Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2019 MAYIS AYI 4/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 4. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.04.2019 gün ve 30702447-301.03-E.65/758 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.05.2019 Perşembe günü saat: 14.30’da Saraylar Ek Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Hüseyin GEÇGİN’in toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Hüseyin GEÇGİN’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 6 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Hizmet aracı alınması hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) : “Kastamonu İli, Şenpazar İlçesi ile kardeş şehir olunması hususunun görüşülmesi” (Önergenin 3.maddesi) : “Deniz Mahallemizde Belediye caddesinden Sağlık Ocağına kadar sağlı sollu bisiklet yolu yapılması hususunun görüşülmesi ” (Önergenin 4.maddesi) : “Meclis üyelerimizden Cemal AKSOY’un 15.04.2019 tarihli dilekçesinin görüşülmesi” (Önergenin 5.maddesi) : “Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilen Meclis üyelerimizden Cemal AKSOY’un Parti değişikliği nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonuna yeniden Cemal AKSOY’un yerine üye seçilmesi hususunun görüşülmesi” (Önergenin 6.maddesi) : “24.01.2019 tarihinde Balıkesir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Kadastro Güncelleme Çalışmaları ile ilgili bilirkişi seçiminin görüşülüp karara bağlanması” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 6 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan  üyelerin herhangi bir sorusu, yazılı, sözlü talebi olup olmadığını sordu. Üyelerden Fatih BAŞIDİNÇ ve Şahin ALAGAŞ 3 maddelik bilgi almak üzere yazılı dilekçelerinin olduğunu söylediler. Başkan dilekçeleri Meclis üyelerine okudu. Dilekçenin bir tanesi İlçe Belediyemizde bulunan Marmara Adalar Belediyesi tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi hakkında idi. Meclis üyelerinin görüşlerine sunuldu. 2 üyenin kabul oyu ile Başkan dâhil 7 üyenin red oyları ile gündeme alınmamasına karar verildi. 2.dilekçe Avşa, Deniz ve Yiğitler Mahallelerinde karasinekle mücadele hakkında idi. Başkan dilekçe hakkında bilgi verdi. Sinekle mücadele için 3 adet elimizde ilaçlama makinemiz var. Şuan serviste gerekli bakımları yapılıyor. Büyükşehir zaten konuyla fazlasıyla ilgileniyor. Bir makine daha verecek. Bu konu hakkında tüm mahallelerimizde ciddi anlamda çalışmalarımız var dedi.3.dilekçede Avşa Mahallemizde gelişi güzel inşaat ve yıkıntı artıkları ile ilgiliydi. Başkan yine yaz sezonu yaklaştığı için herkes hızlı bir şekilde turizme hazırlanıyor. Bu nedenle inşaat atıkları tabii ki bir hayli fazla bizimde Belediye olarak turizme ciddi anlamda çalışmalarımız var. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Ramazan Bayramına kadar tüm temizliklerimizi bitireceğiz. Bir taraftan plajlarımızın bakımına başlayacağız dedi. Başkan herhangi bir konu olup olmadığını sordu. Üyelere toplantı olsun olmasın her zaman halktan gelen talep ve şikâyetleri tarafıma bildirebilirsiniz. Ekip olarak çalışırsak daha başarılı oluruz dedi. Başkan yine Marmara merkez ve tüm mahallelerimizdeki Belediye uhdesinde olan kıyıların plajların bakım ve temizliği, şezlongları işletmecilere verilmesi için bir araştırma yapalım. Çünkü yaz sezonunda kıyılarımızın, plajlarımızın bakımı ve bu şezlonglar bizim en önemli sorunlarımızdan birisi olduğu için hep birlikte meclis üyelerimizin kendi mahallerinde çalışarak ortak bir karar almamızın uygun olacağını söyledi.    

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 30 2018 Mali Yılı İdare ve kesin hesabı gelir- gider ödenek durumunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Mali Hizmetler Müdür vekilini toplantıya davet ederek 2018 yılı kesin hesabı hakkında bilgi vermesini istedi. Mali Hizmetler Müdürü tarafından 2018 mali yılı kesin hesabı hakkında bilgi verdi;

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2018 Mali yılı Kesin Hesabında;

 

MARMARA-2018 MALİ YILI  İDARE VE KESİN  HESABI GELİR- GİDER ÖDENEK DURUMU 

KESİN HESAP GİDER TOPLAMI                    :

 2018 yılı bütçesi 30.113.400,00 TL. ödenek verilmiş olup, 25.822.012,10 TL. harcama gerçekleşmiş bunun 22.399.666,78 TL. ödeme yapılmış ödenemeyen 3.422.345,32 TL. gelecek yıla emanete alınmıştır. Bütçede kullanılmayan 4.291.387,90 TL. ödenek imha edilmiştir.

 

GELİR DURUMU:

2018 yılı gelir bütçesine 30.113.400,00 TL. ödenek konulmuş olup, 2017 yılından 6.693.067,33 TL. tahakkuk devretmiş, yıl içinde 23.698.214,35 TL tahakkuk gerçekleşmiş olup toplam 30.391.281,68 TL.sıdır. Bu bakiyeden 21.633.224,92 TL.sı tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 8.735.498,59 TL. 2019 yılına tahakkuk devretmiştir.

 

 BÜTÇE GİDERLERİ

01 Personel Giderleri                                                 :  4.738.466,37  TL.

02 Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Giderleri        :      773.921,37 TL.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                              : 16.042.179,54 TL.

05 Cari Transferler                                                     :      132.564,31 TL.

06 Sermaye Giderleri                                                 :   4.134.880,51 TL.

Toplam                                                                      : 25.822.012,10 TL.

 

BÜTÇE GELİRLERİ

01 Vergi Gelirleri                                                       :   8.810.433,96 TL.

03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri                              :   5.797.389,35 TL.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar                                   :        79.974,00 TL.

05 Diğer gelirler                                                         :   5.037.827,61 TL.

06Sermaya Gelirleri                                                   :   1.907.600,00 TL.

KESİN HESAP GELİR TOPLAMI                         : 21.633.224,92 TL.

 

Yukarıda zabıtlara geçen 2018 Mali yılı kesin hesabı yeniden okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçen 2018 Mali yılı kesin hesabının üyelerden Şahin ALAGAŞ, Fatih BAŞIDİNÇ ve Cemal AKSOY’un çekimser oyu ile Başkan dahil 6 kabul oy çokluğu ile aynen kabul edilmesine, 5393 sayılı kanunun 64. maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesine uyularak gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO:31 Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin komisyondan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2019 Mali yılında uygulanmak üzere 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 19.03.2019 gün ve 288 karar nolu  2-1 sayılı Meclis Kararına istinaden   palamar ücretleri komisyondan geldiği şekilde şöyledir;

 

            PALAMAR ÜCRETİ

KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine istinaden ilçemize gelen motorlu, motorsuz sandal, balıkçı kayıkları, yolcu ve yük nakline mahsus motorlar, balıkçı motorları, römorkörler, kotra ve yatlar gibi deniz vasıtalarının iskeleye bağlanmaları ücrete tabidir.

 

PALAMAR ÜCRETLERİ                                                        BİRİMİ                       TARİFE TUTAR                               

1)TEKNE VE YATLAR  (TEK BAĞLAMA+ÇÖZME)

METRE(boy)

 

10,00-TL

2)30 GROS TON’A KADAR

(TEK BAĞLAMA+ÇÖZME)

ADET

20,00-TL

3)30-101 GROS TON’A KADAR

(TEK BAĞLAMA +ÇÖZME)

ADET

45,00-TL

4)101-500 GROS TON’A KADAR

(TEK BAĞLAMA+ÇÖZME)

ADET

75,00-TL

5)500-1000 GROS TON’A KADAR

(TEK BAĞLAMA+ÇÖZME)

ADET

95,00-TL

6)1000 GROS TON ÜZERİ

(TEK BAĞLAMA+ÇÖZME)

ADET

120,00-TL

7)YÜZER RESTORAN GEMİLER, TENEZZÜH TEKNELERİ (TEK BAĞLAMA+ÇÖZME)

ADET

150,00-TL

8)DÜZENLİ SEFER KAPSAMINDAKİ HAT İZİNLİ GEMİLER (TEK BAĞLAMA+ÇÖZME)

ADET

120,00-TL

0-1000 GROS TON’A KADAR

(HAT İZNİ OLAN GEMİLER)

GEMİ/ADET/GÜN

30,00-TL

1000-2000 GROS TON’A KADAR

(HAT İZNİ OLAN GEMİLER)

GEMİ/ADET/GÜN

55,00-TL

2000-3000 GROS TON’A KADAR

(HAT İZNİ OLAN GEMİLER)

GEMİ/ADET/GÜN

80,00-TL

3000 GROS TON VE ÜZERİ

(HAT İZNİ OLAN GEMİLER)

GEMİ/ADET/GÜN

110,00-TL

HAT İZİNLERİ BULUNMAYAN RO-RO GEMİLERİNİN MÜCBİR SEBEP GEREKÇESİYLE KIYI TESİSLERİNE YANAŞARAK TİCARİ AMAÇLI TAHMİL/TAHLİYE İŞLEMLERİ YAPMALARI (Kıyı tesisini kullanmaları için geçerli mücbir sebep olmadığı durumlarda bu ticari faaliyetin yapılması halinde ise belirlenen miktarın iki katı ücret alınacaktır.)

GEMİ/ADET/GÜN

1.550,00-TL

YÜZER RESTORAN GEMİLER ,TENEZZÜH TEKNELERİ

GEMİ/ADET/GÜN

350,00-TL

Konunun Mecliste müzakeresi sonucunda, 2019 Mali yılında uygulanmak üzere tarife komisyonundan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:32 Marmara Merkez ve tüm mahallelerimizde bulunan, ihaleye çıkarılacak yerlerin ihale sürelerinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Marmara Topağaç Mahallemizde bulunan 2 adet çaybahçesi, 1 Adet sahilde bulunan liman lokanta yerinin ihale sürelerinin sona erdiğini, alan işletmeciler yatırım yapmak için 3 yılın az süre olduğunun daha fazla kiralama talep ettiklerini söylediler. Bu yüzden bu yerlerin 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasını görüşlerinize sunuyorum dedi. Salonda hazır bulunan üyeler ilçemizdeki tüm mahallerimizin turistlik özelliğe sahip olduğunu bu yüzden bu gibi iş yerlerimize yatırım yapılması gerektiğini ve 5 yıllığına çıkarılmasının uygun olduğunu söylediler. Başkan o zaman gündem maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Marmara Merkez ve tüm mahallelerimizde bulunan, ihaleye çıkarılacak bu gibi işyerlerinin (lokanta, çay bahçesi, cafe vb.) ihale sürelerinin 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasına gerekli dosyaların ve yasal işlemlerin hazırlanması için Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:33 Saraylar Mahallesi, Yana Mesire alanının ihalesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Belediyemiz mülkiyeti olan Yana Mesire alanı birkaç yıldır kiraya verilmemiş, Belediyemizce kullanılmakta olduğunu fakat Belediyemizce kullanımı yapılamadığından kiraya vermeyi düşündüğünü söyledi. Bu yüzden bu yerin 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasını görüşlerinize sunuyorum dedi. Salonda hazır bulunan üyeler kiraya verirsek Belediyemize gelir  getirir ve üzerimizden yük kalkmış olur dediler. Başkan o zaman gündem maddesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Saraylar Mahallesi, Yana Mesire alanının 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasına gerekli dosyaların ve yasal işlemlerin hazırlanması için Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:34 (Önergenin 1.maddesi) : “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Hizmet aracı alınması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan hizmet aracının 2012 model ve çok eski olduğunu sürekli arıza çıkardığını söyledi. İhtiyacımız olduğunu ancak imkanlarımız olursa ileride hizmet aracı almayı düşünüyoruz dedi. Bu konu hakkında görüşlerini soruyorum dedi. Salonda hazır bulunan üyeler imkanlarımız dahilinde alınmasının uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylama sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu üyelerden Fatih BAŞIDİNÇ ve Şahin ALAGAŞ’ın çekimser oy kullandıklarını, diğer üyelerin kabul oyu ile imkanlarımız dahilinde Belediyemize hizmet aracının alınmasına oy çokluğuyla karar verildi.

 

KARAR NO:35 (Önergenin 2.maddesi) : “Kastamonu İli, Şenpazar İlçesi ile kardeş şehir olunması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan Kastamonu, Şenpazar ilçesinden, Saraylar Mahallemizde yaşayan birçok hemşerimiz var. Birkaç gün önce de Şenpazar’ı ziyarete gittim. Küçük ve şirin bir belde, halkı çok iyi ve samimi dedi. Bu yüzden bizimle kardeş şehir olmayı teklif ettiler. Ben de konuyu meclise getireyim dedim. Belediyemiz ile Şenpazar İlçesi arasında, mahalli işbirliği ile karşılıklı yardımlaşmanın ve dayanışmanın sağlanması, Belediyemiz hizmetlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş şehir kurulmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Yapılan oylama sonucu Kastamonu İli, Şenpazar İlçesi ile Marmara Belediyesinin kardeş şehir olunmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:36 (Önergenin 3.maddesi) : “Deniz Mahallemizde Belediye caddesinden Sağlık Ocağına kadar sağlı sollu bisiklet yolu yapılması hususunun görüşülmesi ”hakkında idi. Başkan Avşa Mahallemizde yaz aylarında özellikle turizm sezonunda trafiğin çok arttığını ve ada da bisiklet ve elektrikli bisikletlerin çok olduğunu, bu nedenle trafikte çok sıkıntı yaşandığını söyledi. Teknik elemanlarla birlikte oturup bir çalışma yaptık. Deniz Mahallesinde Belediye önünde bulunan üzüm heykelinin yanından sağlık ocağına kadar trafiğin çok yoğun olduğu bu bölgeyi sağlı, sollu bölerek mavi boya ile boyayıp bisikletlere yol yapılması düşünüldüğünden, bu konu hakkında görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler çok iyi çözüm olacağını söylediler. Başkan o zaman gündem maddesini oylama sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçtiği şekliyle teknik elemanlarca gerekli çalışmaların yapılarak bisiklet yolunun yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO:37 (Önergenin 4.maddesi) :  “Meclis üyelerimizden Cemal AKSOY’un 15.04.2019 tarihli dilekçesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan üyelerimizden Cemal AKSOY ilgili dilekçesinde seçim sonrasında CHP partisinden istifa ederek ,İYİ Partiye geçtiği ve gerekli yasal işlemlerini yaptığını söyledi .Bilgi olarakta dilekçesini Belediye Meclisine sundu. Başkan dilekçeyi meclise okudu ve meclisin bilgisine sundu. Salonda hazır bulunan üyeler hayırlı olsun temennisinde bulundular.

 

KARAR NO:38 (Önergenin 5.maddesi) : “Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilen Meclis üyelerimizden Cemal AKSOY’un Parti değişikliği nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonuna yeniden Cemal AKSOY’un yerine üye seçilmesi hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan bir önceki toplantıda komisyonlar seçilirken Cemal AKSOY ‘un CHP partisinden girmesi nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonuna seçildiği ancak daha sonra partiden istifa edip İYİ Partiye geçmesiyle İYİ Partinin 1 Meclis Üyesi olduğundan ihtidas komisyonlarının hesaplanmasında oranın altında kaldığından hiçbir ihtidas komisyonunda görev alamayacağından yeniden Cemal AKSOY’un yerine CHP Partisinden 1 üyenin Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yeniden oy pusulalarını dağıtıp yeni bir isim belirlememiz gerekiyor dedi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Şahin ALAGAŞ’ın 9 adet oy aldığı görülerek, Başkan  bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiğini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:39 (Önergenin 6.maddesi) : “24.01.2019 tarihinde Balıkesir Valiliği Kadastro Müdürlüğümün Kadastro Güncelleme Çalışmaları ile ilgili bilirkişi seçiminin görüşülüp karara bağlanması” hakkında idi. Başkan ilgili yazıya istinaden Marmara İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinden M.Emin TOKSÖZ, R.Engin ALGAN, Hasan GÜNDOĞAN, Ali ERDOĞMUŞ, Hürriyet Mahallesinden  Cafer KARADAYI, Erol YAYLA, Mehmet BARUT, Çetin GÜRSOY,  Bilal KARATAŞ, Halil AKTAY, Okullar Mahallesinden Rasim YALÇIN, Adnan ORGAN, Turgut ORGAN, Yeni Mahalleden Gazi BİRİNCİ,  Ahmet BAŞKAN, Abdullah SARKAN, Kemal UYGUN, Raşit GÖKTAŞ, Gündoğdu Mahallesinden Mustafa DOM, Zafer KARA, Mehmet MİDİLLİ, Mehmet KALYONCU, Ahmet KARA, Ayhan TOLUNAY‘ın Kadastro Güncelleme çalışmalarında bilirkişi olarak çalışmalarına oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçen kişilerin görevlendirilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Mayıs Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

02.05.2019, Saat: 16.00

 

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                               KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                        Mirze TEMEL                                                                Ediz ÖZTÜRK

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM