Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 ARALIK AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2020 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.11.2020 gün ve E-307024447-105.04-2303 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.12.2020 Salı günü saat: 14.00’de yapılacak meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Ediz ÖZTÜRK ve Şahin ALAGAŞ’ın toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Ediz ÖZTÜRK ve Şahin ALAGAŞ’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “İlçemiz Abroz Mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait 137 Ada 4 ve 11 parsel no.lu taşınmazların ağaçlandırma amaçlı olarak, imar planımız gereği Belediyemize tahsisinin istenmesi”

Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

            KARAR NO : 85- Belediyemiz Çınarlı Mahallesi Çınaraltında bulunan mevcut cafenin ve eski metruk durumda bulunan ilkokulun yıkılıp yerine proje çalışması dahilinde düzenleme yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan mevcut okul yaklaşık 60 yıllık olup metruk durumdadır, iki ilkokul var bir tanesini tadilat yaptık onu yıkmıyoruz, mesire piknik alanı olarak yapıyoruz dedi. Mevcut yapının okul olarak kullanılmadığını ve Çevre Şehircilik il Müdürlüğünden yetkili kişiler tarafından gelinerek kontrolü sağlandığını söyledi. Yapı yeri gerekli projelerimiz yapılarak değerlendirilecektir dedi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Çınarlı Mahallesi Çınaraltında bulunan mevcut cafenin ve eski metruk durumda bulunan ilkokulun yıkılıp yerine proje çalışması dahilinde düzenleme yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 86. İlçemiz merkez ve mahallelerinde bulunan ihale yerleri sona eren yerlerin ihale sürelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan ihale süreleri sona eren ihale yerlerimizin turizmin etkisi açısından yeniden düzenlendiğini, kiralayan kişilerin oldukça yüksek yatırımlarının kısa süreli ihaleye verilmesi sonucundan karşılayamayacağı ve ada turizminin kısa sürdüğü düşünüldüğünden ihale yerlerinin 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasının gerektiğini söyledi. Bu konuda sadece esnafı düşündüğümden her zaman ihaleye çıkmasın ve alan uzun vadeli yatırım yapsın, yaptığı yatırımda  değsin dedi. Salonda bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu ihaleye çıkarılacak olan yerlerin 5 yıllığına ihaleye çıkarılmasına, mevcut yerlerde yeni düzenlemelerin yapılmasına, bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 87. Marmara merkez de bulunan balıkçı dükkanlarının bulunduğu alanda düzenlenme yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan daha önceki dönemlerde balık satış yeri olarak birkaç küçük dükkanların yapıldığını daha sonra buraları ihaleye verilerek balık restoranları olarak hizmet verdiklerini ve turistlik ilçemizde bu tarz yerlere ihtiyacımız olduğunu, mevcut yerlerin daha iyi toparlanması gerekmektedir dedi. Ayrıca balık satılan yerlerin deniz kenarında olması gerektiğini, bu alanlarda balık- midye satacak küçük dükkanların yapılmasının uygun olacağını söyledi. Meclis üyelerine bu konu hakkında görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan meclis üyeleri gerekli düzenlemeler yapılarak bu yerlerin yeniden ihale edilmesinin uygun olacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara merkez de bulunan balıkçı dükkanlarının bulunduğu alanda düzenlenme yapılarak yeniden ihale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 88. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “İlçemiz Abroz Mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait 137 Ada 4 ve 11 parsel no.lu taşınmazların ağaçlandırma amaçlı olarak, imar planımız gereği Belediyemize tahsisinin istenmesi” hakkında idi. Başkan maliye arazilerini vatandaşlar tarafından cinsine bakılmadan talep ettiklerini, bu alanın 1.derece sit alanı olduğunu, burada ağaçlandırma yapılacağını söyledi. Ayrıca Maliyeden talep edilerek, bu alanı imar planına işleyip, kamu yarına kullanacağımızı söyledi. Bu konuda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salon hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemiz Abroz Mahallesinde mülkiyeti maliye hazinesine ait 137 Ada 4 ve 11 parsel no.lu taşınmazların ağaçlandırma amaçlı olarak, imar planımız gereği Belediyemize tahsisinin istenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Aralık Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 01.12.2020, Saat: 15.30

 

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                           Y. KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                         Mirze TEMEL                                                           Recep Ali AYAZ    

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM