Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 EKİM AYI 10/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI! - 4

1-KAYIT VE SURET HARÇLARI

                                                            BELEDİYE GRUBU               HARCIN MİKTARI

a) Her sayfa başına

4

0.75.-TL

b) Harita, plan ve krokilerin m2’sinden

4

12.00-TL

2-İMAR  MEVZUATI GEREĞİNCE ALINACAK HARÇLAR

Bedelsiz Kamusal Alan Yola Terki Olmayanlardan:

 

 

HARCIN MİKTARI

CİNSİ

BELEDİYE GRUBU

TİCARET

MESKEN

a)İlk Parselasyon harcı (her m2 için )

4

0.15- TL

    0.15 TL

b)İfraz ve Tevhid harcı (her m2 için )

4

0.15- TL

    0.15 TL

c) Plan ve proje tasdik harcı (her m2 için )

4

0.20.-TL

    0.15 TL

3- ZEMİN AÇMA VE TOPRAK HARFİYAT HARCI

 

HARCIN MİKTARI

CİNSİ

BELEDİYE GRUBU

TİCARET

KONUT

a) Toprak (beher m3 için)

4

     0.45.-TL

  0.45TL

b) Kanal (beher m2 için)

4

1.50.-TL

  1.50TL

 

4- YAPI KULLANMA İZİN HARCI( Her İnşaat m2’sinden)

 

HARCIN MİKTARI

CİNSİ

BELEDİYE GRUBU

TİCARET

KONU

a) Yapı kullanma izin harcı

4

0.15.-TL

0.15.-TL

 

5- MUAYENE VE RUHSAT RAPOR HARCI

CİNSİ

BELEDİYE GRUBU

HARCIN MİKTARI

Muayene ruhsat ve rapor harcı

4

12.5-TL.

 

6- SAĞLIK BELGESİ HARCI

CİNSİ

BELEDİYE GRUBU

HARCIN MİKTARI

Sağlık Belgesi Harcı

4

  3.00-TL

Gıda Sicil Belgesi Harcı

4

          242.00.TL

         

 

7-BİNA İNŞAAT HARCI

1.KONUT İNŞAATI

Beton, demir kagir, yarı kagir

Ahşap ve diğer

Yapılarda m2 başına

Yapılarda m2 başına

BELEDİYE GRUBU (4)

BELEDİYE GRUBU (4)

a) 100 m2’ye kadar

1.50.-TL

1.50-TL

b) 101-120m2

2.25.-TL

2.25-TL

c) 121-150m2

3.00.-TL

3.00-TL

d) 151-200m2

3.50.-TL

3.50-TL

e) 200m2’den yukarı

4.00.-TL

4.00-TL

 

 

2. İŞYERİ  İNŞAATI

Beton, demir kagir, yarı kagir

Ahşap ve diğer

Yapılarda m2 başına

Yapılarda m2 başına

BELEDİYE GRUBU (4)

BELEDİYE GRUBU (4)

a) 25 m2’ye kadar

6.00-TL

6.00-TL

b) 26-50m2

7.00-TL

7.00-TL

c) 51-100m2

7.00-TL

7.00-TL

d) 101m2’den yukarı

8.00-TL

8.00-TL

 

8-ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

Tartı ağırlıklarının her birinden

 1.50.-TL

Uzunluk ölçülerinin her birinden

 1.50.-TL

Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerini her birinden

 3.00.-TL

El terazilerinden

 6.00.-TL

Normal masa terazilerinden

 9.00.-TL

Otomatik ibreli terazilerden

11.00.-TL

Elektronik terazilerden

13.00.-TL

Kantar ve basküllerden

           24.00.-TL

 

9- TELLALLİK HARCI

Tellallık  Harcının nispeti %2’dir. 100.-TL’sını aşan şartlarda aşan kısım için nispet %1’dir.

 

Uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

2021 YILI VERGİLER

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi Ve Harç Tarifelerinin

Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin 11.07.2014 Tarihli ve 29057 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda Belirlenen Tutarlar:

(2011/1 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine Göre Marmara Adalar Belediyesi 4. Grupta Yer Almaktadır.)

2464 Sayılı B.G.K.’nun 15.Maddesi Gereğince 2021 Yılında Uygulanacak İlan ve Reklam Vergisi Tutarları;

        MADDE 1) İLAN VE REKLAM VERGİSİ

            KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam ilan ve reklam vergisine tabidir.

TARİFE

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

 

20

 

100

 

 

 

 

80,00TL

 

Cadde

20

100

 

 

 

80,00TL

 

Sokak

20

100

 

 

 

80,00TL

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 

 

 

40,00TL

 

Diğer

8

40

 

 

 

40,00TL

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

 

 

 

10,00TL

Cadde

2

10

 

 

 

10,00TL  

Sokak

2

10

 

 

 

 

10,00TL

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

 

 

 

100,00TL 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

 

 

 

100,00TL 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

Bütün yerlerde

 

 

 

0,01

 

0,25

 

 

 

 

 0,25TL

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

0,02

0,50

  

  

  

 0,50TL

 

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİNİN UYGULANMASINDA AŞAĞIDAKİ                                                                ESASLAR UYGULANIR

a- m2 üzerinden yapılan harcamalarda yarım m2’ye kadar olan kesirler yarım m2’ye,  yarım m2’ yi aşanlar ise tam m2’ye tamamlanır.

b-Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.

c-Vergi tarifesinin 1,2 ve 4’ncü maddelerinde belirtilen ilan ve reklamların süresi 6 aydan, 3’ncü maddede belirtilen ilan ve reklamların süresi 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıla, hafta kesirleri tam hafta sayılır.

d-Çok cepheli ilan ve reklamlarda m2 hesabı her cephe için ayrı ayrı yapılır.

e-Vergi tarifesinin  5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basım evinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.

f-İlan ve reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki vergi tarifesinin 1,2 ve 4. maddelerinde belirtilen yıllık ve devamlı ilan reklamlara ait beyannameler MAYIS ayı içerisinde beyannameye dayanarak tahsil olunur.

g-Vergi tarifesinin 3’ncü maddesinde yazılı olup, cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine veya binaların cephe ve yanlarına asılan ilan, bez vs. maddeler vasıtası ile geçici mahiyetteki ilan ve reklamların üzerine ilan reklam vergisinin alındığı yazılır. Vergisi ödenen ve asılı kalacağı tarihler belirtilir.

h-Vergi tarifesinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı ilan ve reklam araçlarının vergisinin ödendiği sırada damga ile işaretlenerek veya “ilan ve reklam vergisi alınmıştır” kaşesi basılarak belgelendirilir.

 

VERGİNİN ÖDENMESİ

İlk defa mükellefiyete girenler  beyanname verme süresi içinde, eski mükelleflerden MAYIS ayı içinde makbuz karşılığı tahsil olunur.

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİNDEN İSTİSNA VE MUAFLIKLAR

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 14’ncü maddesi gereğince aşağıda sayılan ilan ve             reklamlardan ilan ve reklam vergisi alınmaz.

T.R.T. Kurumu tarafından yapılan ilan ve reklamlar.

Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar.

Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç ve dış kapılarına konan ve kimliklerini gösterir levhalar.

İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarif nameler.

Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerinin içine dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ (yarım) m2’ yi aşmayan ışıksız levhalar.( Alanı ½ (yarım) m2’yi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden vergiye tabidir.)

Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve P.T.T ve T.C.D.D. Yolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar.

Siyasi Partiler  Kanunu’na göre siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar.

6’ncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapan ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye’deki ticaret, sanayii, tarım ve mesleki müesseselerin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adresini ihtiva eden kitap, broşür, katalog ve dergiler.

Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki  ilan ve reklamlar.

Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzeyinde yaptıkları ilan ve reklamlar.

 

MADDE 2)  EĞLENCE VERGİSİ

KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17,18,19,20 ve 21’nci maddelerinde belirtilen Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir.

(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare,dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

 

 

 

15,00TL 

51 m²-150 m² arası

5

100

 

 

 

20,00TL

151 m²-300 m² arası

5

100

 

 

 

25,00TL 

301 m²’den yukarı

5

100

 

 

 

 60,00TL

4 yıldızlı otelde

5

100

 

 

 

 60,00TL

5 yıldızlı otelde

5

100

 

 

 

 60,00TL

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

 

 

 

 5,00TL

26 m²-50 m² arası

5

100

 

 

 

 5,00TL

51 m²-100 m² arası

5

100

 

 

 

 10,00TL

101 m²-200 m² arası

5

100

 

 

 

 10,00TL

201 m²’den yukarı

5

100

 

 

 

 15,00TL

 

NOT : Tarifede sayılan eğlence yerleri haricinde kalan başka yerlerden bu eğlence yerleri gibifaaliyette bulunması halinde faaliyette bulunulan her gün için yukarıdaki tarifede    benzerlerinden eğlence vergisi alınır.

Eğlence vergisi, mükelleflerden 75 (yetmişbeş) gün üzerinden tahsil edilir.

EĞLENCE VERGİSİNİN UYGULANMASINDA AŞAĞIDAKİ ESASLAR UYGULANIR.

Açık havada yapılan eğlencelerden havanın yağışlı olduğu günlerde eğlence vergisi alınmaz. Mükellefin vereceği dilekçe ile yağışlı gün sayısı kadar eğlence vergisi tahakkukundan         düşülür.

VERGİNİN ÖDENMESİ

İşyeri sahipleri o aya tahakkuk eden eğlence vergilerini müteakip ayın 20’sine kadar Belediyemize yatırmaları gerekmektedir. Belediyemize yatırılmadığı taktirde Belediyemizin            gezici tahsildarlarına makbuz karşılığı yatırılır.

MADDE 3) ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44’ncü maddesine istinaden          Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyenin katı atık toplama         hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan tüm binalar Çevre         Temizlik Vergisine tabidir.

TARİFE

1.Öğrenci sayısına göre tespit edilen yerlerden;

 

Okul, Yurt, kreş, Dershane, Kurs, Eğitim Merkezi, anaokulu, yuva eğitim ve öğretim faaliyeti yapan binalar

5 inci Derece

2. Yatak kapasitesine göre tespit edilen konaklama tesisleri ile, hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalardan;

 

 

a) Pansiyonlar

3 üncü Derece

b) Oteller(20-50 yatak arası)

     50-150 yatak arası

5. Grup 4. Derece

4. Grup 4. Derece

c) Resmi olan, otel model ve dinlenme tesisleri

1 inci Derece

Turizm belgeli turistik otel ve moteller

1 inci Derece

3. a) Kullanım alanı m2’ ye göre tespit edilen her türlü yeme, içme ve eğlence yerlerinin tümü

Kapalı kışlık lokanta

5. Grup 4. Derece

Açık lokanta

4. Grup 4. Derece

Manav , bakkal, pastane

5. Grup 3. Derece

Büfe

7. Grup 3. Derece

Kasap

4. Grup 3. Derece

Disko

3. Grup 3. Derece

Kıraathane

5. Grup 4. Derece

b) Kullanım alanı m2’ ye göre tespit edilen daimi suretle faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor salonları gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerlerin tümü.

5.inci. Derece

4. Koltuk sayısına göre tespit edilen sinema, tiyatro, opera, bale vs. gibi biletle girilen yerlerin tümü.

2 inci Derece

 

5.1,2,3 ve 4’üncü sıradakiler hariç olmak üzere ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunların dışında kalan faaliyetlere mahsus binalardan;

 

a) Manifatura Zeytin Koop, Zeytin Koop. Satış yeri, TEK, Yağhane,

5. Grup 3. Derece

b) Marangozlar

6. Grup 4. Derece

c) Bankalar, Postane

3. Grup 1. Derece

6. İlçemizde bulunan mesken olarak kullanılan tüm binalar 7’inci gruba dahil olup;

 

a) Mesken olarak kullanılan binalar

1. Derece

b) Yazlık sayfiye evleri, siteler, villalar gibi 2. Konut bölgesi

7. Grup 1. Derece

7. Büyük marketler (Bim, Gross, Migros, Gima,Hekimoğlu vb.)

6. Grup 2. Derece

8. P.T.T Binası

6.Grup 1. Derece

 

NOT: BELEDİYEMİZDEN İŞYERİ VEYA KONUTLARI İÇİN İSKAN BELGESİ ALMAYA GELENLER, İŞYERİ AÇAN, KAPATAN VEYA NAKİL YAPANLAR, SU ABONESİ OLMAK İÇİN BAŞVURANLAR, SU ABONESİNİ KAPATANLAR VEYA YENİLEYENLER ÖNCELİKLE EMLAK ŞEFLİĞİ BÜNYESİNDE KURULU BULUNAN ÇEVRE TEMİZLİK SERVİSİNE GÖNDERİLEREK, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BEYANLARINI DOLDURMALARI SAĞLANMALI, DAHA SONRA İLGİLİ BİRİMLERCE  İŞLEMLERİ YAPILMALIDIR.

2021 YILI TARİFESİ : DERECE VE GRUPLARI BELİRLENEN BİNALARIN AYLIK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNE İSABET EDEN VERGİLERİN ÜZERİNE VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA 2021 YILI İÇİN UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANININ %50’Sİ  İLAVE EDİLMEK SURETİYLE BULUNACAK MİKTAR AYLIK VERGİ MİKTARI OLACAKTIR.

 

Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Başkan 2021 Mali yılı gelir tarifemizin hayırlı olmasını dilerim dedi, tüm komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

KARAR NO: 73- Komisyona havale edilen 2021 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2021 yılı mali yılı gelir ve gider bütçelerinin komisyon çalışmalarının tamamlanarak komisyon raporu ekinde Belediye meclisince görüşülmek üzere geldiğini söyleyerek bütçe ekindeki bütçe komisyon raporunu üyelere okudu. Okunan Bütçe Komisyon Raporu şöyleydi: BÜTÇE KOMİSYON RAPORU: “Belediye Meclisince görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen 2021 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesinin tarafımızdan incelenmesi sonucu: 1-Zabıta memurlarına Bütçe Kanununa göre yasal artış üzerinden aylık fazla çalışma ücreti verilmesine, 2-2021 Mali yılında muhtaç kişilere kişi başına ayda 300,00-TL’si Aceze Yardımı yapılmasına, 3-Uhdelerinde resmi bir görev bulunmayan Belediye Başkanı, Belediye Başkan Vekili, Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri 6245 Harcırah Kanunu Hükümlerine göre Harcırah ödenmesine,4-Belediye Başkanının her yıl için izin süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, izin süresinde aylık maaşının aynen ödenmesine, Belediyemizce 2021 Mali yılında uygulanmak üzere hazırlanarak Komisyonumuza havale edilen 40.828.700,00.-TL tutarında Gelir ve Giderlerin denk olarak hazırlanan Bütçenin yukarıda maddeler halinde yazdığımız önerilerimizin de dikkate alınarak görüşmek üzere raporumuzu Yüce Meclisin görüşlerine arz ederiz.” Başkan okunan Komisyon Raporu hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu, söz isteyen olmadı, komisyon raporu meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu komisyon raporunun 2021 mali yılında aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. 2021 mali yılı gelir ve gider bütçelerinin görüşülmesine başlandı. 2021 mali yılı gelir bütçesinin madde madde daha sonra bölüm bölüm okunarak müzakeresine ve oylanmasına başlandı.

               5393 Sayılı Belediye Kanununun 62 inci maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanan :           

 

2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

                                                         MARMARA BELEDİYESİ                              

 

Madde 1

Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 40.828.700,00 TL.ödenek verilmiştir.

Madde 2

Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 40.828.700,00 TL. olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3

2021 Yılı gider bütçesinde yer alan  ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4

(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 5

6245 sayılı harcırah kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek

 günlük yol giderler bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 8

Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya                                                                                                                                                                                               üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 9

Belediyeye ait akar nevinde tüm taşınmazlar ile kira alacakları, vergi gelirleri, borçlanma yoluyla elde edilen gelirler, proje karşılığı borçlanma

yoluyla elde edilen gelirler belediyeye ait şirketin banka hesaplarına, belediyeye ait iktisadi işletmenin demirbaş ve banka hesaplarına, diğer banka hesaplarında bulunan bakiyeler, mevzuatlarda kamu hizmetleri için tahsil edilmiş olup haciz edilemez.

(5393 sayılı belediye kanunu 15.madde hükümlerine göre)

Madde 10

Toplu iş sözleşmesi yapmaya belediye başkanı ve görevlendireceği meclis üyeleri yetkilidir.

Madde 11

Aylık kira ödemeleri ait olduğu ayın beşinci gününe kadar, Yıllık kira ödemeleri 20 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde iki eşit taksitle ödenir. Zamanında ödenmediği taktirde vergi ve harçlara uygulanan gecikme zammı uygulanır.

Madde 12

Belediye vergi ve harçlarına, katılım paylarına ait tahsilat 2464 sayılı kanunda gösterilen zamanlarda yapılır. İlan ve reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir.

Madde 13

Belediye meclis üyelerinin İlçe dışına görevli gitmeleri halinde başkana ödenen yolluk ödemesi uygulanır.

Madde 14

Belediyenin tüm taşınır ve taşınmaz malları ile varidatı ve mevduatı kamu hizmetlerine tahsislidir.

Madde 15

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16

Bu kararname hükümleri 16 maddeden ibaret olup üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis

tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

 

GELİR BÜTÇESİ 

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi kodlamasına göre tahmin edilen gelirler; 

 

GİDER BÜTÇESİ

Gider Bütçesinin hazırlanmasında birimlerden alınan teklifler madde madde incelenerek Analitik bütçe Sınıflandırması Birinci  Düzey Fonksiyonel  gider kodları aşağıda belirtilmiştir,

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM