Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 EKİM AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI - 1

                  T.C.                                                                                

MARMARA BELEDİYESİ                                                                                                

MECLİS KARARI

TARİHİ                  :             NO        :

 08.10.2020                        10/1

 

       BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLERİN

                      ADI-SOYADI

 

BELEDİYE BAŞKANI  :  Süleyman AKSOY

ÜYELER                             :, Mirze TEMEL, Hüseyin GEÇGİN,

                                              Hasan ÇAMUR, Recep Ali AYAZ, Erhan UZUNER

   Şahin ALAGAŞ, Fatih BAŞIDİNÇ

                             BULUNMAYANLAR      :  Ediz ÖZTÜRK, Cemal AKSOY                                                                    

 

 

 

2020 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 10. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 03.10.2018 gün ve 307024447-517.03-E.269/1865 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 08.10.2020 Perşembe günü saat: 14.00’de ertelenen meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Ediz ÖZTÜRK ve Cemal AKSOY’un toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Ediz ÖZTÜRK ve Cemal AKSOY’un toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Belediyemiz ile Azerbaycan'ın Terter kentinin kardeş şehir olması hususunun görüşülmesi.” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO-72- Komisyona havale edilen 2021 gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi.

 

2021 YILI ÜCRETLER TARİFESİ

 

MADDE 1) İMAR DURUMU ÜCRETİ (13082)

KONU : Arsa sahiplerinin belediyemizden arsaları ile ilgili olarak imar durumunu istemeleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesine istinaden ücrete tabidir.

BİTİŞİK NİZAM                                                    AYRIK NİZAM                       

0000-0100 m2 arası

   625,00 ₺

0000-0200 m2  arası

   700,00 ₺

0101-0200 m2 arası

   700,00 ₺

0201-0300 m2 arası

   825,00 ₺

0201-0300 m2 arası

   825,00 ₺

0301-0400 m2  arası

   875,00 ₺

0301 m2    ve üzeri

1.200,00 ₺

0401-0500 m2  arası 

1.000,00 ₺

 

0501-0750 m2  arası 

1.065,00 ₺

0751-1000 m2  arası 

1.250,00 ₺

 

1000-5000 m2  arası 

1.375,00 ₺

 

5000-10000 m2  arası 

1.550,00 ₺

 

10000 m2  ve üzeri

1.720,00 ₺

 

İmar Durumu Harcı

Parselasyon Kadastro Parsellerindeki Değişiklik İşlemlerindeki esas İmar Durumu (m2 farkı gözetmeksizin) - her bir kadastro  parselinin  adedinden

 200,00₺

İnşaat Ruhsatlarında isim değişikliği halinde (Şantiye Şefi, Yapı Sahibi, Fenni Mesul vs.) yeniden tanzim ruhsat ücreti

1.250,00₺

İnşaat Ruhsatı verilmesi aşamasında üzerinde inşaat bilgilerinin yazılı olduğu bilgi tabelası ücreti

200,00 ₺

ÜCRETİN ÖDENMESİ

            Ücretin ödenmesi ilgililerin isteği sırasında makbuz karşılığı peşin olarak tahsil olunur.

 

MADDE 2) İMAR KONTROLÜ FEN ELEMANI (İSKAN) ÜCRETİ (13082)

            KONU:  3194 sayılı imar Kanunu hükümleri uyarınca inşaatı bitmiş olan işyerleri ve konutların 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesine istinaden belediyemizden fen elemanlarının kontrole gitmesi ücrete tabidir.

  1. KONU₺ARDAN FEN ELEMANI ÜCRETİ;                                                                                      

Yazlık Sitelerde Daire Başı

                  750,00 ₺

 Apartmanlarda Dublex Mesken

         1.000,00 ₺

Villalar

               1.500,00 ₺

Apartmanlarda Köyiçi Daire

            400,00 ₺

Bahçeli Nizam Müstakil Konu₺arda (Daire başı)

                  750,00 ₺

Apartmanlarda

Dubleks İşyeri

            750,00 ₺

 

2.    İŞYERLERİNDEN FEN ELEMANI ÜCRETİ;

A-1)Dükkanlar                                                                      A-2)Depolar

Beher Adedi;

750,00 ₺

Beher Adedi;

400,00 ₺

B) Tarımsal ve Hayvansal Amaçlı Binalar:

100 m2 den aşağı olanlar

235.00 ₺

100 m2   den sonrası

400.00 ₺

C) Oteller-Turistik Tesisler:

1-3 yıldız (Oda Başına)

             1.015.00 ₺

4-5 yıldız(Oda Başına)

       2.500.00₺

Diskolar

5.000.00 ₺

Lokanta

1.250.00 ₺

Moteller(Oda Başına)

             500.00 ₺

Pansiyonlar(Oda Başına)

         500.00 ₺

           

ÜCRETİN ÖDENMESİ

            İskan belgesi alınması sırasında peşin olarak makbuz karşılığı tahsil olunur.

 

MADDE 3) EKSPERTİZ RAPORU ÜCRETİ (13082)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine gayri menkullerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bugünkü rayiçleri üzerinden değerinin belediyemizce rapor halinde verilmesi ücrete tabidir.

TARİFE

Ekspertiz rapor ücreti

690.00

 

MADDE 4) ŞİKAYET KEŞİF ÜCRETİ(13082)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine belediyemize yapılacak her türlü şikaye₺erin yerinde incelenmesi için belediyemizden eleman gitmesi ücrete tabidir

TARİFE

Şikayet keşif ücreti (mahallinde keşif gerektiren)

500.00

            ÜCRETİN ÖDENMESİ

Makbuz karşılığı peşin olarak tahsil olunur.

 

MADDE 5) KAT İRTİFAKI ÜCRETİ (13082)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine belediyemize inşaat ruhsatı alma talebi esnasında proje miktarı üzerinden kat irtifakı ücreti ile proje m 2 ‘si üzerinden ücret alınır.

TARİFE 

1. Kat irtifakı,Kat mülkiyeti ücreti Bağımsız bölüm başı

750.00

            ÜCRETİN ÖDENMESİ

            Başvuru sırasında peşin olarak makbuz karşılığı tahsil olunur.

 

MADDE 6) İŞ MAKİNALARI KİRALAMA ÜCRETİ (13082)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden ilgililerin belediyemizden iş makinesi istemeleri ücrete tabidir.

TARİFE

Belediyemiz İş programı müsait olduğu sürelerde Özel kişi ve şirke₺ere kiralanabilecek İş Makineleri

Merkez ve Mahalleler

1. Kompresör 1 saa₺ik çalışma ücreti

310.00 ₺

2. Betonyer (Günlük) Saat 08.00  ile 17.00 arasında

275.00 ₺

3.Volvo Kazıcı-Yükleyici Beko-Loader Kepçe (Saati)

430.00 ₺

4.Caterpıllar Grayder (Saati)

600.00 ₺

5.Ekskavatör (Saati)

500.00 ₺

6. Hava Kompresörü (tüp başına)

  40.00 ₺

7. Caterpıllar Dozer (Saati)

900.00 ₺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemize Ait BMC Marka Kamyonların Kiralama Tarifesi

Traktör Meskun mahal içi 

100.00 ₺

 

MADDE 7) KAZI KANAL AÇMA ÜCRETİ (13082)

            A) FUZULİ TAHRİP- İZİNSİZ KAZILAR

Belediyemiz yollarının herhangi bir şekilde (Belediyemizin yazılı izin olmadan) izinsiz                      tahribi ve müdahalede bulunulduğunun tespiti halinde:  

TARİFE

1. Hizmetin götürüldüğü toprak yolların m2’sinden

43.00.₺

2. Granit, Arnavut  yol tahribinin m2’sinden

200.00.₺

3. Parke  yol tahribinin m2’sinden

100.00.₺

4. Mozaik, karo ve yaya yolu tahribinin m2’sinden   

200.00.₺

5.Beton yol tahribinin m2’sinden

100.00.₺

6. Stabilize yol tahribinin m2.sinden

50.00.₺

7. Asfalt yol tahribinin m2’sinden

200.00.₺

 

MADDE 8) TADİLAT PROJESİ ÜCRETİ (13082)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine 3194 sayılı  İmar Kanununu hükümleri uyarınca tadilatı yapılacak yerin belediyemiz fen işleri Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine tadilat projesinin onayı ücrete tabidir.

TARİFE

Proje Başına

1.250,00 ₺

ÜCRETİN ÖDENMESİ

                        Başvuru esnasında peşin olarak makbuz karşılığı tahsil edilir.

 

MADDE 9) YOL TESPİT TALEP ÜCRETİ

KONU : 2464 sayılı Bel.Gelir.Kan.’nun 97’inci maddesine istinaden yol tespit talebi  ücrete tabidir.

TARİFE

Yol Tespit Talebi Ücreti

605.00.

 

MADDE 10) TEMEL VE KAT DEMİR KONTROLÜ ÜCRETİ

Temel ve Kat Demir Kontrol Ücreti m2

2.50₺

 

MADDE 11) BASILI EVRAK ÜCRETİ (25023)

KONU :  1580 sayılı Belediye Kanununun 19/1-6 maddesi gereği belediyelere basılı evrak satıp gelir elde etme yetkisi verildiğinden yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine basılı evrak istemeleri ücrete tabidir.

TARİFE

1. Basılı evrak vb.her türlü evrağın adedinden

20.00₺

2. Yangın talimatnamesinin tanesinden

20.00₺

3. Esnaf kontrol defteri tanesi

60.00₺

 

MADDE 12) NİKAH ÜCRETİ

KONU : 2464 say.Bel.Gel.K’nun 97’ci mad. istinaden ilgililerin isteği üzerine nikah ücrete tabidir.

TARİFE

1. Nikah ücreti 

               00

1. Uluslar arası nikah cüzdan ücreti

250.00₺

NİKAH ÜCRETİNDE AŞAĞIDAKİ ESASLAR UYGULANIR.

            1.Belediyemiz personelinden ücret alınmaz.

            2. Fakir vatandaşların ilmühaber getirmeleri halinde ücret alınmaz.

            3. Cezaevlerinde kıyılan nikâhlardan ücret alınmaz.

 

MADDE 13) DÜĞÜN SALONU KİRALAMA ÜCRETİ 

KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden ilgililerin  belediyemiz düğün salonunu kiralanması ücrete tabidir. 

Belediyemize ait düğün salonunda yapılacak her türlü nişan, düğün ve nikah için

00.₺

Dernek, Kooperatiflerin kongre toplantılarına tahsis edilmeleri halinde (ses cihazları dahil) 

00.₺

ÜCRETİN ÖDENMESİ : Başvuru sırasında  makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilir.

DÜĞÜN SALONU KİRALAMA ÜCRETİNDE AŞAĞIDAKİ ESASLAR UYGULANIR:

Belediyemiz personelinden ücret alınmaz. Fakir vatandaşların muhtarlıktan düzenlenecek fakirlik ilmühaberi getirmeleri durumunda ücret alınmaz.

 

MADDE 14) ASLI GİBİDİR TASDİK ÜCRETİ (25023)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine belediyemizden aslı gibidir tasdik ettirilecek her türlü belge ücrete tabidir.

TARİFE

Aslı gibidir tasdik ücreti [Sayfa başı]

12,50 ₺

            ÜCRETİNÖDENMESİ                                                                                                                                                                              Başvuru sırasında peşin olarak makbuz karşılığı tahsil olunur.

 

  MADDE 15) HOPORLÖR ÜCRETİ (12010)

KONU : 2464 S.Bel.Gel.K.97’ci mad. istinaden ilgililerin isteği üzerine belediyemiz hoparlöründen yapılacak ilan ücrete tabidir.(KAYIP ÇOCUK VE ÖLÜM İLANLARINDAN ÜCRET ALINMAZ.)

TARİFE

1.Hoporlörlerden yapılacak her türlü ilanlar;

15.00.₺

2.Hoparlörden yapılacak siyasi konuşmalardan;

15 dakikaya kadar 15 dakika dahil

20,00₺

15dak.dansonraki her dakika 

10.00

3. Belediyemiz ilan tahtasına asılacak her türlü ilanın;

Haftalık

20,00₺

15 Günlük

20,00₺

Aylık

          45.00

İcradaireleri,izale-i şüyusatış  Haftalık

          20,00₺

15 Günlük

        20,00₺

Aylık

             45.00

               

HOPARLÖR İLANINDA AŞAĞIDAKİ ESASLAR UYGULANIR.

Resmi kuruluşlarca hoparlörden yapılacak ve resmi kuruluşların ilan tahtasına asacağı kurumlarını ilgilendirir konular ücrete tabi değildir. Belediyemiz ses yayın cihazlarından yapılacak reklam amaçlı ilanlarda fiyat, bedel vb. söylenmeyecektir

            ÜCRETİN ÖDENMESİ

            Başvuru sırasında peşin olarak makbuz karşılığı alınır.

 

  MADDE 16) PAZAR YERİ TEMİZLEME ÜCRETİ

KONU : 1580 sayılı Belediye Kanununun 15’nci maddesinin 13’ncü fıkrasına istinaden  Pazar, panayır gibi yerlerin temizliği, atıklarının toplanması ücrete tabidir.

TARİFE

1.Pazar satıcılardan aylık olarak m2 sinden

10.00.₺

            ÜCRETİN ÖDENMESİ

            Peşin olarak makbuz karşılığı tahsil olunur.(1 m2’den az olan tezgahlardan alınmaz)

 

 MADDE 17) TEZGAHKURMAÜCRETİ,PAZARYERİBELGETASDİKÜCRETİ(24034)

KONU : Seyyar Pazar yerlerinde faaliyet gösteren pazarcı esnafına yıllık olarak verilecek ve işgal ettiği alanı gösterir tezgah kurma belgelerinin(Kişi kendi kullanması halinde) 

TARİFE

Pazar Yeri sabit ücreti( bir sefere mahsus)

1050.00₺

Saraylar / Pazar Yeri sabit ücreti (bir sefere mahsus)

    750.00₺

Pazar yeri tezgah kurma beher m2’sinden

10.00₺

Saraylar/ Pazar yeri tezgah kurma beher m2’sinden

  10.00₺

Dükkan önüne konulan dondurma dolapları

500.00₺

Dükkan önüne konulan cips standlarından

30,00₺

Unlu gıda mamulü satıcıları kışlık dolaplar ve seyyar arabaları

100,00₺

Unlu gıda mamulü satıcıları yazlık dolaplar ve seyyar arabalar

200,00₺

ÖDEME

            Tezgah kurma belgesinin tasdiki sırasında peşin olarak tahsil edilir.

 

Ramazan Davul Ücreti

100,00₺

 

MADDE 18) OTOPARK ÜCRETİ (23042)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden ilgililerin belediyemiz otoparklarına, cadde ve sokak aralarına otolarını bırakmaları ücrete tabidir.

TARİFE

1. 1 saate kadar (1 saat dahil)

00

  1. Saati geçen her saat başına

       00 ₺

2. Aylık

00

Taksi Durağı İşgaliye Ücreti (Taksi Başına Yıllık)  

350.00₺

ÜCRETİN ÖDENMESİ

Otoparklara cadde ve sokak aralarına park eden araçlar çıkış esnasında makbuz karşılığında peşin olarak tahsis edilir, ayrıca cadde ve sokak aralarındaki araçlar kaldırılır.

 

MADDE 19) YÜKLEME- BOŞALTMA İZİN ÜCRETİ (13010)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden belediyemize ait Bedalan, Viranköy ve Saraylar  iskele ve rıhtımlarına yanaşarak her türlü malzemenin yükleme ve boşaltmalarına izin verilen gemilerden tonilato belgesinde yazılı ton başına ücret alınır.

TARİFE:

 Blok Mermer Tonu Yurt Dışına İhraç Edilenler- Yurt içine sevk edilenler   

Yurt Dışına Kırma Mıcır Ton Başı (Firmaya)

4,25₺

Yurt Dışına Kırma Mıcır Ton Başı (Gemi Ücreti)

2,25₺

Yurt İçi Kırma Mıcır Ton Başı (Firmaya)

                    3,00₺

Yurtiçi Moloz Ücreti Ton Başı (Firmaya)

4,00₺

Konteyner Yükleme (Adet)

500,00₺

 

Yükleme ve boşaltma izni verilen gemilerden ton başına                         

Yurt dışına ihraç edilenlerden Blok (Firmaya)

4.00₺

Yurt içine sevk edilenlerden Blok (Firmaya)

   4.00₺

Vinç Yükleme Ücreti Ton Başına

9.00₺

Gemi ücreti Blok Ton Başına (Yurtdışı)

                    4.00₺

Gemi ücreti Blok Ton Başına (Yurtiçi)

3.00₺

Gemi ücreti Mıcır, Moloz ve Konteyner Ton Başına (Yurtiçi)

2.50₺

 

Romorkör Ücreti

Gelirin % 10 Tahsil edilir

 

MADDE 20) PALAMAR ÜCRETİ

KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine istinaden ilçemize gelen motorlu, motorsuz sandal, balıkçı kayıkları, yolcu ve yük nakline mahsus motorlar, balıkçı motorları, römorkörler, kotra ve ya₺ar gibi deniz vasıtalarının iskeleye bağlanmaları ücrete tabidir.

TARİFE (GÜNLÜK)                                            PALAMAR ÜCRETİ        İSKELE ÜCRETİ

0-15 GROS TON’A KADAR

1)Motorlu motorsuz sandal

 

23,00₺

 

23,00₺

2)Balıkçı kayıkları

23,00₺

23,00₺

3)Yolcu motorları

65.00₺

65,00₺

4)Yük nakline mahsus motorlar

65.00₺

65,00₺

5)Balıkçı motorları

55.00₺

55,00₺

6)Römorkörler

        100.00₺

        100,00₺

 Hernevi motorlu motorsuz araçlar

 

 

a)16-30 GROS TON’A KADAR

150.00₺

150.00₺

b)31-100 GROS TON’A KADAR

175.00₺

175.00₺

c)101 GROS TON’A KADAR

365.00₺

365.00₺

7)İDO, yüzer lokantalar,Gezi gemileri,Feribot,Tur motorları

250.00₺

250.00₺

8)Marmara-Tekirdağ-Erdek arası yolcu ve araç taşıyan tekneler (Tarifeli Sefer)

250.00₺

250.00₺

9)Marmara-Tekirdağ-Erdek arası yolcu ve araç taşıyan tekneler (Ek Sefer)

500.00₺

500.00₺

ÜCRETİN ÖDENMESİ

Yat iskelesine yanaşan yat sahiplerinin sözlü beyanı üzerine kaldığı tarihe kadar sürenin ücreti makbuz karşılığı tahsil edilecektir. Belediyemiz iskele  memuru tarafından ayrıca yat sahibinin kaldığı süre dene₺enecektir.

 

MADDE 21) İSKELE VE LİMAN İŞGALİYE ÜCRETİ

 

Gemi ve motora yüklenen otomobil, pikap, traktör vb.

          7.50.₺

 

Minibüs ( 1 İle 18 Kişi Arasında Yolcu Taşıma Kapasiteli Araçlar)

         15.00.₺

 

Otobüs (18 Kişiden Fazla Yolcu Taşıma Kapasiteli Araçlar)

         20.00.₺

 

Kamyonet (1 İle 6 Teker Arası Yük Nakli Yapan Araçlar)

         15.00.₺

 

Kamyon (6 Tekerden Fazla Yük Nakli Yapan Araçlar)

            25.00.₺

 

Tır (Çekici, Römorkör, Dorse Takılı Araçlar)

             30.00.₺

 

Lowbed Tır (Ağır İş Makinesi vb. Taşıyan Araçlar)

             90.00.₺

İskele ve meydanlarda hediyelik eşya için sezonluk stant kuranlardan

7.500.00 ₺

Sahilde, plajda kurulacak su balonu, eğlence standı, simülatör vs.

10.000.00 ₺

Balık Satış Tezgahları

7.000.00 ₺

Deniz bisikle₺erinden sezonluk adedinden

180.00 ₺

Kano ve kiralık sandallardan sezonluk adedinden

110.00 ₺

Şemsiye

10.00 ₺

Şezlong

15.00 ₺

Mısır tezgahlarından sezonluk (Bardakta Mısır)

3.000.00 ₺

Simitçi,Ta₺ıcı,Kuruyemişçi,Midye,Kokoreç vs.satıcılardan sezonluk

        3.000.00 ₺

İsmi zikredilmeyen seyyar satıcılardan

2.000.00 ₺

Golf Arabaları

2,00₺

Avşa- Mavikoy Minibüs Ücreti

3.50 ₺

Avşa- Yiği₺er Minibüs Ücreti

3.00 ₺

Avşa- Altınkum Minibüs Ücreti

3.50 ₺

     

 

MADDE 22) ARAÇ KİLİT TAKMA- AÇMA ÜCRETİ

KONU : İlçemiz dahilinde trafik ekiplerince belirlenmiş bulunan trafik yasağı bulunan yerlere park eden araçlara ekibimizce kilit takılır.

TARİFE

Trafik Zabıtamızca yasak yerlere park eden araçlara takılacak kilit takma ve açma ücreti olarak

40,00

 

MADDE 23) ÇİM ALANLARA VE AĞAÇLARA VERİLEN ZARAR BEDELİ

Çim alanının m2’si için

50.00₺

Ağacın her dalı için

50.00₺

Fidan ağacın her dalı için

40.00₺

Çim ve fidanlara zarar verenlerden tahsil edilecektir.

 

MADDE 24) SEYYAR SATICI, AT ARABALARI VE SANDALLAR PLAKA ÜCRETİ

KONU: İlçemiz sınırları dahilinde seyyar satıcılar ile at arabalarına Belediyemizce bastırılan ve ilgililerin isteği üzerine plaka istemeleri ücrete tabidir.

Seyyar satıcı plaka ücreti

105.00.₺

At arabacı plaka ücreti

105.00.₺

 

MADDE 25) MENŞE ÜCRETİ

KONU: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine hayvanın özelliklerini belirtir menşe şahadetnamesinin istenmesi ücrete tabidir.

Belediyemiz mezbaha memurluğunca düzenlenen menşe şahadetnamesinin;

Küçükbaş hayvanların tanesinden

5.00.₺

Büyükbaş hayvanların tanesinden

15.00.₺

Kana₺ı hayvanların tanesinden

3.00.₺

 

MADDE 26) MEZBAHA TARİFE ÜCRETİ

Büyükbaş kesim ücreti:

300,00 ₺

Küçükbaş kesim ücreti:

150,00 ₺

 

MADDE 27) NUMARALAMA ÜCRETİ

KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine istinaden ilgililerin isteği üzerine belediyemizden kapı numaraları almaları ücrete tabidir.

Daire Başına

60.00.₺

 ÜCRETİN ÖDENMESİ: Başvuru sırasında makbuz karşılığı peşin olarak tahsil olunur.

MADDE 28) İŞYERİ AÇMADA  ALINACAK RUHSAT KOMİSYON ÜCRETİ

KONU:2464S.B.G.K.97ci.md .ilgilinin isteği üzere işyeri açmak için başvuranlara R.Kom.ücreti alınır.

1.GRUP: Çay Ocakları, Yorgancılar

     300.00.₺

2.GRUP:Hamam,Gazete Bayi,Manav,Parfümeri,kolonyacı,hırdavatçılar, terziler

     385.00.₺

3.GRUP:kahvehane,çiçekçi,sporsalonları,turşucu,taksi,otobüs,minibüs yzh, nalbantlar

berberler, video bayileri,ambalajcılar,Bakkallar,kitapçı,kırtasiyeler,manifatura,depolar tuhafiye,yüncü,hurdacı,marangoz,camcı,spormalzemesatıcıları,sigortaacentası, bıçakcılar,arzuhalciler,piliç,tavuksatıcıları,yufka,kadayıfimalvesatıcıları,radyo-tvve saattamircileri,bisiklet,motosiklettamircileri,duvarkağıdısatıcıları,dekorcular,sıcak demirciler, ayakkabıcılar, spor toto ve milli piyango satıcıları, tüm yazıhaneler, briket imali yapan satanlar, zücaciyeciler, fotokopi ve ozalit çekimi yapanlar, lastik tamircileri, pansiyon, kaynakçı, anahtarcı, elektrik malzeme satıcısı, akvaryumcu, oto tamir,sobacı,sıhhitesisatçılar,buzdolabı,çamaşırmakinesitamircileri,kayıktamircileri ve imalathaneleri, temizlik malzemeleri satıcıları, irtibat büroları, oto elektrikçileri, saraçlar,    

385.00.₺

4.Grup: Her türlü büfeler, Tekel Bayileri, Kuaförler, Kuruyemişçiler.

420.00.₺

5.Grup:Yazlık ve kışlık sinemalar, İçkisiz kafeteryalar, Fotoğrafçılar, içkisiz lokantalar, pastaneler, simit fırınları, saunalar, börekçiler, dondurmacılar, yoğurt imalathaneleri, süt ürünleri satıcıları, kuru temizleyiciler, temizlik şirketleri, konfeksiyon ve butikler, köfteciler, sağlık kabinleri ve sünnetçiler, çiğ börek ve mantı salonları, zirai alet ve ilaç satıcıları, oto yedek parçacıları, güzellik salonları, un ve yem ticareti yapanlar, hamburger, döner, pide ve pizzacılar, matbaalar, ilan reklam ajansları ve tabelacılar, tarım ürünleri satıcıları, perde, tül ve mefruşat satıcıları.

           

       460.00.₺

6.GRUP:Çadırlı kamp,bijuteri,H.Eşya,oyuncak,alüminyum ve panjur imalathaneleri.

       850.00.₺

7.GRUP: birahane ve meyhaneler, lokaller.İnternet Salonları.

       850.00.₺

8.GRUP: Fırınlar, kasap ve sakatatçılar, inşaat malzeme satıcıları, atari, bilardo oyun salonları,mobilya üretim satım, emlak oto alım, toptancılar, büro malzeme satıcıları, dershane, sürücü kursları, kereste satıcıları, lastik satış ve tamir, antikacı, hurdacı,odun kömür depoları,toptancılar,deri ürün satıcıları

         

   1.150.00.₺

9.GRUP: Çay bahçesi,likit gaz satıcıları, özel klinikler, meşrubat bayileri, halı sahalar, serbest muhasebeciler, doktorlar, diş doktorları, eczaneler, mimarlar, mühendisler, inşaat büroları, taş ocağı yazıhaneleri, 2. Ve 3. Sınıf moteller, sayısal loto bayileri,Düğün salonları.

         

                             1.150.00.₺

10.GRUP:Şirket,disko,taverna,fabrika,tüketimkoop.market,akaryakıtbayileri, mermerci,1.sınıf moteller.

         

            1.685.00.₺

11.GRUP: Zeytinyağı paketleme fabrikaları ve zeytinyağı fabrikaları, içkili lokantalar, barlar, gece kulüpleri, kuyumcular, dayanıklı tüketim malları satıcıları, içkili kafeler.

           

    1.530.00.₺

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM