Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 OCAK AYI 2/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2020 yılı Ocak Ayı Olağanüstü Toplantısının 2. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 08.01.2020 gün ve 307024447-105.02-E.47 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 13.01.2020 Pazartesi günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan V. tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Süleyman AKSOY, Erhan UZUNER, Hasan ÇAMUR, Cemal AKSOY toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Süleyman AKSOY, Erhan UZUNER, Hasan ÇAMUR, Cemal AKSOY toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. diyerek toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 13- İlçemiz Saraylar Mahallesi Atatürk Caddesinde Belediyemizce yaptırılan prefabrik binanın İl Sağlık Müdürlüğünün talebine istinaden acil sağlık hizmetleri istasyonu binası olarak tahsisi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan V. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmakta olan Marmara Saraylar 3no.lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası Marmara Adası Saraylara mevkiinde konuşlanmış olup, prefabrik binanın fiziki durumu yetersiz olduğundan uygun bir yerin tahsisi talebi olduğunu söyledi. 112nin sağlık hizmeti olduğu için mahallemizin çok ihtiyacı var, bu nedenle gerekli yardım yapmamız gerektiğini söyledi. Meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler mahallelerimizde sağlık açısından acil işlerin sürdürülebilmesi için önemli olduğundan tahsisinin uygun olduğunu söylediler. Başkan V. gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemize ait Saraylar Mahallesi Atatürk Caddesinde Belediyemizce yaptırılan prefabrik binanın İl Sağlık İl Müdürlüğüne hizmet süresi boyunca tahsisine, hizmet süresi sona erince başka amaçla kullanılmamak üzere Belediyemize teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 14- 1 adet 6. Dereceli G.İ.H. Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 1. Dereceli T.H. ekonomist kadrosu ihdası hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan V. gündem maddesi hakkında bilgi vermek üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğüne söz verdi. Mevcut norm kadro cetvelimizde 6. dereceli Genel İdare Hizmetlerindeki Eğitmen kadrosunun 2 adet olduğunu alınacak sözleşmeli personeller için ekonomist kadrosuna daha çok ihtiyacımız olduğundan 6. Dereceli olan Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 1.dereceli Teknik Hizmetler Ekonomist kadrosu ihdas edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan V. gündem maddesini üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. 5393 Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

           KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                                  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN                                                                                                 UNVAN     

KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                   KODU     SINIFI      UNVANI       DERECESİ      ADEDİ                                                         

 

  9880       G.İ.H.        EĞİTMEN       6               1                                  8595          T.H.       EKONOMİST         1                     1

 

KARAR NO: 15- 1 adet 5. Dereceli T.H. Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1. Dereceli T.H. Mühendis kadrosu ihdası hususunun görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli ve dolu kadro değişiklikleri için hazırlanan (III) sayılı cetveli yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

           KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                                  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN                                                                                                 UNVAN     

KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                   KODU     SINIFI      UNVANI       DERECESİ      ADEDİ                                                         

 

  8500         T.H.        MÜHENDİS       5               1                                  8500          T.H.       MÜHENDİS         1                     1

 

KARAR NO: 16- 1 adet 5. Dereceli T.H. Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1. Dereceli T.H. Tekniker kadrosu ihdası hususunun görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli ve dolu kadro değişiklikleri için hazırlanan (III) sayılı cetveli yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

           KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                                  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN                                                                                                 UNVAN     

KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                   KODU     SINIFI      UNVANI       DERECESİ      ADEDİ                                                         

 

  8750         T.H.        TEKNİKER       5               1                                  8750          T.H.       TEKNİKER         1                     1

 

KARAR NO: 17- 1 adet 5. Dereceli S.H. Veteriner kadrosunun iptal edilerek yerine 1. Dereceli S.H. Veteriner kadrosu ihdası hususunun görüşülmesi hakkında idi. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvellerinden boş memur kadro değişiklikleri için hazırlanan (II) sayılı cetveli ve dolu kadro değişiklikleri için hazırlanan (III) sayılı cetveli yapılan oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

           KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                                  ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN                                                                                                 UNVAN     

KODU       SINIFI      UNVANI    DERECESİ   ADEDİ                   KODU     SINIFI      UNVANI       DERECESİ      ADEDİ                                                         

 

  8130         S.H.        VETERİNER       5               1                                  8130          S.H.    VETERİNER         1                     1

 

KARAR NO: 18- Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede ekonomist kadrosuna alınacak 2 adet personelin çalıştırılması ve net maaşlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2020 ve 31.12.2020 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2020 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 2 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2020 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 gün ve 291 sayılı 2020/2 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2020 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2020 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 2.650,00TL. (Agi dahil) net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 2 adet Ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 19- Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede mühendis kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2020 ve 31.12.2020 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2020 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Mühendis kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2020 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 gün ve 291 sayılı 2020/2 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2020 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2020 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 2.325,00TL (Agi dahil) net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 1 adet Mühendis çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 20- Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede tekniker kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2020 ve 31.12.2020 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2020 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Tekniker kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2020 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 gün ve 291 sayılı 2020/2 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2020 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2020 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 2.325,00TL. (Agi dahil) net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 1 adet Tekniker çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 21- Tam zamanlı Sözleşmeli SH 1.derecede veteriner kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan adamızdaki başıboş ve sahipli hayvanların bakımı ve aşılanması için Belediyemiz bünyesinde Avşa mahallemizdeki hayvan barınağında veteriner hekim çalıştırmak zorunluluğumuz kapsamında; Avşa hayvan barınağında tam zamanlı sözleşmeli veteriner çalışması ve Belediyemizin hayvan sağlık işlerini yürütmek amacıyla 1 adet tam zamanlı veterinere ihtiyacımız olduğunu söyledi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden 01.01.2020 ve 31.12.2020 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2020 yılında net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli veteriner çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu Belediyemizin tüm ada kapsamındaki Hayvan sağlık işlerini yürütmek amacıyla yukarıda belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 gün ve 291 sayılı 2020/2 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2020 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2020 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 2.325,00TL. (Agi dahil) net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı veteriner çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ocak Olağanüstü toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 13.01.2020, Saat: 15.30

 

 

MECLİS BAŞKAN V.                                      KATİP                                              KATİP

  Hüseyin GEÇGİN                                       Mirze TEMEL                               Ediz ÖZTÜRK

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM