Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2019 NİSAN AYI 3/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 3. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 11.04.2019 gün ve 30702447-301.03-E.38/617 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 15.04.2019 Pazartesi günü saat: 14.00’da Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 13 Meclis 1. ve 2. Başkan vekili seçimi ( 2 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden 1.Başkan Vekilliğine Hüseyin GEÇGİN’nin 8 adet oy, 2.Başkan Vekilliğine Hasan ÇAMUR’un 8 adet oy aldığı ve Erhan UZUNER’in 1 oy, Şahin ALAGAŞ’ın 1 oy, Cemal AKSOY’un 1 oy aldıkları görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Hüseyin GEÇGİN’nin 1. Başkan Vekilliğine, Hasan ÇAMUR’in 2. Başkan Vekilliğine bu tarihten itibaren 2 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:14 Meclis Katip Üyelerinin seçimi ( 2 asil, 2 yedek) hakkında idi. Meclis görevlisi  tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden  Mirze TEMEL’in 8 oy, Ediz ÖZTÜRK’ün 8 oy asil üyelik için, Recep Ali AYAZ’ın 7 oy, Hasan ÇAMUR’un 7 oy yedek üyelik için aldığı ve  Erhan UZUNER’in 2 oy, Cemal AKSOY’un 2 oy, Fatih BAŞIDİNÇ’in 1 oy, Şahin ALAGAŞ’ın 1 adet oy aldıkları görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Mirze TEMEL ve Ediz ÖZTÜRK’ün Meclis Katibi Asil Üyeliğine, Recep Ali AYAZ, Hasan ÇAMUR’un Meclis Katibi Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 2 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:15 Encümen Üyeleri seçimi (2 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Ediz ÖZTÜRK’ün 7 oy, Hasan ÇAMUR’un 7 oy, Fatih BAŞIDİNÇ’in 3 oy, Şahin ALAGAŞ’ın 2 oy, Cemal AKSOY’un 1 adet oy aldığı görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Ediz ÖZTÜRK ve Hasan ÇAMUR’un bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Encümen Üyeliklerine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:16 Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi (3 kişi) hakkında idi.  Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Cemal AKSOY’un 8 adet oy, Hasan Çamur ’un 7 adet oy, Hüseyin GEÇGİN’in 7 adet oy, Mirze TEMEL’in 3 adet oy, Şahin ALAGAŞ’ın 3 adet oy, Erhan UZUNER’in 2 adet oy aldığı görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Hasan ÇAMUR, Hüseyin GEÇGİN ve Cemal AKSOY’un  bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:17 İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi (3 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu üyelerden; Fatih BAŞIDİNÇ’in 10 oy, Erhan UZUNER’in 8 oy, Ediz ÖZTÜRK’ün 7 oy, Mirze TEMEL’in 1 oy aldığı görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Erhan UZUNER, Ediz ÖZTÜRK ve Fatih BAŞIDİNÇ’in bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:18 Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi (1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden Recep Ali AYAZ’ın asil üyelik için, Mirze TEMEL’in yedek üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ’ın Marmara Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Mirze TEMEL’in Marmara Belediyeler Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 19 Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine üye seçimi (2 Asil) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail TÜFEK ve Hasan ÇAMUR’un Asil Üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail TÜFEK ve Hasan ÇAMUR’un Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Asil Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 20 Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine üye seçimi ( 1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden Recep Ali AYAZ’ın asil üyelik için, Mirze TEMEL’in yedek üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ’ın Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Mirze TEMEL’in Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

           

KARAR NO:21 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneğinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Avşa mahallemizin deniz aşırı bir mahallemiz olduğundan ve heran ulaşılabilecek bir karayolu bulunmadığından orda ikamet eden meclis üyemiz Erhan UZUNER’in Belediye başkan yardımcısı olarak atamasının yapıldığını söyledi. Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine Belediye Başkanına verilen aylık ödeneğin 2/3ünü aşmamak üzere Belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir denildiğinden bu konuda görüşlerinizi soruyorum dedi. Salonda bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden görevlendirilen Belediye meclis üyesi Erhan UZUNER’e Belediye Başkan Yardımcısı olarak Belediye Başkanına verilen aylık ödeneğin 2/3 oranında ödenek verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 22- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre Marmara Belediyesi’ne ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca faaliyet raporunun okunması ve ibrası sırasında Meclisi yönetmek üzere yerime 1.Başkan Vekili Hüseyin GEÇGİN’e bırakıyorum diyerek 1.Başkan Vekili Hüseyin GEÇGİN’e Meclise nezaret etmek üzere yerini verdi. Marmara Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunmasına başlandı. 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunun bilgisi verilmesinden sonra Başkan Vekili; 1 yıllık faaliyet raporu hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Üyelerden Şahin ALAGAŞ söz aldı. Yeni dönemde meclis üyesi seçildiklerini ve önceki yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmadıklarından çekimser oy kullanmak istediklerini söyledi. Meclis Başkan Vekili söz aldı, Başkan tarafından hazırlanan 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı tarafından verilen 1 yıllık faaliyet raporunun yeterli olduğuna karar verilerek üyelerden Şahin ALAGAŞ, Fatih BAŞIDİNÇ ve Cemal AKSOY’un çekimser oyu ile diğer üyelerin oy çokluğuyla kabulüne, yapılan oylama sonucu karar verildi. Başkan tüm meclis üyelerine faaliyet raporunu olumlu bulmaları ve gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

 

KARAR NO : 23- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Meclise okudu. Denetim Komisyonu raporu hakkında müzakereler yapıldı. Suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmadığı tespit edildi. Başkan, Komisyon üyeleri ve Meclis üyelerimiz işlerin çok düzgün olduğunu söyledi ve bu konuda personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

KARAR NO : 24- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Baski Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.03.2019 tarihli 5521 sayılı yazısına istinaden kira artış oranının görüşülmesi hakkında idi. Başkan mülkiyeti Belediyemize ait Marmara ilçesi, Marmara merkez mahallesi 2144 parsel nolu taşınmaz içerisindeki depo yerinin, Deniz mahallesi 8357 parsel nolu taşınmaz içerisinde bulunan tahsilat merkezinin, Saraylar mahallesi 101 ada 96 parsel nolu taşınmaz içerisindeki depo yerinin ve 103 ada 7 parsel nolu taşınmaz içerisindeki tahsilat merkezinin kiralarının TÜFE oranında arttırılması hususunda BASKİ Genel Müdürlüğünün yazısı olduğunu söyledi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda yazılı Belediyemize ait taşınmazların (depo ve tahsilat yerlerinin) BASKİ Genel Müdürlüğüne her biri için TÜFE oranında artırılarak kira bedeli belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 25- Tam zamanlı Sözleşmeli TH 5.derecede tekniker kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 15.04.2019 ve 31.12.2019 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2019 yılında yayınlanan tam zamanlı sözleşmeli personel I. sayılı cetvelin 657 sayılı kanuna göre belirlenen net aylık tutarını geçmemek üzere net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 5. Dereceli tekniker kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2019 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında ek ödeme dahil olmak üzere 1 sayılı cetveldeki 2019 yılında uygulanacak 657 sayılı kanuna göre belirlenen net aylık tutarını geçmemek üzere net ücret üzerinden ödenmesine ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

 

KARAR NO : 26- Belediyemiz merkez ve mahallelerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyon satın alınması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan; Her geçen gün gelişen ve bu gelişmeye paralel olarak nüfusu artan turistik ilçemiz ve mahallelerinde yapılacak işlerin taşımacılığında kullanılmak üzere kamyon 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesine dayanarak satın alınmasını düşünüyorum dedi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; İlçemiz merkez ve mahallerinde ve ilçe dışında taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kamyon satın alınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 27- 2019 Yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi.

Başkan gündem maddesi hakkında meclis üyelerini görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler eksikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonunca çalışma yapıldıktan sonra 2019 gelir tarifesine eklenmesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu belirlenen eksikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra yeniden meclise getirilerek görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 28- Saraylar Mahallesi AbrozMevkii G19d14d3d pafta, 118 Ada, 1 Parselde ve Topağaç Mahallesi, Köyiçi mevkii Lokanta yerinin bulunduğu alanda yapılacak düzenlemelerin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Saraylar- Abroz Mahallesinde Abroza yakışır cafe yeri yapmayı düşünüyoruz, daha önceki dönemde de Abrozda yeni çalışmalar yaptık ve hazırlanan projeler halen devam ediyor dedi. Aynı zamanda yine Topağaç Mahallemizde ihale süresi sona eren ve atıl durumda tapusu Belediyemize ait olan yerde düzenlemeler yapılacağını söyledi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu projelerine uygun düzenlemeler yapılabilmesi için ihale süreleri sona eren yerlerin kiracılarını boşaltılarak projelerine uygun olarak düzenlemeler yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 29-      Marmara merkez ve tüm mahallelerimizde alt yapı kanalizasyon çalışmaları bittiğinde yol kenarlarındaki tüm tretuvarların kırılarak parke döşenmesi hususunun görülmesi hakkında idi. Başkan alt yapı çalışmalarımızın hızla devam ettiğini yaz sezonuna yetiştirmek için biten yerlerin döşenmesi için Belediyemizce yol kenarlarındaki tretuvarların ve yolların tamamen temizlenmesi gerektiğini söyledi. Ana cadde sahil bandı için projeler çiziliyor birebir aynısı uygulanacak, logolu aydınlatma direkleri siparişi verildi, projedeki gibi palmiye ağaçları siparişi de verilecek dedi. Ana caddeye adaya yakışan güzel bir gezinti yolu yapılması için hızla çalışmalarımız devam ediyor dedi. Tüm bu çalışmalar için meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler yapılan çalışmaların çok güzel ve yerinde olduğu, mahalle aralarında gelişi güzel çıkmaların olduğundan bunların yıkılmasının uygun olacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu alt yapı çalışmaları devamında tüm cadde, sokak ve mahalle aralarındaki yollara parke taşı döşenmesine oy birliği ile karar verildi

 

Başkan gündem maddelerinin sonunda üyelere herhangi bir sorularının bulunup bulunmadığını sordu. Meclis üyelerinden Şahin ALAGAŞ, 2 adet yazılı dilekçesinin bulunduğunu konuların meclise getirilerek görüşülmesini istediğini söyledi. Başkan dilekçeleri meclise okudu. İlk dilekçede İlçemiz Avşa Mahallesinde veteriner hekimin görevden ayrılması nedeniyle, veteriner hekim istihdamı ve adalarımızda Avşa, Marmara ve Saraylara bağlı diş kliniği kurulmasını arz ederim diyordu. Başkan konu hakkında meclis üyelerine; veteriner hekimin izinde olduğunu halen görevine devam ettiğini ve eksiklikler için Büyükşehirden personel geldiğini söyledi. Diş kliniği içinde önümüzdeki günlerde çalışma yapılacağını söyledi. 2.dilekçesinde; Yiğitler mahallesi, Sahil yolu top sahası bitişiğinde bulunan kumsal bölgeden kazılarak alınan kumların nerede kullanıldığının ve bu bölgeye hafriyat dökümüne neden izin verildiğinin ve bölgedeki hafriyatın, kumsalın acilen temizlenmesini talep ediyorum dedi. Başkan söz konusu yerde Büyükşehir’in çizilmiş projesi var tüm bu çalışmaları Büyükşehir yapıyor çıkan hafriyat buraya dolduruluyor ve burada yeni bir park alanı yapılacak dedi. İşin bitmesi ile tekrar meclise getirilerek oraya yeni bir isim verilecek dedi. Başkan bundan sonrada tüm meclis üyelerinin dışarıdan duyduklarını ve sormak istediklerini gelip sormalarının ve bilgi almalarının uygun olacağını söyledi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Nisan Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

15.04.2019, Saat: 15.45

 

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                               KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                         Mirze TEMEL                                                              Ediz ÖZTÜRK           

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM