Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2021 MART AYI 2/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

 

T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

                   MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

 

Karar Tarihi: 02/03/2021

 

Karar No: 2/1

 

BELEDİYE BAŞKANI          : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Hasan ÇAMUR, Hüseyin GEÇGİN, Mirze TEMEL

Erhan UZUNER, Fatih BAŞIDİNÇ, Şahin ALAGAŞ,

BULUNMAYANLAR              : 

Recep Ali AYAZ, Cemal AKSOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECLİS KARARI

 2021 yılı Mart Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.02.2021 gün ve E-44357730-105.04-353 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere  02.03.2021 Salı günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Recep Ali AYAZ ve Cemal AKSOY’un toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Recep Ali AYAZ ve Cemal AKSOY’un toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 18.01.2021 gün ve 2567 sayılı yazısına istinaden alınan Üst Kurul toplantı kararlarında 2021 yılında uygulanacak Zemin Tahrip Bedellerinin görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 adet önerge maddelerinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan önergelerin gündeme alınması için oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu önergelerin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan toplantıyı açmadan önce okunan bildiriye göre; Türk Silahlı Kuvvetlerimizce 10 Şubat tarihinde Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesine yönelik başlatılan “Pençe Kartal-2” operasyonunda, PKK mensubu hain unsurlarca alıkonulan 13 vatan evladımızın, eli kanlı hainler tarafından bulundukları mağarada şehit edildikleri tespit edilmişti.

Şanlı Türk Ordusunun gücü karşısında ancak ve ancak acizlerin ve korkakların başvurabileceği yönden eylemlere imza atan terör örgütünün, bu insanlık dışı tavrının millet iradesinin tecellisi olan Marmara Belediye Meclisinde aşağıda imzası bulunan tüm parti üyeleri olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Her şey gün gibi ortadayken bu acı olay sonrası dahi, Devletimizi ve Ordumuzu suçlamaya kalkan iç ve dış ortakların planları milletimizin birliği ve bütünlüğü ile bertaraf edilmiştir.

Ülkemizin bütünlüğü ve Milletimizin birliğini kendilerine hedef alanlara karşı tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bir ve bütün olarak cevap vereceğimizi hatırlatırız. Bilindiği gibi 28 Şubat yıldönümü idi. Bizi ayırmak, ötekileştirmek, birbirimizden koparmak ve toplumumuzun temel taşı olan dini değerlerini yıkmak amacı ile zulüm içinde gerçekleşen 28 Şubat muhtırasını da Marmara Belediye Meclisi olarak kınıyor, dönemin Başbakanı rahmetli Necmettin Erbakan hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Dedi. Bu bildiri tüm siyasi parti ve meclis üyeleri tarafından imzalanarak tutanak altına alındı.

 Gündem maddelerine geçmeden önce Başkan; Belediye Meclis üyemiz Fatih BAŞIDİNÇ’in annesi Emine BAŞIDİNÇ 22 Şubat tarihi itibariyle hakkın rahmetine kavuşmuştur, Fatih kardeşimizin acısını paylaşıyor, sabırlar diliyorum dedi.

Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 14- İlçemiz merkez ve mahallelerinde yapılacak numarataj çalışmaları hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan “İlçemiz merkez ve kırsal mahallelerinde İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri tarafından numarataj çalışmaları yönetmeliğine uygun olarak her mahalleye belirtilen belirli kod aralıkları verilerek numaralı sokak isimleri düzenlenmiştir” dedi.

İçişleri Bakanlığının Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin;

Ad ve numara verilme zorunluluğu

“MADDE 11 – (1) Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi zorunludur. Ayrıca, mahalle, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara değişmeyecek sabit tanıtım numarası verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.

Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere ad verilmesi

MADDE 14 – (1) Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. Bir belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez.”

Maddelerine istinaden İlçemiz Merkez ve kırsal mahallelerde mükerrer olarak alınan numarataj çalışmasına istinaden aşağıdaki ekli listede mahallelere verilecek sokak isimlerinin herhangi bir özel isim teklif edilmesi veya düşünülmesi dışında açılacak olan sokak, cadde, isimlerinin meclis kararı alınmaksızın ekte sunulan sokak isim sıradan gelen mevcut numaradan devam edilmesine meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

KARAR NO: 15- Sosyal Denge Sözleşmesiyle ilgili yetki alınması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan gündem maddesine göre; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır dedi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Anılan Kanunun 32.maddesine istinaden; Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmak ve sözleşme metni imzalamak üzere Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’a yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO: 16- Balıkesir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün “Tahsis Süresi Uzatımı”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               hakkında E-48728410-813.01.01.02 sayılı yazısının görüşülmesi hakkında idi. Başkan İlçemiz Okullar Mahallesi 2144 parselde bulunan İtfaiye Hizmet Binası zemin katının 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilen taşınmazın tahsis süresi 31.12.2020 tarihinde sona erdiğinden süre uzatımı taleplerinin olduğunu, Okullar mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 2144 parselde bulunan İtfaiye Hizmet Binasının zemin katının 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.01.2021 tarih ve 41 sayılı kararı ile kullanılmasında bir mahsur olmadığı, mülkiyeti Belediyemize ait olduğu için tahsis süresinin uzatılması için talebin olduğunu söyledi. Bu konuda meclis üyelerinin görüşlerini sordu salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylama sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu tarafından kullanılmakta olan söz konusu taşınmazın  ihtiyaçları süresince tahsis süresinin uzatılmasına, Belediyemizce bir şey yapılacağı zaman mağdur edilmeden yeni yer gösterilerek taşınmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 17- (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 18.01.2021 gün ve 2567 sayılı yazısına istinaden alınan Üst Kurul toplantı kararlarında 2021 yılında uygulanacak Zemin Tahrip Bedellerinin görüşülmesi” hakkında idi. Başkan 2021 Gelir Tarifesindeki;

MADDE 7) KAZI KANAL AÇMA ÜCRETİ (13082)

            A) FUZULİ TAHRİP- İZİNSİZ KAZILAR

Belediyemiz yollarının herhangi bir şekilde (Belediyemizin yazılı izin olmadan) izinsiz tahribi ve müdahalede bulunulduğunun tespiti halinde:  

TARİFE

1. Hizmetin götürüldüğü toprak yolların m2’sinden

43.00.₺

2. Granit, Arnavut  yol tahribinin m2’sinden

200.00.₺

3. Parke  yol tahribinin m2’sinden

100.00.₺

4. Mozaik, karo ve yaya yolu tahribinin m2’sinden   

200.00.₺

5.Beton yol tahribinin m2’sinden

100.00.₺

6. Stabilize yol tahribinin m2.sinden

50.00.₺

7. Asfalt yol tahribinin m2’sinden

200.00.₺

Tarifeden çıkarılarak,

Aynı maddeye;

Fen İşleri Müdürlüğünce alınan 2021 yılında uygulanacak Zemin Tahrip Bedellerinin aşağıda belirtildiği şekli ile 2021 yılı Mali Yılı Ücret Tarifesine eklenmesine ve yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmasına;

 

KAPLAMA CİNSİ

 

2021 FİYATLARI

Andezit

m2

200

Baskı Asfalt

m2

200

Baskı Beton Döşeme

m2

135

Bordür (Beton)

mt

90

Bordür (Granit )

mt

275

Bordür 10-25-70 (Andezit )

mt

175

Çim

m2

70

Granit Küp

m2

260

Granit Plak

m2

460

Mineral Parke/plak

m2

145

Özel Plak Döşeme Kaplama (Emprador)

m2

475

Soğuk Asfalt(Sathi Kap.)

m2

100

Stabilize

m2

55

Toprak(ham)

m2

40

Tretuvar (Beton )

m2

135

Tretuvar (Her Türlü Karo Plaka)

m2

105

Yol Asfalt Kaplama(Sıcak Asfalt)

m2

155

Yol Beton Kaplama

m2

215

Yol Parke Kaplama

m2

90

Görme Engellilere Yönelik Yer Kaplaması

m2

185

Yol Yağmursuyu Oluğu (Beton)

mt

55

Kazı Keşif Bedeli

Adet

75

 

Oy birliğiyle kabul edildi

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Mart Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi 02.03.2021, Saat: 15.00

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                KATİP

 Süleyman AKSOY                               Ediz ÖZTÜRK                                  Mirze TEMEL

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM