Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 EYLÜL AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2020 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 8. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.08.2020 gün ve 44357730-105.02-E.1668 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.09.2020 Çarşamba günü saat: 14.00’da Belediye Hizmet Binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 maddelik önergenin bulunduğunu söyledi. Önergenin 1.maddesi şöyleydi: “Belediye meclisimizin 02.01.2020 gün ve 1/1 sayılı gündemin 11.maddesinde İlçemiz Avşa Adası Deniz Mahallesinde yaşayan roman vatandaşlarımıza konut yapılmasıyla ilgili meclis kararımız alınmıştı ancak 11.08.2020 tarihinde yaşanan yangından dolayı da zor durumda olan vatandaşlarımıza acilen konut yapılması zarureti doğmuştur. Bu nedenle yardımsever vatandaşlar tarafından da Belediyemize bağış yapılmasıyla ilgili talepler gelmektedir. Buna istinaden gelen bağışların kabul edilmesi ve bu konutlar için harcanması hususunun görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 60. Belediyemize ait 119/14-201/6-200/1-2-3-4 parsellerdeki kiralanan yerlerimizi Belediyemizce tahliye ettirilerek, tahliye ettirilen kiracılarımıza yine Belediyemize ait 101/64 parselde yeni alanlar yapılması, ayrıca boşaltılacak alana da Belediyemizce toplu konut yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Saraylar mahallemizde bulunan ilk etapta 119/14 parseldeki  tüp deposunun kaldırılmasından sonra bu alanda Saraylar mahallesinde yaşayan halkın çok yoğun ihtiyacı olan konutların biran önce yapılması gerektiğini, ayrıca tahliye ettirilen kiracılara 101 ada 64 parselde aynı kiralık yerlerinin yapılacağını ve kendilerine verilerek kiracılıklarının devam ettirileceğini, kalan alanında talep halinde Belediyemizce ihaleye çıkarılarak kiraya verilip Belediyemize gelir sağlanacağını söyledi.

Salonda hazır bulunan üyelere bu konuda görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemize ait 119/14-201/6-200/1-2-3-4 parsellerdeki kiralanan yerlerimizi Belediyemizce önce tahliye ettirilmesine, tahliye ettirilen kiracılarımıza yine Belediyemize ait 101/64 parselde yeni alanlar yapılmasına ve bu alanda talebe göre yeni kiralamalar yapılmasına, ayrıca boşaltılacak alana da Belediyemizce toplu konut yapılması için gerekli proje çalışmalarına başlanılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR NO: 61. İl Sağlık Müdürlüğünden 10 DH 183 plakalı 2007 model Mercedes Benz hizmet aracının tahsisi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan ilçemiz merkeziyle birlikte 14 mahalleye hizmet verdiğimizi, her bir mahallemizin arasında uzaklık farklılıklarının olduğunu ve Avşa- Yiğitler- Ekinlik mahallelerimizin mevcut konumu itibariyle deniz aşırı olduğunu, acil durumda ulaşımın güçlüklerle olduğunu, bu konuda zorluklar yaşanması nedeniyle araçlara çok ihtiyacımız bulunduğunu söyledi. İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans talep etmemizin üzerine, Sağlık Müdürlüğünün devir yapabilecekleri ambulans vasfını yitirmiş 1 adet ambulans (10 DH 183) bulunmakta olduğunu söyledi. Meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler ne kadar çok aracımız olursa ilçemiz için daha iyi olacağından uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemizin ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden 1 adet ambulans (10 DH 150) Belediyemize devri hususunda Belediyemize devir işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 62. (Önergenin 1.maddesi): Belediye meclisimizin 02.01.2020 gün ve 1/1 sayılı gündemin 11.maddesinde İlçemiz Avşa Adası Deniz Mahallesinde yaşayan roman vatandaşlarımıza konut yapılmasıyla ilgili meclis kararımız alınmıştı ancak 11.08.2020 tarihinde yaşanan yangından dolayı da zor durumda olan vatandaşlarımıza acilen konut yapılması zarureti doğmuştur. Bu nedenle yardımsever vatandaşlar tarafından da Belediyemize bağış yapılmasıyla ilgili talepler gelmektedir. Buna istinaden gelen bağışların kabul edilmesi ve bu konutlar için harcanması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesinde de yazıldığı gibi Avşa Mahallemizde yaşayan Romen vatandaşlarımıza uzun bir zamandır onlara Belediyemiz imkanları dahilinde bölüm bölüm konut yapmaktı, zaten proje çalışmalarına başlamıştık ancak 11.08.2020 tarihinde yaşanan yangından dolayı Belediyemizce acilen çalışmalara başladık, prefabrik binalar yapıyoruz, bu arada vatandaşlarımızdan da ilçemizde ve Avşa Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızdan da Romen vatandaşlarımıza ve Belediyemize katkı sağlamak için bağış talepleri gelmiştir. Gelen bağışları tamamen ayrı bir hesapta bu prefabrik binalar için kullanacağını söyledi. Bu konuda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu ilçemiz Avşa Adası Deniz Mahallesinde yaşayan roman vatandaşlarımıza prefabrik evlerin yapılmasına ve bu konuyla ilgili gelen şartlı bağışların kabulüne ve tamamen bu yapılarda kullanılmasına oy birliği ile kabul edildi.

 

           Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Eylül Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

02.09.2020, Saat: 15.30

 

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                            KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                        Mirze TEMEL                                                         Ediz ÖZTÜRK                

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM