Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2019 ŞUBAT AYI 2/1MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 2. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.01.2019 gün ve 30702447-301.03-E.10/250 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04.02.2019 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Aydın DİNÇER’in toplantıya katılmadığı ve telefon ile arayarak mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Aydın DİNÇER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Saraylar Mahallesi (Abroz) 151 Ada, 1 Parselde bulunan yer ile ilgili 30.01.2019 tarihli verilen dilekçenin görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Mülkiyeti Belediyemize ait Ekinlik Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 118 Ada, 1 ve 2 Parselde bulunan yerlerin Ekinlik Köyü Betonarme İskele sahasında kullanılmak üzere devri ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 04.02.2019 tarihli gönderilen yazının görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce 5 yıllık bir dönemi hep beraber meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte bitirdik Allah nasip ederse bu dönemin son toplantısını yapıyoruz dedi. Bundan önce bu görevi yapan birçok arkadaşlarımız oldu bundan sonrada yine yeni arkadaşlarımız bu göreve seçilerek görevini aynı şekilde yeni dönemde devam ettirecekler, ben ve ekip arkadaşlarım görevimizi yasalar dahilinde en iyi şekilde yapmaya çalıştık, güzel bir dönem geçirdik, adalarımız için her zaman hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. Üyelerden Yakup Aksu söz aldı. Başkana bu güzel konuşmaları ve temennileri için teşekkür etti. Başkan ve ekip arkadaşlarıyla birlikte 5 yıl boyunca hiçbir zaman muhalefet yapmadan el ele çalıştık, yine adalarımız için hep birlikte çalışmaya hazırız dedi. Meclis üyeleri birbirine teşekkür etti, başka söz alan olmadı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

 

KARAR NO- 9: 2019 Mali yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2019 yılı Gelir tarifemizin hazırlanarak bittiğini ancak bazı eksikliklerin olduğu tespit edildiğini, iskele geçiş ücretlerinin belirlendiğini ve iskele geçişte dışarıdan gelen esnafımızın masraflı geldiğini, bu durumu hafifletmek için bu yıl indirime gidilmesi gerektiğini söyledi. 2019 yılı Gelir tarifemizde; Küçük Sanayi Çarşısı 6 no.lu dükkan yerinin Hüseyin KIRAN’ın bıraktığını, ihale sonucu 254,00TL. olarak Murat CİNCİ adına yazılması gerektiğini, Belediye Oteli (Sunlight) Yıllık kirası (Ocak-Yasal artışlı) olarak belirlenmiş olup 12.494,44 TL. olarak işlenmesi gerektiğini, Çınarlı Mahallesi Telekom Binası yeri yasal artış olarak belirlenmiş olup 643,40TL. olarak işlenmesi gerektiğini, Marmara-Topağaç Mah. Muhtarlık Üstü 2nolu Lojman (Cevattin ŞENTÜRK) 2019 kirasının 406,00TL. olarak işlenmesi gerektiğini, Belediye Pasajı 10 Nolu Dükkan ve deposu (Gemi Kur.Gn.Müd.lüğü Fenerler Baş Tek.liği) yasal artış olarak belirlenmiş olup 8.121,60TL. olarak işlenmesi gerektiğini dedi.

 

Ayrıca; 2019 ÜCRET TARİFESİ:

MADDE 25) İSKELE VE LİMAN İŞGALİYE ÜCRETİ

Gemi ve motora yüklenen otomobil, pikap, traktör vb.

         5.00.-TL

Minibüs ( 1 İle 18 Kişi Arasında Yolcu Taşıma Kapasiteli Araçlar)

         10.00.-TL

Otobüs (18 Kişiden Fazla Yolcu Taşıma Kapasiteli Araçlar)

         15.00.-TL

Kamyonet (1 İle 6 Teker Arası Yük Nakli Yapan Araçlar)

         10.00.-TL

Kamyon (6 Tekerden Fazla Yük Nakli Yapan Araçlar)

          15.00.-TL

Tır (Çekici, Römorkör, Dorse Takılı Araçlar)

          20.00.-TL

Lowbed Tır (Ağır İş Makinesi vb. Taşıyan Araçlar)

         70.00.-TL

 

MADDE 18) YÜKLEME- BOŞALTMA İZİN ÜCRETİ (13010)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden belediyemize ait Bedalan, Viranköy ve Saraylar  iskele ve rıhtımlarına yanaşarak her türlü malzemenin yükleme ve boşaltmalarına izin verilen gemilerden tonilato belgesinde yazılı ton başına ücret alınır.

TARİFE:

 Blok Mermer Tonu Yurt Dışına İhraç Edilenler- Yurt içine sevk edilenler   

Yurt Dışına Kırma Mıcır Ton Başı (Firmaya)

1,76TL

Yurt Dışına Kırma Mıcır Ton Başı (Gemi Ücreti)

0,85TL

Yurt İçi Kırma Mıcır Ton Başı (Firmaya)

                 1,69TL

Yurtiçi Moloz Ücreti Ton Başı (Firmaya)

2,26TL

Yurtdışı Conterner Ton Başı (Firmaya)

3,63TL

 

Yükleme ve boşaltma izni verilen gemilerden ton başına                         

Yurt dışına ihraç edilenlerden Blok (Firmaya)

1.69-TL

Yurt içine sevk edilenlerden Blok (Firmaya)

   1.57-TL

Vinç Yükleme Ücreti Ton Başına

5.02-TL

Gemi ücreti Blok Ton Başına (Yurtdışı)

                2.18 TL

Gemi ücreti Blok Ton Başına (Yurtiçi)

1.57-TL

 

Olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Başkan gündem maddesi hakkında meclis üyelerini görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler eksikliklerin 2019 gelir tarifesine eklenmesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda yazılan maddelerin Plan Bütçe Komisyonunca gerekli çalışmalarının yapılması üzerine 2019 yılı Gelir tarifesine işlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO- 10- Marmara İlçesi, Saraylar mahallesi Belediye Hizmet Binası Altındaki 103 Ada, 7 Parselde bulunan 1 ve 2 nolu Dükkan Yerinin kira sürelerinin belirlenmesi hakkında idi. Başkan Saraylar Mahallemizde mülkiyeti Belediyemize ait yerde Migrosun kiralama suretiyle çalışmalarına devam ettiği ancak kira süresi sona erdiğinden belirtilen yerlerin 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasının uygun olacağını söyledi. Başkan esnafı düşündüğümden her zaman ihaleye çıkmasın alan uzun vadeli yatırım yapsın ve yaptığı yatırıma değsin, Meclis nasıl uygun görürse bende katılırım dedi. Başka söz isteyen olmadı. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu mülkiyeti Belediyemize ait olan Marmara İlçesi, Saraylar mahallesi Belediye Hizmet Binası Altındaki 103 Ada, 7 Parselde bulunan 1 ve 2 nolu Dükkan Yeri 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasına bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 11- (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: Saraylar Mahallesi (Abroz) 151 Ada, 1 Parselde bulunan yer ile ilgili 30.01.2019 tarihli verilen dilekçenin görüşülmesi hakkında idi. Başkan bundan birkaç gün önce vefat eden Sabri AYDOĞAN adına kayıtlı Abroz mevkiindeki 151 Ada, 1 parseldeki hissesine düşen taşınmazı geride kalan mirasçılarının Belediyemize vermiş olduğu dilekçe ile bedelsiz olarak Belediyemize bağış yapmak istediklerini yazılı olarak bildirdiler. Konu hakkında açıklama yapmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürü toplantıya davet edildi. Bulunan alan hakkında açıklama yaptı. Spor alanı olarak düzenlenen alan için meclis üyelerinin görüşleri soruldu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesinin oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Saraylar Mahallesi (Abroz) 151 Ada, 1 Parselde bulunan yerin bedelsiz olarak Belediyeye bağışlanmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO- 12- (Önergenin 2.maddesi) : “Mülkiyeti Belediyemize ait Ekinlik Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 118 Ada, 1 ve 2 Parselde bulunan yerlerin Ekinlik Köyü Betonarme İskele sahasında kullanılmak üzere devri ile ilgili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 04.02.2019 tarihli gönderilen yazının görüşülmesi” hakkında idi. Başkan Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından gelen tapu devri hakkındaki yazıyı okudu. Konu hakkında açıklama yaptı. Ekinlik Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 118 Ada, 1 ve 2 parselde bulunan yerlerin Ekinlik Köyü Betonarme İskele sahasında kullanılmak üzere devri yapılmasının istendiğini anlattı. Meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. İskelelerin adalarımız için hayati önem taşıdığını bu nedenle uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; Marmara İlçesi, Ekinlik Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde mülkiyeti Belediyemize ait 118 ada 1 ve 2 parsellerin; Ekinlik Köyü Betonarme İskele sahasında liman hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18-e maddesine göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz tapu devrinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Şubat Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 04.02.2019, Saat: 15.30

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                      KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Fırat ALİOĞLU                 Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM