Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2019 HAZİRAN AYI 5/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 5. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 29.05.2019 gün ve 307024447-301.03-E.141/1066 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.06.2019 Pazartesi günü saat: 10.30’da Marmara Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Hüseyin GEÇGİN’in toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Hüseyin GEÇGİN’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Meclis üyelerinden Şahin ALAGAŞ ve Fatih BAŞIDİNÇ’in 03.06.2019 tarihli yazılı 7 maddelik ve Şahin ALAGAŞ’ın 3 maddelik ayrıca bir dilekçe sunduğu görüldü. Gündeme alınıp alınmayacağı görüşüldü. Başkan dilekçeleri oylamaya sundu dilekçenin gündeme alınmamasına oy çokluğu ile karar verildi. Başkan dilekçeler hakkında sözlü olarak açıklama yaptı. Bu konuların önerge olmadığını her zaman Belediyeye gelinip görüşülebileceğini söyledi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Belediyemiz mevcut norm kadro cetvelinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün iptal edilerek yerine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: İlçemizin ulaşım ile ilgili iskelelerimize konulan bilet gişeleri için gemi sahipleri ve kurulmuş olan kooperatiflerle birlikte taraflarca protokol hazırlanıp kira bedelleri ve sürelerinin görüşülmesi hakkında idi.

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. 

 

KARAR NO: 40. Belediyemizce toplu sünnet yaptırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda tüm ada genelinde toplu sünnet yapılmasını düşünüyoruz dedi. Salonda hazır bulunan Yazı İşleri Müdürü; her yıl alınan meclis kararı sonucunda Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünce tüm mahallelerimizde ilanlar yapıldığını, müracaatların değerlendirilerek ona göre çalışmaların yapıldığını ve yapılan müracaatlarda çocuklar için sünnet doktorunun oraya getirilerek kendi bulundukları mahalleye ait sağlık ocağında kesimlerinin ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Salonda hazır bulunan meclis üyeleri bu tür faaliyetlerin Belediyemizin maddi imkânları olduğu müddetçe çok iyi çalışmalar olduğunu söylediler. Bizde yapılmasını istiyoruz dediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemizce Ramazan Bayramından sonra belirlenecek uygun bir tarihte toplu sünnet yaptırılmasına gelecek doktorların, eğlence için masraflarının, her çocuğa alınacak birer küçük altının, gelecek sağlık personellerinin ve çalgıcıların yemek ve yatacak bedellerinin Belediyemizce ödenmesine oy birliğiyle karar verildi

 

KARAR NO: 41. Belediyemiz ile İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ve ESİT Enerji ile birlikte düzenlenecek olan Uluslararası Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Prokennesos Mermer Heykel Sempozyumunun, Saraylar mahallemizde İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile müşterek yapılacağını, bu nedenle Marmara Belediyesi ile İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ve ESİT Enerji ile birlikte bir protokol yapılacağını söyledi ve heykel sempozyumu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler bu tür faaliyetlerin ilçemiz ve mahallerinde yapılmasının tanıtım açısından çok önemli olduğunu, her zaman destek verdiklerini söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemiz ve İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ile birlikte düzenlenecek olan Uluslararası Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumunun Saraylar mahallemizde yapılmasını, konu hakkında hazırlanan protokolün imzalanması için Marmara Belediye Başkanlığı adına Belediye Başkanına tam yetki verilmesine hazırlanan protokolün meclis kararı ekine konulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 42. (Önergenin 1.maddesi) : Belediyemiz mevcut norm kadro cetvelinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün iptal edilerek yerine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ihdas edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan İlçemize tüm ulaşım deniz yoluyla sağlandığı için, ulaşım ile ilgili birime ihtiyaç bulunmaktadır. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kapatılarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kurulması ve Norm kadronun bu şekilde düzenlenmesi gerektiğini, ilçemizin Büyükşehir İlçe Belediyesi olduğundan merkez ve mahallelerimizde ulaşımla ilgili işlerin daha yoğunlaşacağından ileriye dönük olarak kadro iptal ihdas cetvelinde 1 adet 1 dereceli Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadrosunun iptal edilerek yerine yine 1 dereceli 1 adet Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak iptal-ihdasının yapılmasını üyelerin oylarına sundu. Yapılan oylama sonucu salonda hazır bulunan üyeler ileriye dönük olarak Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kurulmasının uygun olduğunu söylediler. 5393 Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

           KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                                     ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN                                                                                               UNVAN                

KODU   SINIFI      UNVANI              DERECESİ   ADEDİ             KODU     SINIFI      UNVANI             DERECESİ      ADEDİ                                                          

 

4234       G.İ.H   Destek Hizmetleri Müdürlüğü    1         1                  11175       G.İ.H  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü   1            1

 

KARAR NO: 43. (Önergenin 2.maddesi) : İlçemizin ulaşım ile ilgili iskelelerimize konulan bilet gişeleri için gemi sahipleri ve kurulmuş olan kooperatiflerle birlikte taraflarca protokol hazırlanıp kira bedelleri ve sürelerinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan ilçemiz merkez ve mahallelerinde ulaşımın ve bunun yanında iskelelerin yoğunluk kazandığını tek ulaşım şeklimizin deniz yoluyla olduğundan her geçen gün ulaşımla ilgili gemilerimizin özel ve devlet katkılı arttığını bununla birlikte tüm iskelelerimizde bu gemilerin yönetilebileceği birer bilet gişelerinin bulunması gerektiğini, bu nedenle Belediyemiz ve gemi sahipleri veya kooperatiflerle birlikte aramızda kira bedellerini ve kira sürelerini belirten birer protokol düzenlememizin uygun olacağını söyledi. Bu konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler ulaşım bizim için çok gerekli olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemizin ulaşım ile ilgili iskelelerimize konulan bilet gişeleri için gemi sahipleri ve kurulmuş olan kooperatiflerle birlikte meclisçe belirlenen kira bedeli, şartları ve kira süresi belirlendikten sonra, protokollerin hazırlanmasına ve protokolleri imzalamaya Belediye Başkanına tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Haziran Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

03.06.2019, Saat: 12.45

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                               KATİP

 Süleyman AKSOY                                   Mirze TEMEL                                 Ediz ÖZTÜRK           

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM