Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 ARALIK AYI 13/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2020 yılı Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısının 13. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 07.12.2020 gün ve E-307024447-105.04-2365 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 07.12.2020 Perşembe günü saat: 14.00’de yapılacak meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddesinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 89. Belediyemizin Güneş Enerji Santrali kurulumu için gerekli olan resmi finansman desteği sağlanması konusunda her türlü iş ve işleyişinin yerine getirilmesine, 10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı Kanununun on beşinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji santrali kurulumu 4749 Finansman Borç Yönetimi Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 4734 Kamu İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 13 ve 18 üncü maddesi kapsamında; Ekinlik Köyü, Çakıltepe Mevkisinde mevcut bulunan 106 ada, 86 nolu parsel’de kurulacak olan Güneş Enerji Santraline ilişkin yaklaşık maliyeti 6.500.000,00-TL tutarında olması nedeniyle; iş ve işlemlerin yürütülmesi, İller Bankasından teminat mektubu alınması, kredi kuruluşu, banka veya finansman kuruluşu olan Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile 6.500.000 TL tutarında Genel Kredi Sözleşmesi imzalamaya ve kredi kullanımıyla ilgili her türlü evrağı imzalamaya, krediyi kullanmaya, bu sözleşmeye göre yapılacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerji santralinin tüm müştemilatı ile birlikte kredi veren kuruluşa Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye ve her türlü evrağı imzalamaya ve ilgili dağıtım şirketinden gelen gelirlerinin temlik etmeye ve temlik sözleşmesi imzalamaya, Aylık İller Bankasından gelen payların Vakıf Katılım Bankasın A.Ş aktarılması hususunda Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’a tam ve tek olarak yetki verilmesi, bunun yanı sıra aylık ödenecek kredilerin üretilecek elektrik bedelinin karşılanamaması durumunda belediyenin kasasından herhangi bir nakit çıkışı olmaması ve mali yapısının bozulmaması için gelir kaybı sigortası yaptırılması, bu proje ile ilgili danışmanlık, iş ve işlemlerin mevzuata uyumluluğu sağlanması diğer hizmetlerle ilgili yenilenebilir GES Projesi Devletimizin teşvikleri kapsamında belediyemize önemli gelir sağlayacağı ve belediyemize önemli bir kazanım sağlayacağı, GES’le ilgili belediyemize ait arazinin kişi ve kuruluşlara devrinin olmayacağı, GES santralinin işletme hakkının, üst hakkının, devir ve imtiyaz hakkı devredilemeyeceği, belediyemiz tarafından işletileceği, enerji bedelinin belediyemiz adına tahakkuk edeceği, Belediyemizin belirlemiş olduğu emanet hesaba yatacağından, yukarıdaki hususular göz önüne alındığı tüm hak ve yetkiler belediyemiz uhdesinde kalacağı, 6098 sayılı Borçlar Kanununu ve 4734 Kamu İhale Kanunu hükümleri kapsamında enerji santralinin geliri oranında borçlanılması, borcun enerji santralinden gelen bedelin teminat olarak verilmesine, Belediyemiz ana kasasından hiçbir ödeme yapılmadan santralin geliri ile borcun ödenmesine diğer hizmetlerle ilgili hizmet projesi şeklinde yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Aralık Olağanüstü toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 10.12.2020, Saat: 15.00

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                           KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                      Mirze TEMEL                                                         Ediz ÖZTÜRK   

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM