Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2019 OCAK AYI 1/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 1. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 24.12.2018 gün ve 307024447-301.03-E.518/2482 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04.01.2019 Cuma günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Fırat ALİOĞLU, Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdikleri görülerek, yapılan oylama sonucu Fırat ALİOĞLU, Aydın DİNÇER ve Okan YARAR’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan 2019 yılının ilk meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak "Öncelikle 2019 yılının Marmara'mıza, hemşerilerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dilerim. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm personeliyle adamızı daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaktır. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken diğer belediyelere örnek olan sosyal belediyecilik çalışmalarımız da sürecektir. Hemşerilerimizin çok değerli ilgi ve destekleriyle adamıza hizmet ve yatırımlarımız son hızıyla devam edecektir. 2019 yılının Marmara Adası için turizmde yeni bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını bir kez daha kutlarken, 2019'de tüm dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini dilerim” diyerek toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 1: Belediye Meclisinin 2019 yılı 1 aylık tatil döneminin belirlenmesi hakkında idi. Başkan konuyu üyelerin müzakeresine sundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre Belediye Meclisinin 2019 tatil döneminin Mart 2019 ayında olmasına oy birliği ile karar verildi.

 

            KARAR NO: 2: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre 2019 yılında görev yapacak denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi (3 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis görevlisi tarafından toplanıldı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Mirze TEMEL’in 7 adet oy, Mehmet ÇAKIRGÖZ’ün 7 adet oy ve Yakup AKSU’nun 7 adet oy aldığı görülerek, Başkan Üyelerden en çok oy alan  Mirze TEMEL, Mehmet ÇAKIRGÖZ ve Yakup AKSU’nun  2019 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek sesle ilan etti.

 

KARAR NO: 3: Tam zamanlı Sözleşmeli SH 1.derecede veteriner kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan adamızdaki başıboş ve sahipli hayvanların bakımı ve aşılanması için Belediyemiz bünyesinde Avşa mahallemizdeki hayvan barınağında veteriner hekim çalıştırmak zorunluluğumuz kapsamında; Avşa hayvan barınağında tam zamanlı sözleşmeli veteriner çalışması ve Belediyemizin hayvan sağlık işlerini yürütmek amacıyla 1 adet tam zamanlı veterinere ihtiyacımız olduğunu söyledi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden 01.01.2019 ve 31.12.2019 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2019 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli veteriner çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu Belediyemizin tüm ada kapsamındaki Hayvan sağlık işlerini yönetmek amacıyla yukarıda belirtilen tarihler ve ek ödeme dahil olmak üzere 1 sayılı cetveldeki 2019 yılında uygulanacak net tavan ücret üzerinden tam zamanlı veteriner çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 4: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2019 ve 31.12.2019 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2019 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2019 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında ek ödeme dahil olmak üzere 1 sayılı cetveldeki 2019 yılında uygulanacak net tavan ücret üzerinden ödenmesine ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

 

KARAR NO: 5: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2019 ve 31.12.2019 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2019 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2019 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında ek ödeme dahil olmak üzere 1 sayılı cetveldeki 2019 yılında uygulanacak net tavan ücret üzerinden ödenmesine ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

 

KARAR NO: 6: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 5.derecede mühendis kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2019 ve 31.12.2019 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2019 yılında yayınlanan tam zamanlı sözleşmeli personel I. sayılı cetvelin 657 sayılı kanuna göre belirlenen net aylık tutarını geçmemek üzere net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 5. Dereceli mühendis kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2019 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında ek ödeme dahil olmak üzere 1 sayılı cetveldeki 2019 yılında uygulanacak 657 sayılı kanuna göre belirlenen net aylık tutarını geçmemek üzere net ücret üzerinden ödenmesine ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

 

KARAR NO: 7: Belediye Başkanının ve Belediye personellerimizin olası toplantı, davetlere katılma veya yurtdışında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bütçe dönemi içerisinde yurt dışına çıkmasına izin verilmesinin kabulü hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan bundan sonra Belediye işleri için lüzum olduğu takdirde yurtdışına çıkmamız gerekeceğini söyledi. Bu nedenle yıl içini kapsayan genel bir karar almamız gerekiyor dedi. Meclis üyelerine konu hakkında görüşlerini sordu. Salonda bulunan tüm üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan o zaman gündem maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanının ve Belediye personellerimizin olası toplantı, davetlere katılma veya yurtdışında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere bütçe dönemi içerisinde yurt dışına çıkmasına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:  8: İlçemiz Okullar Mahallesinde hazineye ait taşınmazın Belediyemize tahsisi işleminin görüşülmesi hakkında idi. Başkan İmar ve Şehircilik Müdürünü konu hakkında açıklama yapmak üzere toplantıya davet etti. Gündem maddesi hakkında gerekli açıklama yapıldı. Başkan meclis üyelerine konu hakkında görüşlerini sordu. Salonda bulunan üyelerden Yaşar AYDOĞAN söz aldı. Gündem maddesi ile ilgili tahsis istenen yer hakkında çalışma ve araştırma yapabilmemiz için gelecek toplantıda tekrar görüşmesi için red oyu kullanıyorum dedi. Yine üyelerden Yakup AKSU, gündem maddesi ile ilgili taşınmazı işgal eden kişinin Milli Emlak ile ilgili tüm yazışmalarını, işgal amacının nedenlerini, ne amaçla kullanmak istendiğini Maliyeye ecrimisil ödenip ödenmediğini bu konularda bilgi almak üzere bir çalışma yapma yönünde düşüncem olduğundan gelecek toplantılarda tekrar görüşülmesi için red oyu kullanıyorum dedi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Konu hakkında yapılan müzakereler sonucunda, Marmara Milli Emlak Servis Şefliğinin  E.20440 sayılı yazısında tahsis amacı sorulan;  mülkiyeti  hazineye ait ve  İmar planımızda Belediye Hizmet alanı olarak gözüken taşınmazın; tamamının Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere “Üzeri Açık Depolama Alanı”  olarak Belediyemize tahsisinin istenmesine, gereği için Meclis kararımızın bir suretinin, tahsis işlemlerinin tamamlanması için  Marmara Milli Emlak Servis Şefliğine gönderilmesine 2 üyenin red oyu üzerine oy çokluğu ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ocak Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 04.01.2019, Saat: 15.50

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                      KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

                                                                   (Bulunmadı)

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM