Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 EKİM AYI 10/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI! - 5

 

 

 

SONUÇ OLARAK ;   

           Marmara Belediyesinin 2021 Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanununa, 5393 Sayılı belediye kanununa, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa ve Mahalli İdareler Bütçe ve muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı, bütçe kararnamesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, Bütçeye konulması zorunlu cetvellerin eklendiği,

           2021 Yılı Bütçesinin 40.828.700,00 TL  gider ve 40.828.700,00 TL  gelirden oluştuğu aradaki farkın ise Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki borç ödemeleri karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığı tespit edilmiştir.2022 yılı 42.461.848,00 TL ve 2023 yılı 44.160.323,00 TL tahmini bütçe yapılmış olup, yapılan oylama sonucunda Marmara İlçe Belediyesinin 2021 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Marmara Belediye Meclisinin arzına oy birliği ile karar verildi, denilmektedir.

             Konunun yapılan görüşmelerinde; ad okuma yöntemi ile yapılan açık oylamada Marmara İlçe Belediyesi’nin,

1-   2021 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

2-   2021 Yılı Gider bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

3-   2021 Yılı Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

4-  Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

5-   Ayrıntılı harcama programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik kodlamanın birinci düzeyi okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

6-   Finansman programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Marmara İlçe Belediyesi Meclisince kabul edilen 2021 Mali yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü ve onaylanması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

      Başkan 2021 mali yılı bütçesinin yapılan oylamasında bütçeye salonda hazır bulunan üyelerin kabul oyu kullanıldığını, 2021 Mali Yılı Bütçesi oylandığı şekli ile kabul edilmiştir, dedi.

            2021 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Bütçe Kararnamesinin esami tayini sureti ile oylanarak zabıtlara geçirilmesinden sonra; salonda hazır bulunan meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman AKSOY: “ Marmara Belediyesi olarak bu güne kadar Belediye bütçesini en verimli, en faydalı bir şekilde kullandık. Bütçemizi oluştururken tüm ada halkını düşünerek hareket ettik. Sosyal durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı her zaman gözettik. Eğitim yatırımlarımızı, kültürel etkinliklerimizi, Marmara’nın eğitim ve kültür yönünden gelişmesi için yaptık. Attığımız her adımda Marmara’nın ve Marmara Ada Halkının ortak menfaatini gözetiyoruz. 2021 yılında da aynı kararlılıkla, aynı düşünceyle, aynı tasarruf anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bizim tek amacımız, Marmara Adalar halkı yüreğinin ortak attığı, kardeşçe yaşadığı bir ilçede yaşam kalitesini artırmaktır. 2021 yılı bütçesi ilçemiz için hayırlı olsun” diye sözlerini tamamladı. Başkan Aksoy konuşmasının sonunda bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm personele ve meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni mali yılın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

 

KARAR NO : 74- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Baski Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 02.09.2020 tarihli 19959 nolu yazısına istinaden abone türlerinde, katı atık tarifesinin görüşülerek karara bağlanması hakkında idi. Başkan 02.09.2020 gün ve 19959 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğünün Abone İşleri Daire Başkanlığının yazılarına istinaden Belediyemizce Evsel Katı Atıkların bedeli belirlenmesi gerektiğini söyledi. Evsel Katı Atık Ücretinin mükellefi Belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre bildirimde bulunan ve/veya 2464 sayılı B.G.K'nun Mükerrer 44 üncü Md. Gereği ÇTV beyanından bulunan mükellefler 27.10.2010 tarih 27742 sayılı R.G'de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılır.

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından  münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kampları, Kredi  ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, Bakanlar kurulu kararı ile tespit edilmiş kamu yararına çalışan dernekler ile umuma açık  ibadet yerleri ile bunların müştemilatı bu ücret tarifesinden muaftır.

Ayrıca; Belediyemizce su okuma döneminde su tüketimi olmayan mesken, işyerinden katı atık (çöp toplama) bedeli tahsil edilmemesi gerekmektedir.

İlçemizde Elektronik Kartlı Sayaç Aboneliği sistemi bulunmadığından söz konusu aboneliğe ilişkin tahakkuk ve tahsilatımız bulunmamaktadır.

Bu ücretlere KDV %18 hariçtir.

 

EK3- KATI ATIK TARİFESİNE GÖRE SÖZLEŞME SAYILARI

 

İLÇE

ABONE TÜRÜ

KATI ATIK TARİFESİ

TARİFE TUTARI

SÖZLEŞME ADEDİ

MARMARA

AHIR

 

6,78

51

MARMARA

BELEDİYE ABONELİKLERİ (RESMİ)

 

6,78

27

MARMARA

GEMİ

 

22,34

2

MARMARA

İNŞAAT- ŞANTİYE

 

6,78

153

MARMARA

İŞYERİ

DİĞER TİCARETHANELER1

-

-

MARMARA

İŞYERİ

OTEL1

-

-

MARMARA

İŞYERİ

 

13,51

774

MARMARA

KIRSAL İNŞAAT- ŞANTİYE

 

4,62

1

MARMARA

KIRSAL İŞYERİ

 

13,51

21

MARMARA

KIRSAL KONUT

KIRSAL KONUT

4,62

1625

MARMARA

KIRSAL KONUT

 

-

-

MARMARA

KIRSAL KONUT

 

-

-

MARMARA

KIRSAL KONUT ENGELLİ

KIRSAL KONUT ENGELLİ

MUAF

12

MARMARA

KIRSAL KONUT GAZİ- ŞEHİT

KIRSAL KONUT GAZİ- ŞEHİT

MUAF

3

MARMARA

KIRSAL KONUT ORTAK

 

4,62

2

MARMARA

KIRSAL PARK BAHÇE

 

MUAF

1

MARMARA

KONUT

İNŞAAT

6,78

43

MARMARA

KONTÖRLÜ GEMİ

KONTÖRLÜ GEMİ

22,34

18

MARMARA

KONUT

KONUT

6,78

9017

MARMARA

KONUT ENGELLİ

KONUT ENGELLİ

MUAF

90

MARMARA

KONUT ENGELLİ

 

MUAF

-

MARMARA

KONUT GAZİ- ŞEHİT- VAZİFE MALULÜ

KONUT GAZİ- ŞEHİT- VAZİFE MALÜLÜ

MUAF

36

MARMARA

KONUT

 

6,78

26

(ORTAK ALAN)

MARMARA

OKUL SAĞLIK KURULUŞU SPOR TESİSİ (RESMİ)

 

13,51

8

MARMARA

PARK BAHÇE

 

MUAF

212

MARMARA

RESMİ DAİRE

 

13,51

39

 

Şeklinde hazırlanmış bulunan Tarife Komisyonu Raporu'nun hazırlandığı şekliyle aynen kabulü oya sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu, "2021 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin" 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, yukarıda yazılan maddelerin 2021 yılı Gelir tarifesine işlenmesine, Tarife Komisyonunca belirlendiği şekliyle aynen kabulüne,  oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO : 75- Komisyona havale edilen 5393 Sayılı Belediye Kanunun “n” bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin “g” bendi uyarınca; İlçemiz Çınarlı Mahallesi, Köyiçi Mevkiindeki tarihi Çınaraltı çeşmesinden iskele meydanına kadar olan caddenin ismine “Kerem BAKİ” adının verilmesi hususunun komisyondan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi.  Konunun komisyondan geldiği şekliyle;

İmar komisyonunca görüşülmesi sonucu;

Başkan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, Balıkesir İlimiz, Marmara ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Köyiçi Mevkiindeki tarihi Çınaraltı çeşmesinden iskele meydanına kadar olan caddenin ismine “Kerem BAKİ” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir dedi.

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18.inci maddesinin (n) bendinde " Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek " olarak belirtilmiştir.

Bahsi geçen caddeye “Kerem BAKİ” olarak değişikliğinin yapılması talebinin meclisimizce görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir.

İmar Komisyonu raporu: Balıkesir İlimiz, Marmara ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Köyiçi Mevkiindeki tarihi Çınaraltı çeşmesinden iskele meydanına kadar olan caddenin ismine “Kerem BAKİ” olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

Talep dosyası Marmara Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere 02.10.2020 tarih ve 68 sayılı kararı ile imar komisyonuna havale edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 18.inci maddesinin (n) bendinde" Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek " olarak belirtilmiştir.

Aynı kanunun 81.maddesinde ''Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.'' hükmü mevcuttur.

Dosyada ve mahallinde yapılan incelemeler neticesinde; Balıkesir İlimiz, Marmara ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Köyiçi Mevkiindeki tarihi Çınaraltı çeşmesinden iskele meydanına kadar olan caddenin ismine “Kerem BAKİ” isminin verilmesinin komisyonumuzca uygun olduğuna oy birliğiyle karar verilmiştir.

Mecliste yapılan müzakere sonucunda, Balıkesir İlimiz, Marmara ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Köyiçi Mevkiindeki tarihi Çınaraltı çeşmesinden iskele meydanına kadar olan caddenin ismine “Kerem BAKİ” 'isminin verilmesinin uygun olduğuna, adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde isimleri değiştirilerek yeniden numarataj işlemlerinin yapılmasına, konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığına bağlı ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 76- %100 Sermayesi Belediyemize ait Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yapacak olduğu Genel Kurul toplantılarına Belediye tüzel kişiliğimizin temsilen katılmak, genel kurul toplantılarında Belediyemizin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde de Belediye tüzel kişiliğimizi temsil edecek olan gerçek kişinin belirlenmesi ve bu şirkette yapılacak olan sermaye artırımının görüşülerek karara bağlanması hakkında idi. Başkan 02.10.2020 gün ve 9/1 sayılı Belediye meclisimizin 67 no.lu kararı ile Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yapılacak olan genel kurul toplantılarına Belediyemize temsilen katılmaya, oy kullanmaya, bu şirkette Marmara Adalar Belediyesi tüzel kişiliğimizin yönetim kurulu olarak seçilmesi gerekiyor dedi. Gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda salonda hazır bulunan üyeler genel kurullarda Belediyemiz tüzel kişiliğini temsilen Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’un yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, yapılan oylama sonucunda Marmara Adalar Belediyesi tüzel kişiliğimizin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde, Marmara Adalar Belediyesini temsil etmek üzere Belediye Başkanımız Süleyman AKSOY’a yetki verilmesine, %100 sermayesi Belediyemize ait Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yapacak olduğu Genel Kurul toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmaya, oy kullanmaya ve Marmara Adalar Belediyesini temsil etmek üzere Belediye Başkanımız Süleyman AKSOY’a yetki verilmesine, Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesinin 5.000.000,00TL.’na kadar nakdi ve 10.000.000,00TL.’na kadar da ayni (gayrimenkul) olarak arttırılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 77- 5393 Sayılı yasanın 18. “e” bendi uyarınca ilçemiz Okullar Mahallesi, 13 pafta 1101 parseldeki tescilli yapının bakım ve onarım giderleri Belediyemize ait olmak üzere “Bilgi ve Kültür Evi” olarak tahsisinin talep edilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan konu hakkında üyelere gereken bilgileri verdi ve yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı yasanın 18. “e” bendi uyarınca İlçemiz Okullar Mahallesi, 13 pafta 1101 parseldeki tescilli yapının bakım ve onarım giderleri Belediyemize ait olmak üzere “Bilgi ve Kültür Evi” olarak Binanın İlçemiz Mili Emlak Şefliğinden tahsisinin talep edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 78- 5393 Sayılı yasanın 18. “e” bendi uyarınca; İlçemiz Avşa Mahallesindeki 2 adet tescilli ve mülkiyeti devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ahşap evin bakım ve onarım giderleri Belediyemize ait olmak üzere “Kütüphane” olarak tahsisinin talep edilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan konu hakkında üyelere gereken bilgileri verdi ve yapılan müzakereler sonucunda; 5393 Sayılı yasanın 18.“e” bendi uyarınca; İlçemiz Avşa Mahallesindeki 2 adet tescilli ve mülkiyeti devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ahşap evin bakım ve onarım giderleri Belediyemize ait olmak üzere,  “Kütüphane” olarak İlçemiz Mili Emlak Şefliğinden tahsisinin talep edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 79- (Önergenin 1.maddesi) Belediyemiz ile Azerbaycan'ın Terter kentinin kardeş şehir olması hususunun görüşülmesi. Başkan, Ermenistan'ın saldırılarının sürdüğü Azerbaycan'ın Terter kenti ile kardeş şehir olma kararı için açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Süleyman AKSOY ve mecliste grubu bulunan partiler, Ermenistan'ı sert bir dille kınadı. Başkan, mecliste yaptığı konuşmada, biz bugün böyle önemli bir karara tüm siyasi partilerimizle ortak karar alıp, Azerbaycan ile Türkiye arasında derin bağlar bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti adaletsizliğin karşısında haksızlığa uğrayanların her zaman yanında olmuştur. Allah Azerbaycan ordusunu muzaffer etsin. Bütün devletiyle, milletiyle ayaklanmış durumda. Kararlılıklarını ortaya koymuşlar. Birleşmiş Milletler'in kararlarından ve uluslararası hukuktan almış olduğu güç ve kararla kendi topraklarını 30 sene sonra kurtarma kararlılığı içerisinde muzaffer bir şekilde yürüyorlar. Allah kılıçlarını keskin, top mermilerini isabetli etsin." Diyerek bu anlamda “Devletimiz, hükümetimiz ve tüm siyasi partilerimizin tavırlarından dolayı teşekkür etti. Sonuna kadar Azerbaycan'ın haklı davasında yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Ermenistan'ın da bu alçakça saldırılarını durdurmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Salonda hazır bulunan meclis üyeleri “Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ermeni tarafı bu tür tehlikeli taktiklerden vazgeçmeli. Aklıselim ve hukukun yolunu seçmelidir. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız." değerlendirmesini yaptılar. Konuşmaların ardından meclis gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara Belediyesi ile Terter şehrinin kardeş şehir olma teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ekim Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 08.10.2020, Saat: 17.15

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                             Y.KATİP

 Süleyman AKSOY                                 Mirze TEMEL                               Recep Ali AYAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teslim Edildiği Tarih             :

Kayıt Numarası                      :                     

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM