Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 HAZİRAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2020 yılı Haziran Ayı Olağanüstü Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.05.2020 gün ve 30702447-105.99-E.926 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.06.2020 Salı günü saat: 14.00’da Belediye Düğün Salonunda toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Toplantı açılmadan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

        KARAR NO: 40. Yenilebilir enerji kaynaklarından Belediyemize ait Ekinlik GES projesinin yapımı için Belediye Başkanına 6.5milyon TL.lik borçlanma yetkisinin verilmesi hakkında idi. Belediyemizin Güneş Enerji Santrali kurulumu için gerekli olan her türlü resmi finansman desteği sağlanması konusunda ve her türlü iş ve işleyişinin yerine getirilmesine 10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı Kanununun on beşinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji santrali kurulumu 4749 Finansman Borç Yönetimi Kanunu, Borlar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 13 üncü maddesi kapsamında; Ekinlik Köyü, Çakıltepe Mevkisin de mevcut bulunan 106 ada, 86 parselde kurulacak olan Güneş Enerji Santraline ilişkin yaklaşık maliyeti 6.500.000,00-TL tutarında olması nedeniyle iş ve işlemlerin yürütülmesi İller Bankasından teminat mektubu alınması hususunda Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’a projenin hazırlanması gerekli sözleşmelerin yapılması, projenin maliyetinin karşılanması için İller Bankasında gerekli iş ve işlemleri yapmaya, sözleşme yapmaya ve tek olarak yetkili kılınmasına; bu kararın yerine getirilmesine yönelik olarak maddi kaynağı sağlamaya kredi kuruluşu, banka veya finansman kuruluşuna ile kredi sözleşmesi yapılmasına, bu sözleşmeye göre yapılacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerji santralinin tüm müştemilatı ile birlikte kredi veren kuruluşa ipotek, TEDAŞ gelirlerinin temlik verilmesine, bunun yanı sıra aylık ödenecek kredilerin üretilecek elektrik bedelinden karşılanamaması durumunda belediyenin kasasından herhangi bir nakit çıkışı olmaması ve mali yapısının bozulmaması için geliri kaybı sigortası yaptırılması, bu proje ile ilgili danışmanlık, iş ve işlemlerin mevzuata uyumluluğu sağlanması,  diğer hizmetlerle ilgili Kamu Yararına Çalışan Dernekler yasal görev ve sorumlulukları kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmaktır. Belediyelerimizin gelirlerinin artırılması iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılması idari ve cezai yönden telafisi mümkün olmayan sıkıntıların yaşanmaması için başta ihale dosyaları olmak üzere ihtiyaç duyulan dosyalarla ilgili 6100 HMK Kanununun 293. maddesi gereği uzman raporu alınması her türlü mevzuat desteği temini mevzuatta en son değişikliklerin belediyenize düzenli intikalinin sağlanması bu ve buna benzer konularla ilgili 27.02.2006 tarih 10646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu yararına çalışan Dernek sayılan Mahalli İdareler Derneğine ihtiyaç duyulan konularla ilgili ve GES projesi ile ilgili danışmanlık hizmet alınmasına. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi kapsamında, ortak hizmet projeleri yürütülmesi, bu konularla ilgili yasaların öngördüğü yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesine, hizmet bedelinin tahakkuk etmesi durumunda bedelinin İller Bankası tarafından ödenmesi görüşüldü.

 

YAPILAN OTURUM SONUNDA

Belediyemizin Güneş Enerji Santrali kurulumu için Gerekli olan her türlü resmi finansman desteği sağlanması konusunda ve her türlü iş ve işleyişinin yerine getirilmesinde 10.05.2005 tarih ve 5346 sayılı Kanunun 15. Maddesinin (a) bendi kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji santrali kurulumu 4749 sayılı Finansman Borç Yönetimi Kanunu, Borçlar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 13 ve 18. Maddeleri kapsamında; Ekinlik Köyü, Çakıltepe Mevkisin de mevcut bulunan 106 ada, 86 parselde kurulacak olan Güneş Enerji Santraline ilişkin yaklaşık maliyeti 6.500.000,00-TL tutarında olması nedeniyle iş ve işlemlerin yürütülmesi İller Bankasında teminat mektubu alınması hususunda Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’a projenin hazırlanması gerekli sözleşmelerin yapılması, projenin maliyetinin karşılanması için İller Bankasında gerekli iş ve işlemleri yapmaya, sözleşme yapmaya tam ve tek olarak yetkili kılınmasına; bu kararın yerine getirilmesine yönelik olarak maddi kaynağı sağlamayan kredi kuruluşu, banka veya finansman kuruluşuna ile kredi sözleşmesi yapılmasına, bu sözleşmeye göre yapılacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerji santralinin tüm müştemilatı ile birlikte kredi veren kuruluşa ipotek, TEDAŞ gelirlerinin temlik verilmesine, bunun yanı sıra aylık ödenecek kredilerin üretilecek elektrik bedelinin karşılanamaması durumunda belediyenin kasasından herhangi bir nakit çıkışı olmaması ve mali yapısının bozulmaması için gelir kayı sigortası yaptırılması, bu proje ile ilgili danışmanlık, iş ve işlemlerin mevzuata uyumluluğu sağlanması diğer hizmetlerle ilgili yenilenebilir GES Projesi Devletimizin teşvikleri kapsamında belediyemize önemli gelir sağlayacağı ve belediyemize önemli bir kazandıracağı GES’le ilgili belediyemize ait arazinin kişi ve kuruluşlara devrinin olmayacağı,

GES santralinin işletme hakkının, üst hakkının, devir ve imtiyaz hakkı devredilemeyeceğinden, belediyemiz tarafından işletileceğinden, enerji bedelinin belediyemiz adına tahakkuk edeceğinden, Belediyemizin belirlemiş olduğu hesaba yatacağından, yukarıdaki hususular göz önüne alındığı tüm hak ve yetkiler belediyemiz uhdesinde kalacağından,

6098 sayılı Borçlar Kanununu hükümleri kapsamında enerji santralinin geliri oranında borçlanılması, borcun enerji santralinden gelen bedelin ve teminat olarak verilmesine belediyemiz ana kasasından hiçbir ödeme yapılmadan santralin geliri ile borcun ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 41. İller Bankasından 1.500.000,00-TL.lik nakit kredi için Belediye Başkanına tam yetki verilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Belediye Hizmetlerinin gerektirdiği işler ve yatırım harcamalarına nakit kredi işi için İller Bankası A.Ş.’den 1.500.000,00-TL (1,5milyonTL.) Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, iller bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir , hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili hertürlü işlemi yapmaya, salonda hazır bulunan üyelerden Şahin ALAGAŞ’ın red oyu ile, Belediye Başkanımız Süleyman AKSOY’un yetkilendirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.  

 

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Haziran Olağanüstü toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 02.06.2020, Saat: 15.00

 

                  

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                KATİP

 Süleyman AKSOY                                Mirze TEMEL                                Ediz ÖZTÜRK

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM