Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

TÜM DUYURULAR
 
2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 27.09.2021 gün ve E-30702447-105.04-1725 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.10.2021 Cuma günü saat: 14.00’da Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Erhan UZUNER’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Erhan UZUNER’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 1 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Kurumumuzun yaptığı harcamaların öz sermaye kaybı yaşanmaması için ödemelerinde kullanılmak amacıyla Ziraat Bankası – Marmara Şubesi’nden borçlanma yetkisi ve çek karnesi çıkarılması için Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’a yetki verilmesi için gerekli başvurunun yapılması ” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddelerinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO : 60- 2022 Mali yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2022 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2022 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 61- 2022 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2022 Mali yılı Gelir Tarifesini yasa gereği önce komisyona havale edilmesi gerektiğinden tarifenin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu 2022 Mali yılı Gelir Tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine komisyondan geldiği şekliyle gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO : 62- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2021 gün ve 36275 sayılı meclis kararı hakkındaki yazısının görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 26.08.2021 tarih ve 869 sayılı Esnafa Destek Faaliyeti konulu Meclis kararına istinaden; İlçemiz genelinde pandemi nedeniyle zarara uğrayan esnafımızın içme ve kullanma su bedellerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Yardımlaşma Bütçesinden karşılanması uygulamasından yararlanacak olan esnaflara “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri uyarınca Haziran 2021 ile Ekim 2021 dahil olmak üzere 5(beş) ay süre ile evsel katı atık ücreti tahakkuku yapılmaması için meclis kararı alınması gerektiğini söyledi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; İlçemiz genelinde pandemi nedeniyle zarara uğrayan esnafımızın içme ve kullanma su bedellerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Yardımlaşma Bütçesinden karşılanması uygulamasından yararlanacak olan esnaflara “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri uyarınca Haziran 2021 ile Ekim 2021 dahil olmak üzere 5(beş) ay süre ile evsel katı atık ücreti tahakkuku yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 63- Marmara İlçesi Merkez Mahallesi Ayla mevkii III Derece Doğal Sit alanı ile çakışık I ve III Derece Arkeolojik Sit alanı 1/ 1000 Ölçekli KAUİP İmar planın görüşülüp karara bağlanması için Belediyemiz İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO : 64- (Önergenin 1.maddesi): “Kurumumuzun yaptığı harcamaların öz sermaye kaybı yaşanmaması için ödemelerinde kullanılmak amacıyla Ziraat Bankası – Marmara Şubesi’nden borçlanma yetkisi ve çek karnesi çıkarılması için Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’a yetki verilmesi için gerekli başvurunun yapılması” hakkında idi. Başkan Belediyemiz Mali Hizmetlerinde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere Ziraat Bankası Marmara Şubesine çek talebinde bulunduk, gerekli çalışmalar başlatıldı dedi. Bu konuda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; Kurumumuzun yaptığı harcamaların öz sermaye kaybı yaşanmaması için ödemelerinde kullanılmak amacıyla Ziraat Bankası – Marmara Şubesi’nden borçlanma yetkisi ve çek karnesi çıkarılması için Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’a yetki verilmesi için gerekli başvurunun yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Başkan gündemde komisyona havale edilen maddelerin tekrar görüşülebilmesi için, meclis toplantısının 06.10.2021 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmak üzere ertelenmesini üyelerin oylarına sundu. Yapılan oylama sonucu meclis toplantısının 06.10.2021 Çarşamba günü saat:14.00e ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

01.10.2021, Saat: 15.45

 

 

MECLİS BAŞKANI               KATİP                        KATİP

 Süleyman AKSOY                                     Mirze TEMEL                              Ediz ÖZTÜRK           

 

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM