Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2020 TEMMUZ AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2020 yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 6. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.06.2020 gün ve 44357730-105.04-E.1101 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.07.2020 Perşembe günü saat: 14.00’da Belediye düğün salonunda toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Hüseyin GEÇGİN’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Hüseyin GEÇGİN’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 3 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. Önergenin 1.maddesi şöyleydi: Marmara ilçesi Avşa Mahallesinde mülkiyeti orta malı Mera vasfındaki imar dışı 1352 parselden “Kırsal Mahalle Yolu” yapılabilmesi için 4342 sayılı Mera Kanunun 14-C maddesine göre tahsis amacının değişikliğinin talep edilerek Belediyemiz adına tahsis işlemi talep edilmesi hususunun görüşülmesi” Önergenin 3.maddesi şöyleydi: Marmara merkez ve tüm mahallelerimizde ilçemizin geçim kaynaklarından biri olan balıkçılarımıza yer yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Önergenin 2.maddesi şöyleydi: 2020 Gelir tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi. Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 3 adet önerge maddelerinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantıya üyelerden herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 42 Encümen Üyeleri seçimi (2 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Recep Ali AYAZ’ın 8 oy, Ediz ÖZTÜRK’ün 8 oy, Fatih BAŞIDİNÇ’in 1 oy aldığı görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ ve Ediz ÖZTÜRK’ün bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Encümen Üyeliklerine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 43 Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi (3 kişi) hakkında idi.  Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Mirze TEMEL’in 9 adet oy, Hüseyin GEÇGİN’in 9 adet oy, Şahin ALAGAŞ’ın 9 adet, Başkan üyelerden en çok oy alan Mirze TEMEL, Hüseyin GEÇGİN ve Şahin ALAGAŞ’ın  bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

 

KARAR NO: 44 İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi (3 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu üyelerden; Erhan UZUNER’in 9 oy, Ediz ÖZTÜRK’ün 9 oy, Fatih BAŞIDİNÇ’in 9 oy aldığı görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Erhan UZUNER, Ediz ÖZTÜRK ve Fatih BAŞIDİNÇ’in bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 45 Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi (1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden Recep Ali AYAZ’ın asil üyelik için, Mirze TEMEL’in yedek üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ’ın Marmara Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Mirze TEMEL’in Marmara Belediyeler Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 46 Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine üye seçimi (2 Asil) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail TÜFEK ve Recep Ali AYAZ’ın Asil Üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İsmail TÜFEK ve Recep Ali AYAZ’ın Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Asil Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 47 Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine üye seçimi ( 1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden Recep Ali AYAZ’ın asil üyelik için Mirze TEMEL’in yedek üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ’ın Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Mirze TEMEL’in Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

           

KARAR NO : 48 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre Marmara Belediyesi’ne ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca faaliyet raporunun okunması ve ibrası sırasında Meclisi yönetmek üzere yerime 2.Başkan Vekili Hasan ÇAMUR’a bırakıyorum diyerek 2.Başkan Vekili Hasan ÇAMUR’a Meclise nezaret etmek üzere yerini verdi. Marmara Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunmasına başlandı. 01 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunun bilgisi verilmesinden sonra 2.Başkan Vekili; 1 yıllık faaliyet raporu hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Üyeler uygun olduğunu söylediler. Meclis 2.Başkan Vekili söz aldı, Başkan tarafından hazırlanan 01 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı tarafından verilen 1 yıllık faaliyet raporunun yeterli olduğuna karar verilerek oy birliği ile kabulüne, yapılan oylama sonucu karar verildi. Başkan tüm meclis üyelerine faaliyet raporunu olumlu bulmaları ve gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

 

KARAR NO : 49 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Meclise okudu. Denetim Komisyonu raporu hakkında müzakereler yapıldı. Suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmadığı tespit edildi. Başkan, Komisyon üyeleri ve Meclis üyelerimiz işlerin çok düzgün olduğunu söyledi ve bu konuda personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

 

KARAR NO: 50- 2019 Mali Yılı İdare ve kesin hesabı gelir- gider ödenek durumunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Mali Hizmetler Müdür vekilini toplantıya davet ederek 2019 yılı kesin hesabı hakkında bilgi vermesini istedi. Mali Hizmetler Müdürü tarafından 2019 mali yılı kesin hesabı hakkında bilgi verdi;

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Mali yılı Kesin Hesabında;

 

MARMARA-2019 MALİ YILI  İDARE VE KESİN  HESABI GELİR- GİDER ÖDENEK DURUMU 

KESİN HESAP GİDER TOPLAMI                     :

 2019 yılı bütçesi 31.340.400,00 TL. ödenek verilmiş olup, 22.777.921,75 TL. harcama gerçekleşmiş bunun 19.790.149,15 TL. ödeme yapılmış ödenemeyen 2.987.772,60 TL. gelecek yıla emanete alınmıştır. Bütçede kullanılmayan 8.562.478,25 TL. ödenek imha edilmiştir.

 

GELİR DURUMU:

2019 yılı gelir bütçesine 31.340.400,00 TL. ödenek konulmuş olup, 2018 yılından 8.735.498,59 TL. tahakkuk devretmiş, yıl içinde 25.600.808,63 TL tahakkuk gerçekleşmiş olup toplam 34.336.307,22 TL.sıdır. Bu bakiyeden 23.837.365,18 TL.sı tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 10.498.785,81 TL. 2020 yılına tahakkuk devretmiştir.

 

 BÜTÇE GİDERLERİ

01 Personel Giderleri                                                 :  4.982.227,86  TL.

02 Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Giderleri        :      895.749,12 TL.

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                             : 15.426.159,19 TL.

05 Cari Transferler                                                     :      168.876,94 TL.

06 Sermaye Giderleri                                                 :   1.304.908,64 TL.

Toplam                                                                       : 22.777.921,75 TL.

 

BÜTÇE GELİRLERİ

01 Vergi Gelirleri                                                       :   9.688.443,55 TL.

03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri                              :   6.825.831,05 TL.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar                                   :      353.791,64 TL.

05 Diğer gelirler                                                         :   6.969.298,94 TL.

KESİN HESAP GELİR TOPLAMI                         : 23.837.365,18 TL.

 

Yukarıda zabıtlara geçen 2019 Mali yılı kesin hesabı yeniden okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçen 2019 Mali yılı kesin hesabının oy birliği ile aynen kabul edilmesine, 5393 sayılı kanunun 64. maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesine uyularak gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

 

KARAR NO : 51 İlçemiz Avşa Mahallesinde ihale süreleri sona eren Belediyemize ait kiralık yerlerin 2020 yaz sezonu için kiralama sürelerinin sezon sonuna kadar uzatılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2020 Mart ayından itibaren yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle iller arası yolların kapalı tutulması, bu arada çıkan birçok genelgeler gereği Avşa mahallemizde bulunan ihale yerleri sona eren kiralık yerlerimiz ile ilgili ihaleleri yapamadığımızı, çünkü Avşa esnafımızın birçoğunun dışarda ikamet edip çevre illerden geldiğini, ihale yapamadığımızdan dükkan yerlerimizin boş kalmaması için en azından bu yaz sezonunda hem Belediyemizin ekonomik açıdan zarara uğratılmaması, hem de esnaflarımızı mağdur ve zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapmamız gerektiğini söyledi. İhaleye çıkartılmaya kalkılsa sürenin uzun zaman alacağı düşünüldüğünden ve aynı zamanda bu arada salgın hastalığın devam etmesi, kalabalık ortam yaratılmaması ve birçok nedenlerden dolayı ihale yerleri sona eren ancak ihalesine devam ettirmek isteyenlerin dilekçelerini almak şartıyla bu yaz sezonuna devam ettirelim, bırakmak isteyenlerinde bıraktıklarına dair dilekçelerini aldıktan sonra talep halinde aynı şekilde bu sezon halkımızın ve esnafımızın ekonomik açıdan çok zor durumda olduğundan geçen yıl kiralarının üzerinden yaklaşık %20 azaltarak hem belediyemiz dükkanlarının boş kalmasın, hem de esnafımıza ekonomik açıdan yardım etmeyi düşünüyorum dedi. Salonda hazır bulunan üyeler esnafımıza yardımcı olmak için böyle bir uygulamanın uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçtiği şekilde aynen kabulüne oy birliği ile aynen karar verildi.

 

KARAR NO : 52- (Önergenin 1.maddesi) : Marmara ilçesi Avşa Mahallesinde mülkiyeti orta malı Mera vasfındaki imar dışı 1352 parselden “Kırsal Mahalle Yolu” yapılabilmesi için 4342 sayılı Mera Kanunun 14-C maddesine göre tahsis amacının değişikliğinin talep edilerek Belediyemiz adına tahsis işlemi talep edilmesi hususunun görüşülmesi” hakkındaki önerge görüşüldü, yapılan müzakereler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesi ile 4342 sayılı Mera Kanununun 14-c maddesine göre; İlçemiz, Avşa Mahallesinde mülkiyeti Orta Malı Mera vasfındaki 1352 parselden kırsal mahalle yolunda kalan kısımların yol olarak; “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün” 23.08.2014 tarih 14052 sayılı talimatı ile 4342 sayılı Mera Kanunu Değişik 14. Madde Uygulamalarının 19/b maddesi uyarınca mera tahsis amacı değişikliği işlemlerinin yapılmasının uygun olduğuna ve Mera Komisyonu Başkanlığınca tahsis amacı değişikliği talebinde bulunulmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna, komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO : 53- (Önergenin 2.maddesi): Marmara merkez ve tüm mahallelerimizde ilçemizin geçim kaynaklarından biri olan balıkçılarımıza yer yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan geçim kaynağı balıkçılık olan balıkçılarımıza destek olmak amacıyla mahallerimizde uygun görülen alanlara yer yapmak istediklerini söyledi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler balıkçılarımıza destek olmamız açısından uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu  yukarıda zabıtlara geçtiği şekilde Marmara merkez ve tüm mahallelerimizde ilçemizin geçim kaynaklarından biri olan balıkçılarımıza yer yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 54- (Önergenin 3.maddesi): 2020 Gelir tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Asmalı mahallelerimizde yapılan balıkçılarımıza destek olmak amacıyla yapılan ağlarını koymaları için  üstü kapalı alanların aylık 50,00TL. olarak tarifeye işlenmesinin uygun olup olmadığını sordu. Salonda bulunan üyeler balıkçılarımıza yardımcı olmak amacıyla uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu 2020 Gelir tarifesine Asmalı mahallelerimizde yapılan balıkçılarımıza ağlarını koymaları için  üstü kapalı alanların her biri için aylık 50,00TL. olarak işlenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Temmuz Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

02.07.2020, Saat: 16.45

 

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                                KATİP

 Süleyman AKSOY                                                                        Mirze TEMEL                                                                Ediz ÖZTÜRK             

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM