Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 EKİM AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

  2020 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 9. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 29.09.2020 gün ve E-44357730-105.02-1911 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.10.2020 Cuma günü saat: 14.00’da Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı.  Toplantıya herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce meclis üyelerimizden Cemal AKSOY, Şahin ALAGAŞ ve Fatih BAŞIDİNÇ’in söz alarak, 2 adet dilekçesinin bulunduğunu söyledi. Cemal AKSOY ve Şahin ALAGAŞ’ın 2 maddelik dilekçesi şöyleydi:

1- “İlçemiz imar plan notlarına brüt 20 m2.lik inşaat için 1 adet ağaç dikme şartı getirilmesi ve bunun iskan şartı olarak aranması ibaresinin eklenmesi”

2-“ İlçemizde ağaç revizyonu ve kesimine azami dikkat edilmesi ve zaruri olarak kesilmek zorunda kalınan her ağaç için, cinsini ve yerini Belediyemizin belirleyeceği 10 adet ağaç dikilmesi şartının getirilmesi

Fatih BAŞIDİNÇ’in 1 maddelik dilekçesi şöyleydi:

  1. “Avşa Adası Yiğitler mahallesinde bulunan Şehitler bayırı abidesinin Belediyemizin imkanları dahilinde yenilenerek Kurtuluş Savaşı şehitlerimize yakışan biçimde yapılması” hakkında idi.

Başkan talep dilekçelerini meclis üyelerinin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet talep dilekçesindeki maddelerin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan toplantıyı açmadan önce okunan bildiriye göre; Marmara Adalar Belediye Meclisi olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 28 Eylül 2020 tarihinde Yukarı Karabağ’da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek masum halkı da hedef almasıyla Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine ve askerlerine yaptıkları saldırıyı büyük bir öfke ve şiddetle kınıyoruz. Tarihten bu yana Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyerek bu tutumu ile bölgede kalıcı barışı sağlayacak hususların ihtiva etmesinde ki en büyük engelin kendisi olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösteren Ermenistan’a karşı, Aziz Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de bölgede barış ve huzurun temin edilmesinde tüm imkanları ve tüm kalbiyle Can Azerbaycan’ın yanındadır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan savunma hakkı çerçevesinde halkını korumak ve topraklarının bütünlüğünü sağlamak amacıyla Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği tüm savunma ve operasyonları sonuna kadar destekliyor, “tek millet iki devlet” anlayışıyla işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede daima Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu tüm Dünyaya ilan ediyoruz. Ermenistan’ın asla kabul edilemez bu saldırısında şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet,  yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Dedi. Bu bildiri tüm siyasi parti ve meclis üyeleri tarafından imzalanarak tutanak altına alındı. Toplantı açıldı.

Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 63- 2021 Mali yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2021 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2021 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 64- 2021 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2021 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2021 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 65- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2020 gün ve 19959 sayılı evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclise önerge olarak sunduğu Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde 2021 yılı evsel katı atık fiyat çizelgesinin belirlenerek Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesi gerektiğinden bedellerin belirlenmesi için yasa gereği tarife komisyonuna havale edilmesi gerekiyor dedi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Salonda hazır bulunan üyeler tarife komisyonuna havalesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Baski Genel Müdürlüğünün evsel katı atık tarifeleri hakkındaki yazısının ekinde 2021 yılı evsel katı atık fiyat çizelgesinin belirlenmesi için tarife komisyonuna havalesine ve tarife komisyonundan geldiği şekliyle gelecek toplantıda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 66. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen Belediyemiz merkez ve mahallelerinde kullanılmak üzere 1 adet (6 + 1 m3) çöp kamyonu kamu hizmetine tahsisi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğünce Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında, Belediyemize hibe edilen Otokar Atlas 1 adet (6 +1 m3) çöp kamyonunun Belediyemize satış işlemleri yapılacaktır dedi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla Belediyemize hibe edilen Otokar Atlas (6+1 m3) 1 adet çöp kamyonunun Belediyemize satış işlemleri için gereğinin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 67. Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. şirket hisselerinin Belediyemiz adına devralınmasının ve yapılan ivazsız bağışın kabulünün görüşülmesi hakkında idi. Başkan konu hakkında açıklama yaparak meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. şirket hisselerinin Belediyemiz adına ivazsız bağış olarak alınmasına ve anılan şirket hisselerinin Belediyemiz tüzel kişiliği adına devralınması hususunda Belediye Başkanımız Süleyman AKSOY’a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 68. 5393 Sayılı Belediye Kanunun “n” bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesinin “g” bendi uyarınca; İlçemiz Çınarlı Mahallesi, Köyiçi Mevkiindeki tarihi Çınaraltı çeşmesinden iskele meydanına kadar olan caddenin ismine “Kerem BAKİ” adının verilmesi hususunun görüşülmesi  hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu gündem maddesinin kanun gereği imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 69. (Önergenin 1.maddesi) Cemal AKSOY ve Şahin ALAGAŞ’ın dilekçesine göre; İlçemiz imar plan notlarına brüt 20 m2.lik inşaat için 1 adet ağaç dikme şartı getirilmesi ve bunun iskan şartı olarak aranması ibaresinin eklenmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesi için meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemiz imar plan notlarına brüt 20 m2.lik inşaat için 1 adet ağaç dikme şartı getirilmesi ve bunun iskan şartı olarak aranması ibaresinin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 70. (Önergenin 2.maddesi) Cemal AKSOY ve Şahin ALAGAŞ’ın dilekçesine göre; İlçemizde ağaç revizyonu ve kesimine azami dikkat edilmesi ve zaruri olarak kesilmek zorunda kalınan her ağaç için, cinsini ve yerini Belediyemizin belirleyeceği 10 adet ağaç dikilmesi şartının getirilmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesi için meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemizde ağaç revizyonu ve kesimine azami dikkat edilmesi ve zaruri olarak kesilmek zorunda kalınan her ağaç için, cinsini ve yerini Belediyemizin belirleyeceği 10 adet ağaç dikilmesi şartının getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 71. (Önergenin 3.maddesi) Fatih BAŞIDİNÇ’in 1 maddelik dilekçesi şöyleydi: Avşa Adası Yiğitler mahallesinde bulunan Şehitler bayırı abidesinin Belediyemizin imkanları dahilinde yenilenerek Kurtuluş Savaşı şehitlerimize yakışan biçimde yapılması hakkında idi. Başkan gündem maddesi için meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır  bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Avşa Adası Yiğitler mahallesinde bulunan Şehitler bayırı abidesinin Belediyemizin imkanları dahilinde yenilenerek Kurtuluş Savaşı şehitlerimize yakışan biçimde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan gündemde komisyona havale edilen maddelerin tekrar görüşülebilmesi için, meclis toplantısının 08.10.2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmak üzere ertelenmesini üyelerin oylarına sundu. Yapılan oylama sonucu meclis toplantısının 08.10.2020 Perşembe günü saat:14.00e ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

02.10.2020, Saat: 16.15

 

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                                KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                         Mirze TEMEL                                                                Ediz ÖZTÜRK           

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM