasından dolayı mülkiyet ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini, söz konusu taşınmazın ilgili kısmının içerisinde su depoları ve isale hatları bulunmasından dolayı 6360 sayılı kanun kapsamında devir tasviye ve paylaştırma komisyonunca Baski’ye devri gerekirken sehven Belediye Başkanlığımıza devir edilmiştir. Bu nedenle 101 ada 64 no.lu 14890,94 m2 yüzölçümlü taşınmazın yazı ekindeki vaziyet planında görüldüğü üzere, Baski tarafından işletilen 2 adet su deposu alanı, isale hatları ve ulaşım yolunu kapsayacak şekilde belirlenen 5445,00 m2lik kısmının ifraz edilerek, hizmetlerin aksamadan ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Baski Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrini talep ettiklerini söyledi. Başkan gündem maddesi hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler su depolarımız olduğu için önemli ve ilgi yazı talebinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18197 sayılı yazısı ile Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, 101 ada, 64 parsel nolu taşınmaz üzerindeki 2 adet su deposu alanın yazı ekindeki krokide belirlendiği şekilde ifraz edilebilmesi için Belediyemizde ifraz İşlemini yapabilecek Harita Mühendisi bulunmadığından ifraz işlem dosyasının krokisine uygun olarak Büyükşehir Belediyemizce hazırlattırılarak tapuya tescili sağlanmasına, müteakibinde tapuya tescili sağlanacak ve farklı bir parsel numarası alacak 5445,00m2.lik taşınmazın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğüne bedelsiz devir edilmesine oy birliği ile karar verildi

KARAR NO : 61- Marmara merkez sahil ve çay bahçelerinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 05.10.2016 gün 9/1 sayılı meclis toplantısının 73 no.lu kararına istinaden daha önce sahil düzenlenmesi ile ilgili karar alınmış olup, ancak şuana kadar alt yapı çalışmalarımız devam ettiği için yapılamadığını, Belediyemizin maddi imkânları dâhilinde 2020 yaz sezonuna yetiştirilmek üzere Marmara merkezde sahil düzenlenmesi için Belediyemizce proje çalışmalarını yaptığımızı hazırlanan projelerin meclise sunduğunu, işlerin bitiminde daha güzel turizme hizmet edecek sahil ve çay bahçeleri yapmak istediğini söyledi. Bu konuda meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda bulunan tüm meclis üyeleri projeler dâhilinde yapılmasının adamıza güzellik katacağı için uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara merkez, sahil ve çay bahçelerinin yeniden düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 62- (Önergenin 1.maddesi) İlçemizde sinema filmi çekileceğinden Belediyemizce gerekli katkının sağlanması hususunun görüşülmesi hakkında idi.  Başkan adamızda çekim yapılması için böyle bir teklif geldiğini, Belediyemizin imkanları dahilinde adamızı tanıtacak sinema filmine maddi ve manevi yardımcı olmak istediğini, ayrıca adamız tüm mahalleleriyle birlikte turistik bir ada olduğunu ve Belediye olarak turizmin arttırılması için elimizden geleni yaptırmak istediğini söyledi. Bu konuda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler hepimizin tek amacı adamızda ve tüm mahallelerimizde turizmi hızlandırmak olduğunu bu nedenle tüm ada halkı olarak elimizden geleni yapmamız gerektiğini söylediler. Başkan konuyu oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu ilçemizde sinema filmi çekileceğinden Belediyemizce gerekli katkının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 63- (Önergenin 2.maddesi) Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 04.09.2019 gün ve 203608 sayılı yazısı ile istenilen 103837821- Balıkesir ili, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi, “Paket Atıksu Arıtma Tesisi” amaçlı imar planı teklifi hususunun görüşülmesi hakkında idi. İlgi yazıda Balıkesir ili, Marmara ilçesi, Çınarlı mahallesi “Arıtma Tesisi” amaçlı taslak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli imar planı teklifi yatırım teklif dosyası Bakanlığa gönderilerek, ilgili tebliğ gereğince incelenerek değerlendirilmesi talep edilmektedir   İlgi yazı ekindeki Balıkesir ili, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi, “Paket Atıksu Arıtma Tesisi” amaçlı taslak 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı teklifleri meclisçe incelenerek konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. İnceleme sonucunda tamamen Kamu yararı amaçlı olarak düzenlendiği anlaşılan planlar 06.07.2011 gün ve 27986 sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliği uyarınca,  3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine göre uygun bulunmuştur. Söz konusu uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları imar planı teklifleri için Belediyemiz ilgili birimince Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne olumlu görüş verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan toplantıda görüşülecek gündem maddelerinin sona erdiğini, ancak üyelerden Şahin ALAGAŞ’ın 2 maddelik bilgi amaçlı dilekçesinin olduğunu bu konuları görüşmemizin uygun olacağını söyledi. Dilekçenin ilk maddesi “İlçemiz Deniz Mahallesi 37 pafta 1797 parselin imar planlarına sağlık alanı ve park alanı olarak işlenmesi” idi. Başkan teknik olarak söz konusu plan tadilatı teklifi Belediyemizin yetkisinde olmadığından 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği gerektireceğinden bu konudaki yetki Balıkesir Büyükşehir yetkisinde olduğunu, Avşa mahallemizde yeterince sağlık alanı olduğunu şimdilik bu pafta- parseli Büyükşehir Belediyemize tahsis ettiğini ancak uzun süreli olmadığını, bu konu hakkında Belediyemiz ve Büyükşehir Avşa mahallemize en uygun bir alan olarak kazandırmak için elinden geleni yapacağına emin olduğunu, Belediyemizce bu konunun takibinde olacağını söyledi.

Dilekçenin 2.maddesinde; “İlçemizde uygun olan yerleşim birimlerine atık yağ toplama ve atık pil toplama kutusu konulması” idi.  Başkan bütçe imkanları dahilinde fizibilitesi yapılarak karşılanmaya çalışılacağını söyledi.

Başkan gündemde komisyona havale edilen maddelerin tekrar görüşülebilmesi için, meclis toplantısının 10.10.2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmak üzere ertelenmesini üyelerin oylarına sundu. Yapılan oylama sonucu meclis toplantısının 10.10.2019 Perşembe günü saat:14.00e ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

02.10.2019, Saat: 16.15

 

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                               KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                       Mirze TEMEL                                                              Ediz ÖZTÜRK                       

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM