Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2019 KASIM AYI 12/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 12. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 30.10.2019 gün ve 307024447-301.03-E.282/2040 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 05.11.2019 Salı günü saat: 14.00’de ertelenen meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Mirze TEMEL ve Şahin ALAGAŞ’ın toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Mirze TEMEL ve Şahin ALAGAŞ’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 3 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Avşa Mahallesi, İskele Meydanında bulunan Atatürk heykelinin yeni yapılması ile yer değişimin görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Balıkesir ilimize İstiklal Madalyası verilmesi hususunun görüşülmesi” (Önergenin 3.maddesi) şöyleydi: “Marmara Merkez İlkokul ve ortaokul binasının depreme dayanıklı olmadığından halktan gelen istek ile yeni okul binası yapılması talebinin görüşülmesi”

 Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 3 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 70- Belediyemiz tarafından halen aktif olarak kullanılan kıyıda kalan ve tüm hazineye ait yerlerin kiralanması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Marmara merkez ve tüm mahallelerimizde hazineye ait yerlerin Belediyemiz tarafından kullanıldığını, bu nedenle hazine tarafından Belediyemiz her yıl ecrimisil tahakkuk ettirildiği, Belediyemizin bunu ödemekte zorluk çektiğini, bu nedenle kiralanması yoluna gitmemizin daha uygun olduğunu söyledi. Konu hakkında bilgi vermek üzere toplantıya davet edilen Milli Emlak Şefi Onur GEL de konu hakkında; kiralama hususunda hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğin 81.md. uygulanabilmesi için ilden teknik ve uzman personel talep ettiğini, yapılacak incelemeler sonucunda oluşturulacak rapor ile işlem tesis edileceğini söyledi. Başkan konu hakkında meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemiz tarafından halen aktif olarak kullanılan kıyıda kalan ve tüm hazineye ait yerlerin kiralanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 71- (Önergenin 1.maddesi): Avşa Mahallesi, İskele Meydanında bulunan Atatürk heykelinin yeni yapılması ile yer değişimin görüşülmesi hakkında idi. Başkan iskele meydanında yaz sezonunda çok sıkışıklık olduğunu, bilet gişeleri bölümünde de yeni bir düzenleme yapılacağını bu alanın açılması gerektiğini, Atatürk büstünün bulunduğu alanda da yeni bir düzenleme yapmayı düşündüklerini, Bandırma Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstünü yapan heykeltraş Hakan ŞENGÖNÜL tarafından bir çalışma başlatıldığını, Avşa’ya yakışır, Avşa’yı temsil  edilen yeniden Atatürk büstü yapma çalışmasına başlanıldığını, çalışmalar devam ettikçe bu konuda meclis bilgilendirileceğini söyledi. Konu hakkında meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Avşa Mahallesi, İskele Meydanında bulunan Atatürk heykelinin yeni yapılacak meydan düzenlenmesine göre yerleştirilmesine oy birliği ile karar verildi

 

KARAR NO : 72- (Önergenin 2.maddesi) Balıkesir ilimize İstiklal Madalyası verilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan; Balıkesir ulusal kurtuluş mücadelemizde önemli yere sahip olan, 16 Mayıs 1919 tarihinde işgale karşı ilk kongrenin toplandığı ve Kuvva-i Milliye meşalesinin yakıldığı şehrimiz olduğunu; Balıkesir de yakılan kuvva-i milliye meşalesi yurdumu dalga dalga yayılmış ve nihayetinde Mustafa Kemal Paşa önderliğinde istiklal mücadelemizin başarıya ulaşmasında kıvılcım olmuştur dedi. Balıkesir’imizin gerek işgal günlerinde işgalcilere karşı vermiş olduğu mücadele, gerekse kurtuluş savaşımızda üstlendiği fedakârlıklar milletimizin benliğindedir. Bu bağlamda Balıkesir Milletvekilimiz Ahmet AKIN’ın Balıkesir’imize İstiklal Madalyası verilmesi konusunda yaptığı girişimler ve hazırladığı kanun teklifine destek olmak ve katkı sunmak amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisimiz eylül ayı toplantısında Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi hususunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması ve hazırlanan kanun teklifine destek sunulması konusunda karar almış olduğunu söyledi. Gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; Marmara Belediye Meclisinin de Balıkesir ilimize İstiklal Madalyası verilmesi hususunda destek sunmasına ve kararın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunularak taşınmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 73- (Önergenin 3.maddesi) Marmara Merkez İlkokul ve ortaokul binasının depreme dayanıklı olmadığından halktan gelen istek ile yeni okul binası yapılması talebinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan öğrenci velileri ve Marmara halkı tarafından toplu imzalı dilekçenin geldiğini, Belediyemizin de katkılarıyla ilgili mercilere iletilerek yeni okul yapımı için talepte bulunalım dedi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Eğitim için uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemizce gerekli çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Kasım Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 05.11.2019, Saat: 15.00

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     Y.KATİP                                              KATİP

 Süleyman AKSOY                                Recep Ali AYAZ                                 Ediz ÖZTÜRK

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM