Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

TÜM DUYURULAR
 
2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.  

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.11.2021 gün ve E-30702447-105.04-2054 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.12.2021 Perşembe günü saat: 14.00’de meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Ediz ÖZTÜRK ve Mirze TEMEL ’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Ediz ÖZTÜRK  ve Mirze TEMEL ‘in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı.

Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce Başkan 29.11.2021 tarihinde Balıkesir Valiliğinden alınan meteorolojik bilgilere göre kuvvetli, fırtına ve şiddetli lodosun İlçemiz merkez ve tüm mahallelerimizdeki sahillerde önemli hasarlara yol açtığını, iskelelerimizi patlatmış, Marmara Kaymakamlığı ve Belediye ekiplerince tüm bu yerler gezilerek hasar tespitleri yapılmış, zarara uğrayan yerler tespit edilmiş ve Belediyemizce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Çok şükür can kaybı yaşanmamıştır. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın dedi. Tüm Meclis üyeleri de aynı dilek ve temennilerde bulundular, Belediyemizce ne yapılması gerekiyorsa yapalım dediler.    

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

           KARAR NO:71. 1 adet 9. Dereceli G.İ.H. Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 3. Dereceli G.İ.H. eğitmen kadrosu ihdası hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesi hakkında bilgi vermek üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğüne söz verdi. Mevcut norm kadro cetvelimizde 9. dereceli Genel İdare Hizmetlerindeki Eğitmen kadrosunun 9.dereceli 1 adet olduğunu alınacak sözleşmeli personel için 3.derece eğitmen kadrosuna ihtiyacımız olduğundan 9. Dereceli olan Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 3.dereceli Genel İdare Hizmetler Eğitmen kadrosu ihdas edilmesi gerektiğini söyledi. Başkan gündem maddesini üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. 5393 Belediye Kanununun 18 maddesi (l) fıkrasına göre aşağıdaki şekilde zabıtlara geçen kadro iptal-ihdas cetvelinin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

           KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN                                     ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN                                                                                                             UNVAN     

KODU   SINIFI  UNVANI    DERECESİ  ADEDİ                                     KODU   SINIFI   UNVANI    DERECESİ    ADEDİ                                                         

 

  9880       G.İ.H.        EĞİTMEN       9               1                                             9880      G.İ.H.    EĞİTMEN         3                     1

 

           KARAR NO:72. Tam zamanlı Sözleşmeli G.İ.H 3.derecede eğitmen kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi.

Tam zamanlı Sözleşmeli GİH 3.derecede eğitmen kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2021 ve 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2021 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli eğitmen çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu G.İ.H. sınıfında bulunan 3. Dereceli Eğitmen kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2021 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 gün ve 291 sayılı 2020/2 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2020 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2021 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 3.300.TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 1 adet Eğitmen çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

           KARAR NO:73. Marmara İlçesi Saraylar Mahallesi, köyiçi mevki, II.Derece Arkeolojik sit alanına ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu gündem maddesinin kanun gereği imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO- 74: 2022 Mali yılı Gelir Tarifesindeki değişikliklerin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2022 yılı Gelir tarifemizin hazırlanarak bittiğini ancak Plan Bütçe Komisyonunca da görüşülüp incelendikten sonra bazı değişikliklerin tespit edildiğini söyledi.

2022 yılı Gelir tarifemize;

-Avşa Mahallesi 1018 Parsel adresinde bulunan 134m2. mermer atölye yerinin yapılan ihale sonucu 1.260,00TL. olarak Kadriye ARTIK adına,

-Saraylar Mah. 101 Ada 64 Parseldeki Su Deposu Mevkiinde 4 Nolu Dükkan yerinin yapılan ihale sonucu 1.510,00TL. olarak Hasan Hüseyin KOCAMAN adına,

-Saraylar Mah. 101 Ada 64 Parseldeki Su Deposu Mevkiinde 5 Nolu Dükkan yerinin yapılan ihale sonucu 1.510,00TL. olarak Rıdvan DOĞRU adına,

-Saraylar Mah. 101 Ada 64 Parseldeki Su Deposu Mevkiinde 6 Nolu Dükkan yerinin yapılan ihale sonucu 1.510,00TL. olarak Hakan KABATAŞ adına yazılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca;

MADDE 20) YÜKLEME- BOŞALTMA İZİN ÜCRETİ (13010)

KONU : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’inci maddesine istinaden belediyemize ait Bedalan, Viranköy ve Saraylar  iskele ve rıhtımlarına yanaşarak her türlü malzemenin yükleme ve boşaltmalarına izin verilen gemilerden tonilato belgesinde yazılı ton başına ücret alınır.

TARİFE:

 Blok Mermer Tonu Yurt Dışına İhraç Edilenler- Yurt içine sevk edilenler   

Yurt Dışına Kırma Mıcır Ton Başı (Firmaya)

6,00-£

Yurt Dışına Kırma Mıcır Ton Başı (Gemi Ücreti)

4,00-£

Yurt İçi Kırma Mıcır Ton Başı (Firmaya)

                   4,20-£

Yurtiçi Moloz Ücreti Ton Başı (Firmaya)

6,00-£

Konteyner Yükleme

700,00-£

 

Yükleme ve boşaltma izni verilen gemilerden ton başına                         

Yurt dışına ihraç edilenlerden Blok (Firmaya)

5.60-£

Yurt içine sevk edilenlerden Blok (Firmaya)

   5.60-£

Vinç Yükleme Ücreti Ton Başına

12.60-£

Gemi ücreti Blok Ton Başına (Yurtdışı)

                   5.60-£

Gemi ücreti Blok Ton Başına (Yurtiçi)

5.60-£

Gemi Ücreti Mıcır, Moloz ve Konteyner Ton Başına (Yurtiçi)

4.00-£

Römorkör Ücreti

Gelirin %20 Tahsil Edilir

 

MADDE 22) İSKELE VE LİMAN İŞGALİYE ÜCRETİ

 

Tır (Çekici, Römörkör, Dorse Takılı Araçlar

40,00-£

Kantar Ücreti

25,00-£

 

 

Şezlong

20,00-£

 

Olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Başkan gündem maddesi hakkında meclis üyelerini görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler değişikliklerin 2022 gelir tarifesine eklenmesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda yazılan maddelerin Plan Bütçe Komisyonunca gerekli çalışmalarının yapılması üzerine 2022 yılı Gelir tarifesine işlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Aralık Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 02.12.2021, Saat:16.00

 

 

 

MECLİS BAŞKANI                                              Y.KATİP                                                       Y.KATİP

 Süleyman AKSOY                                        Recep Ali AYAZ                                         Erhan UZUNER

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM